Organisaatio

Ylioppilaskunta on monipolvinen organisaatio, josta löytyy työntekijöiden lisäksi hallitus, edustajisto ja valiokuntia. Tältä sivulta voit lukea lisää jokaisesta elimestä, tarkastella ylioppilaskunnan strategiaa ja linjapaperia sekä tutustua edustajiston kokouksien pöytäkirjoihin.

Sisällysluettelo

LTKY:n jäsenet

Yliopistolain mukaan perusopiskelijan on kuuluttava ylioppilaskuntaan, mikäli hän haluaa opiskella yliopistossa, toisin sanoen ylioppilaskunnilla on automaatiojäsenyys. Jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä jäseneksi. LTKY:aan kuuluu noin 5000 jäsenmaksun maksanutta LUT-yliopistossa opiskelevaa perus- tai jatko-opiskelijaa.

Ylioppilaskunnan tunnuksena on mustan hammasrattaan ympäröimä punainen heprealaisten aakkosten ensimmäinen kirjain, Aalef. Matemaattisena tunnuksena Aalef tarkoittaa joukon suuruutta, joka onkin se voima, jolla ylioppilaskunta toimii.

Edustajisto

Jäsenistö valitsee joka toinen vuosi pidettävissä vaaleissa 27-jäsenisen edustajiston. Vaaleissa ovat äänioikeutettuja kaikki perus- tai jatko-opiskelijat, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun. Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin ja se kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle hallituksen, nimeää opiskelijaedustajat mm. LUT-yliopiston, LOAS:n ja YTHS:n hallintoon sekä päättää jäsenmaksun suuruuden ja hyväksyy talousarvion. Lisäksi edustajisto päättää suurimmista linjoista, kun LTKY muodostaa mielipidettään esimerkiksi koulutuspolitiikasta. Edustajisto kokoontuu 6-9 kertaa vuodessa.

Edustajiston toimintaa ohjaavat säännöt löytyvät ylioppilaskunnan sääntöjen alta. Mahdolliseen muutoksenhakuun, oikaisupyyntöön tai jäsenvalitukseen saa ohjeet pyydettäessä.

Vuoden 2019 edustajistovaalien tulokset ja muuta tietoa saa pyydettäessäSeuraavat edustajistonvaalit järjestetään syksyllä 2021.

Edustajiston päätöksiä voit seurata mm. kokousten pöytäkirjoista. Edustajiston pöytäkirjat (tulossa pian)

Kaikkien edaattoreiden sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Edustajisto 2020-2021

Edustajiston puheenjohtajisto ([email protected])

Edustajiston puheenjohtaja Iita Hinkkanen ([email protected])

1. Edustajiston vpj Taika Sipponen

2. Edustajiston vpj Ella Toimela

Liittojen yhteyshenkilöt:

GT: Noora Rautio

NEON: Aino Juurikkala

SLUT-E: Miika Laurikainen

KTOKK: Väinö Friman

Put In: Anna Nikitina

Liittojen edaattorit:

GT

 • Topias Suikula
 • Eemeli Kettunen
 • Eero Tuomaala
 • Ella Toimela
 • Roni Juntunen
 • Ida Mäkelä
 • Essi Lehikoinen
 • Katri Kankaanpää
 • Kuisma Saariaho
 • Olli Kousa
 • Taru Mankinen
 • Heikki Lohilahti
 • Iita Hinkkanen
 • Henna Pekkala
 • Kuisma Närhi

 

SLUT-E

 • Miika Laurikainen
 • Hanna Lento

NEON

 • Aino Juurikkala
 • Taika Sipponen
 • Pia Etelävuori
 • Riina-Emilia Leppänen
 • Aino Laine
 • Meerimaria Ketokulta

 

KTOKK

 • Väinö Friman
 • Saku Tuominen
 • Johan Rahikainen

 

Put In

 • Anna Nikitina
Edustajistovaalien äänestys

Hallitus

Hallitus käyttää edustajiston asettamaa hallinto- ja toimeenpanovaltaa. Sen tehtävänä on johtaa ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa edustajiston määrittelemien linjojen mukaisesti. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen jäsentä, joilla kullakin on oma vastuualueensa. Hallitus kokoontuu säännöllisesti, mutta jäsenten työ on kokopäiväistä. Hallitus valitsee sihteeristön ja voi palkata projektiluontoisiin tehtäviin projektisihteereitä. Hallitus hoitaa sekä Lappeenrannan että Lahden kampuksen asioita.

Anniina Pokki

Hallituksen puheenjohtaja
Anniina Pokki
[email protected]
040 049 1411

Senni Auvinen

Varapuheenjohtaja,
kuntapolitiikka, järjestöt, tapahtumat, tuutorointi
Senni Auvinen
[email protected]
044 293 8811

Roosa Grönberg

Korkeakoulupolitiikka
Roosa Grönberg
[email protected]
040 017 1076

Lassi Onne

Kulttuuri
Häirintäyhdyshenkilö
Lassi Onne
[email protected]
044 029 3335

Matilda Orpana

Viestintä, ympäristö ja vastuullisuus
Matilda Orpana
[email protected]
045 203 2815

Olivia Kuronen

Sosiaalipolitiikka, hyvinvointi, liikunta, kansainvälisyys
Olivia Kuronen
[email protected]
050 376 7576

Työntekijät

Työntekijöiden tehtävänä on hoitaa hallituksen sille antamia tehtäviä. Työntekijöitä johtaa toiminnanjohtaja, joka vastaa ylioppilaskunnan taloudenhoidosta, toimiston toiminnasta ja hallinnosta. Työntekijät työskentelevät joko Lappeenrannan tai Lahden toimistolla, mutta hoitavat molempien kampuksien asioita. Toiminnanjohtaja työskentelee viikottain molemmilla toimistoilla. 

Toiminnanjohtajan lisäksi LTKY:llä toimii vakituisessa työsuhteessa toimivat toimistosihteeri, jäsenpalvelusihteeri, edunvalvonta-asiantuntija, yhteisöasiantuntija sekä viestintäasiantuntija.

Ylioppilaskunnalla on myös projektiluontoisia sihteeripaikkoja, kuten vuosijuhlasihteerin tehtävä, joihin haetaan vuosittain halukkaita henkilöitä.

Lappeenrannan kampus
Kuva Arttu Kaukisesta

Toiminnanjohtaja
Arttu Kaukinen
Hallinto, talous
[email protected] 
044 293 8818

Toimistosihteeri
Virpi Partti
Toimistopalvelut, laskutus
[email protected]
045 261 2670

Edunvalvonta-asiantuntija
Tiia Kettunen
Edunvalvonnan käytännön järjestelyt, HallOpEd -prosessit, Palautelista, Tenttiarkisto, Häirinnän vastainen toiminta
[email protected]
044 293 8825

Jäsenpalvelusihteeri
Kiia Kaljunen
Järjestöt, jäsenpalvelut, tilat, tiedotus
[email protected]
044 293 8819

Oona Tuomisto

Viestintäasiantuntija
Oona Tuomisto
Viestintä, tiedotus 
[email protected]
044 293 8823

Elviira Kairamo

Vuosijuhlasihteeri
Elviira Kairamo
LTKY:n 52. vuosijuhlat
[email protected]
040 548 1654

Lahden kampus

Viestintäasiantuntija
Jenni Mäkelä
Viestintä, jäsenpalvelut
[email protected]
045 121 0200

Pia Kuosmanen

Yhteisöasiantuntija
Pia Kuosmanen
Yhteisörakentaminen, jäsenpalvelut
[email protected]
044 293 8812