Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustajat ovat toimielimien tasavertaisia jäseniä ja toimivat hallintoelimissä opiskelijanäkökulman asiantuntijoina.

Sisällysluettelo

HallOpEdit

HallOpEdit eli hallinnon opiskelijaedustajat

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto LUTin johtosäännön sekä muiden sidosryhmien sääntöjen mukaan jokaisessa yliopiston ja sidosryhmien hallintoelimissä on ylioppilaskunnan valitsema opiskelijaedustaja. Ylioppilaskunnalla on hallinnon opiskelijaedustajia eli HallOpEdeja kaikkien kolmen Akateemisen neuvoston sekä erillisten yksiköiden kuten kirjaston ja kielikeskuksen neuvottelukunnissa. Ylioppilaskunta valitsee edustajat myös sidosryhmiensä kuten YTHS:n ja LOAS:in hallintoelimiin.

HallOpEd-toiminta antaa mahdollisuuden tutustua yliopiston ja muiden sidosryhmien päätöksentekoon, vaikuttaa paikallisesti opiskelijoiden arjessa tuntuviin asioihin sekä korvaamatonta kokemusta yhteiskunnallisesta toiminnasta. Lisätietoa HallOpEdina toimimisesta saa HallOpEd-oppaasta.

Päättäviin elimiin opiskelijaedustajat valitsee pääsääntöisesti ylioppilaskunnan edustajisto, epävirallisiin taas ylioppilaskunnan hallitus.

Avoimista HallOpEd-paikoista tiedotetaan LTKY:n nettisivuilla sekä tiedotteissa. Voit löytää ne myös Avoimet haut sivulta osoitteessa: halloped.fi/fi/lut. HUOM! Hakemus täytetään myös osoitteessa halloped.fi.

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää eri hallintoelimien toiminnasta tai itse HallOpEdina toimiminen kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä edunvalvonta-asiantuntijaamme.

HallOpEd-opas

Edustajisto valitsee

Yliopistokollegion lakisääteiset tehtävät ovat:

 • päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta
 • valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen
 • vahvistaa yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi
 • vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella
 • valita yliopiston tilintarkastajat
 • vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille
 • päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan;
 • päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään vahingonkorvauskanteen nostamisen yhteydessä​

Lakisääteisten tehtävien lisäksi LUTin yliopistokollegion tehtävänä on päättää hallituksen jäsenille maksettavien palkkioiden määräytymisen perusteista.

 • Pia Etelävuori (varalla Jenni Aaltonen)
 • Kuisma Närhi (varalla Hannalotta Kataja)
 • Jenni Lunttila (varalla Olli Kousa)
 • Armi Rissanen (varalla Reetta Määttänen)

Hallitus on yliopiston ylin päättävä hallintoelin. Sen tehtävänä on päättää mm. yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista.

 • Joonas Suikula

Akateeminen neuvosto mm. päättää akateemisen yksikön opetussuunnitelmista, tekee esitykset yksikön virkojen täytöstä ja myöntää väittelyluvat. Akateeminen neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana, joten aikaa kuluu kokouksiin valmistautuminen mukaan luettuna kuukaudesta riippuen 5-10 tuntia kuukaudessa. Kokouksista on luvassa kokouspalkkio sekä arvokasta kokemusta esimerkiksi kokouskäyttäytymisestä ja neuvottelemisesta.

Kelpoisia tehtävään ovat energiatekniikan, konetekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan opiskelijat, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

 • Topias Suikula (varalla Juho Ukkola)
 • Senni Auvinen (varalla Otto Salminen)
 • Miika Laurikainen (varalla Jussi Lähteenmäki)

Akateeminen neuvosto mm. päättää akateemisen yksikön opetussuunnitelmista, tekee esitykset yksikön virkojen täytöstä ja myöntää väittelyluvat. Akateeminen neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana, joten aikaa kuluu kokouksiin valmistautuminen mukaan luettuna kuukaudesta riippuen 5-10 tuntia kuukaudessa. Kokouksista on luvassa kokouspalkkio sekä arvokasta kokemusta esimerkiksi kokouskäyttäytymisestä ja neuvottelemisesta.

Kelpoisia tehtävään ovat kemiantekniikan, laskennallisen tekniikan ja analytiikan, tuotantotalouden ja tietotekniikan opiskelijat, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

 • Kuisma Närhi (deputy member Hannalotta Kataja)
 • Jenni Lunttila (deputy member Olli Kousa)
 • Armi Rissanen (deputy member Reetta Määttänen)

Akateeminen neuvosto mm. päättää akateemisen yksikön opetussuunnitelmista, tekee esitykset yksikön virkojen täytöstä ja myöntää väittelyluvat. Akateeminen neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana, joten aikaa kuluu kokouksiin valmistautuminen mukaan luettuna kuukaudesta riippuen 5-10 tuntia kuukaudessa. Kokouksista on luvassa kokouspalkkio sekä arvokasta kokemusta esimerkiksi kokouskäyttäytymisestä ja neuvottelemisesta.

Kelpoisia tehtävään ovat kauppatieteiden opiskelijat, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

 • Jan Saariniemi (varalla Mira Rossi)
 • Taika Sipponen (varalla Emma Korhonen)
 • Pia Etelävuori (varalla Anna Hirsimäki)

YTHS:n Lappeenrannan terveyspalveluyksikön johtokunta päättää mm. yksikön talousarvioesityksestä YTHS:n hallitukselle.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet.

 • Ida Mäkelä
 • Ding Ma
 • Noora Rautio

YTHS:n valtuuskunta on säätiön ylin päättävä elin, joka hyväksyy talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet.

 • Pia Etelävuori

Hallitus valitsee

LOAS:n hallitus päättää päivittäisistä ja strategista toiminnan suuntalinjoista valtuuskunnan asettamien toiminta- ja talousraamien puitteissa.

 • Antti Ilmavirta

Tutkintolautakunta päättää opintosuoritusten oikaisupyynnöistä.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet, jotka eivät ole yli 20 h/viikko käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset paikasta tekee LTKY:n hallitus.

 • Iita Hinkkanen
 • Henna Pekkala

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja johtaa laadunhallintajärjestelmän sekä ympäristöjärjestelmän kehittämistä yliopistossa, päättää työn organisoinnista ja muista järjestelmiin liittyvistä asioista, kehittämisen periaatteista ja arvioinnista sekä hyväksyä yliopiston laadunhallintajärjestelmästä ja ympäristöjärjestelmästä laadittu dokumentaatio.

 • Iita Hinkkanen
 • Kuisma Närhi

Etelä-Karjalan kesäyliopiston Lappeenrannan kesäyliopistotoimikunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Toimikunta keskustelee Etelä-Karjalan kesäyliopiston tarjonnasta.

 • Tiia Kettunen

Kirjaston neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Sen tehtävänä on seurata Lappeenrannan tiedekirjaston toimintaa.

Päätökset HallOpEd paikoista tekee LTKY:n hallitus.

 • Iita Hinkkanen
 • Henna Pekkala
 • Iita Hinkkanen
 • Henna Pekkala