Be heard. Alive.

Vaaliliitot esittäytyy: Pro-Teesi-Puolue

Vaaliliittomme PTP syntyi Skinnarilan Vapaa Valtion lämpimässä syleilyssä. Istumme saunan jälkeen alas ja juttelemme kaikenlaista. Huomaamme pian, että meillä on yhteisiä näkemyksiä asioista.  Totesimme, että meitä tarvitaan edustajistossa. Tuomme uuden vaihtoehdon, joka ei edusta mitään kiltaa, kansallisuutta tai poliittisia latteuksia. Sen sijaan edustamme ihmislähtöisyyttä, päätösvaltaa ja reilua yhteisöllisyyttä halki kiltarajojen.

Ylioppilaskuntaan kuuluminen on jokaisen velvollisuus. Opiskelijoiden on liityttävä yhteen ajaakseen etujaan ja vaaliakseen kulttuuriaan, eikä kukaan muu ei tee sitä puolestamme. Ylioppilaskunnan tulee olla jokaisen opiskelijan etujärjestö. Sen tulee nykyistäkin hanakammin vaatia vaikutusvaltaa opiskelijoille ja pitää opiskelijoiden puolia. Yliopiston päätöksiin on otettava selkeästi ja määrätietoisesti kantaa. On myös vaadittava, että opiskelijoita kuullaan jo ennen, kuin Yliopisto ehtii tehdä meihin vaikuttavan päätöksen. 

Erityisesti viimevuosina on moni opiskelija ollut jaksamisensa äärirajoilla. Samaan aikaan opiskelijoita painostetaan nopeampaan valmistumiseen ja vapautta rajoitetaan. Tästä esimerkkinä on taannoinen uudistus kaksiportaisuudesta. Erityisesti niille opiskelijoille, jotka syystä tai toisesta opiskelevat eri tahtiin valtavirran kanssa, tämä voi olla erittäin hankalaa. Monissa asioissa jää tunne, että rahoitus ja valmistuneiden määrä laitetaan laadun ja hyvinvoinnin edelle. Samaan aikaan opiskelijoiden toimeentulo laitetaan velkaantumisen varaan. Tämä on vastuutonta ja typerää. Me emme salli tällaista kehitystä. 

Ihmislähtöisyys on opiskelijayhteisössä ensiarvoisen tärkeää. Kulttuurin, päätösten ja toiminnan keskiössä tulee olla opiskelija. LTKY:n tulee olla jokaisen tuki ja turva. Sen tulee kuunnella jokaista opiskelijaa, myös niitä, jotka eivät itse välttämättä nosta ääntään kuuluviin, ja niitä, jotka syystä tai toisesta eroavat valtavirrasta. Kenenkään ei kuulu jäädä yksin.

Edaattoreina aiomme edistää sitä, että jatkuva aktiivinen toiminnan parantaminen ja avoin keskustelu pidetään yllä. Aiomme lisätä ja parantaa keskustelu- ja palautekanavia. Aiomme myös esimerkillämme rohkaista jokaista tulemaan mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihimme. Haluamme lisätä matalan kynnyksen tapahtumia. Haluamme että saunat lämpenevät, kahvinkeittimet porisevat ja aina on joku, jolle puhua.  

Me opiskelijat kuljemme yhdessä kohti tulevaisuutta, jonka itse rakennamme. Silmämme katsovat eteenpäin ja vasemmalla rinnassamme on välittävä sydän. Aika kuluu tauotta, joten älä katso taaksesi. Jokainen hetki on tärkeä, käytä tilaisuutesi nyt! Äänestä siis Erno Haverinen 45 ja Oskari Antikainen 44 edustajistoon. Lupaamme kuunnella juuri sinua!

Jaa:

Lisää luettavaa

Sopisiko soluasunto?

Opiskelijoiden keskuudessa on havaittavissa jo pitkään jatkunut trendi: soluasuntojen kysyntä ja siten myös niiden määrä on laskussa (Helsingin Sanomat). Soluja muutetaan yksiöiksi, koska nykyopiskelijat haluavat oman keittiön ja rauhaa. Kelan