Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustajat ovat toimielimien tasavertaisia jäseniä ja toimivat hallintoelimissä opiskelijanäkökulman asiantuntijoina.

Sisällysluettelo

HallOpEdit

HallOpEdit eli hallinnon opiskelijaedustajat

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto LUTin johtosäännön sekä muiden sidosryhmien sääntöjen mukaan jokaisessa yliopiston ja sidosryhmien hallintoelimissä on ylioppilaskunnan valitsema opiskelijaedustaja. Ylioppilaskunnalla on hallinnon opiskelijaedustajia eli HallOpEdeja kaikkien kolmen Akateemisen neuvoston sekä erillisten yksiköiden kuten kirjaston ja kielikeskuksen neuvottelukunnissa. Ylioppilaskunta valitsee edustajat myös sidosryhmiensä kuten YTHS:n ja LOAS:in hallintoelimiin.

HallOpEd-toiminta antaa mahdollisuuden tutustua yliopiston ja muiden sidosryhmien päätöksentekoon, vaikuttaa paikallisesti opiskelijoiden arjessa tuntuviin asioihin sekä korvaamatonta kokemusta yhteiskunnallisesta toiminnasta. Lisätietoa HallOpEdina toimimisesta saa HallOpEd-oppaasta.

Päättäviin elimiin opiskelijaedustajat valitsee pääsääntöisesti ylioppilaskunnan edustajisto, epävirallisiin taas ylioppilaskunnan hallitus.

Avoimista HallOpEd-paikoista tiedotetaan LTKY:n nettisivuilla sekä tiedotteissa. HUOM! Hakemukset kerätään joko Google Formsilla tai suoraan yhteyshenkilön sähköpostiin.

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää eri hallintoelimien toiminnasta tai itse HallOpEdina toimiminen kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä edunvalvonta-asiantuntijaamme.

HallOpEd-opas

Edustajisto valitsee

Yliopistokollegion lakisääteiset tehtävät ovat:

 • päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta
 • valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen
 • vahvistaa yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi
 • vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella
 • valita yliopiston tilintarkastajat
 • vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille
 • päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan;
 • päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään vahingonkorvauskanteen nostamisen yhteydessä​

Lakisääteisten tehtävien lisäksi LUTin yliopistokollegion tehtävänä on päättää hallituksen jäsenille maksettavien palkkioiden määräytymisen perusteista.

 • Mohamed Shimer (varalla Suvi-Tuuli Poikonen)
 • Lari Vanhala (varalla Jaakko Marttila)
 • Santeri Honkanen (varalla Heikki Helppi)
 • Suvi-Tuuli Ryhänen (varalla Veera Leinonen)

Hallitus on yliopiston ylin päättävä hallintoelin. Sen tehtävänä on päättää mm. yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista.

 • Henna Raekorpi

Akateeminen neuvosto mm. päättää akateemisen yksikön opetussuunnitelmista, tekee esitykset yksikön virkojen täytöstä ja myöntää väittelyluvat. Akateeminen neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana, joten aikaa kuluu kokouksiin valmistautuminen mukaan luettuna kuukaudesta riippuen 5-10 tuntia kuukaudessa. Kokouksista on luvassa kokouspalkkio sekä arvokasta kokemusta esimerkiksi kokouskäyttäytymisestä ja neuvottelemisesta.

Kelpoisia tehtävään ovat energiatekniikan, konetekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan opiskelijat, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

 • Yannick Schuurmans (varalla Veeti Alatalo)
 • Sonja Töyrylä (varalla Jaakko Marttila)
 • Johanna Johansson (varalla Pinla Nokkanen)

Akateeminen neuvosto mm. päättää akateemisen yksikön opetussuunnitelmista, tekee esitykset yksikön virkojen täytöstä ja myöntää väittelyluvat. Akateeminen neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana, joten aikaa kuluu kokouksiin valmistautuminen mukaan luettuna kuukaudesta riippuen 5-10 tuntia kuukaudessa. Kokouksista on luvassa kokouspalkkio sekä arvokasta kokemusta esimerkiksi kokouskäyttäytymisestä ja neuvottelemisesta.

Kelpoisia tehtävään ovat kemiantekniikan, laskennallisen tekniikan ja analytiikan, tuotantotalouden ja tietotekniikan opiskelijat, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

 • Anni Kesäniemi (varalla Aatu Komulainen)
 • Robert Hämäläinen (varalla Mohamed Shimer)

Akateeminen neuvosto mm. päättää akateemisen yksikön opetussuunnitelmista, tekee esitykset yksikön virkojen täytöstä ja myöntää väittelyluvat. Akateeminen neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana, joten aikaa kuluu kokouksiin valmistautuminen mukaan luettuna kuukaudesta riippuen 5-10 tuntia kuukaudessa. Kokouksista on luvassa kokouspalkkio sekä arvokasta kokemusta esimerkiksi kokouskäyttäytymisestä ja neuvottelemisesta.

Kelpoisia tehtävään ovat kauppatieteiden opiskelijat, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

 • Heikki Helppi (varalla Santeri Honkanen)
 • Roosa Grönberg (varalla Meerimaria Ketokulta)
 • Lenni Lindblad (varalla Antti Karhunen)

Hallitus valitsee

 • Arttu Kaukinen

Etelä-Karjalan kesäyliopiston Lappeenrannan kesäyliopistotoimikunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Toimikunta keskustelee Etelä-Karjalan kesäyliopiston tarjonnasta.

 • Suvi-Tuuli Ryhänen
 • Robin Karlsson
 • Niilo Hendolin

Lappeenranta

 • Olivia Kuronen
 • Tiia Kettunen

Lahti

 • Mika Kuittinen
 • Olivia Kuronen
 • Tiia Kettunen

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja johtaa laadunhallintajärjestelmän sekä ympäristöjärjestelmän kehittämistä yliopistossa, päättää työn organisoinnista ja muista järjestelmiin liittyvistä asioista, kehittämisen periaatteista ja arvioinnista sekä hyväksyä yliopiston laadunhallintajärjestelmästä ja ympäristöjärjestelmästä laadittu dokumentaatio.

 • Suvi-Tuuli Ryhänen
 • Tiia Kettunen

LOAS:n hallitus päättää päivittäisistä ja strategista toiminnan suuntalinjoista valtuuskunnan asettamien toiminta- ja talousraamien puitteissa.

 • Arttu Kaukinen
 • Pinla Nokkanen
 • Tiia Kettunen
 • Pinla Nokkanen
 • Tiia Kettunen

Tutkintolautakunta päättää opintosuoritusten oikaisupyynnöistä.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet, jotka eivät ole yli 20 h/viikko käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset paikasta tekee LTKY:n hallitus.

 • Suvi-Tuuli Ryhänen
 • Anselmi Auramo

YTHS:n Eteläinen johtokunta päättää mm. yksikön talousarvioesityksestä YTHS:n hallitukselle.

 • Tiia Kettunen

YTHS:n valtuuskunta on säätiön ylin päättävä elin, joka hyväksyy talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen.

 • Tiia Kettunen