Opintoedunvalvonta

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan korkeakoulupoliittinen sektori valvoo ylioppilaskunnan jäsenten etuja opintoasioissa sekä valtakunnallisissa korkeakoulupoliittisissa asioissa. LTKY:n kopo-sektorin muodostavat ylioppilaskunnan hallituksen korkeakoulupoliittinen vastaavaa sekä edunvalvonta-asiantuntija. Korkeakoulupoliittisen vastaavan vastuualueet ovat korkeakoulupolitiikka ja opintoasiat. Tämän lisäksi edunvalvontatyötä tekee edunvalvontatoimikunta, joka koostuu ylioppilaskunnan toimijoiden lisäksi kiltojen edustajista.

Korkeakoulupoliittisen sektorin toiminta jakaantuu edunvalvontatoimintaan ja jäsenpalveluiden tuottamiseen. Edunvalvontatoiminta koostuu pääasiallisesti yhteydenpidosta eri tahoihin niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Paikallisesti pidetään aktiivisesti yhteyttä muun muassa opintotoimistoon, koulutuksesta vastaavaan vararehtoriin ja hallinnon opiskelijaedustajiin, lisäksi osallistutaan aktiivisesti useisiin eri LUTin työryhmiin ja toimikuntiin. Kansallisesti yhteyttä pidetään moniin valtakunnallisiin vaikuttajiin sekä muihin ylioppilaskuntiin. Tiivistä yhteistyötä tehdään muun muassa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL), teekkari- ja kylteriylioppilaskuntien, periferiaylioppilaskuntien sekä Tekniikan Akateemisten (TEK) ja Suomen Ekonomien kanssa.