Huomionosoitukset

LTKY myöntää vuosittain erilaisia huomionosoituksia, palkintoja ja ansiomerkkejä. Ellei toisin mainita, huomionosoitus julistetaan LTKY:n vuosijuhlilla.

Opetuspalkinnot ovat LUTin opetushenkilökunnalle hyvästä opetuksesta annettavia huomionosoituksia, joita myönnetään vuosittain vuoden luennoitsijalle, vuoden opintojaksolle, sekä tarvittaessa parhaalle kansainväliselle luennoitsijalle (The Best International Teacher).

Ansiomerkit jaetaan vanhoille tai nykyisille ylioppilaskunnan jäsenille tai ulkopuolisille, jotka ovat ansiokkaasti edistäneet kiltojen, harrastusyhdistysten tai ylioppilaskunnan toimintaa. Ansiomerkkejä on kultaista, hopeaa sekä pronssista.

Vuoden Teekkari ja Kylteri tittelit jaetaan ylioppilaskunnan jäsenille, jotka ovat ansiokkasti toimineet teekkari- ja kylterikulttuurin edistämiseksi. 

Lue lisää palkinnoista ja aiemmin palkituista alta.

Sisällysluettelo

Palkinnot

Vuoden luennoitsija:

 • Erityisen ansioitunut luennoitsija, joka vuodesta toiseen innostaa opiskelijat oppimaan
 • Ottaa huomioon opiskelijoiden tarpeet ja tason
 • Esittää asiat johdonmukaisesti ja ymmärrettävästi
 • Asettaa selkeät oppimistavoitteet
 • Luentoja tukeva materiaali on selkeää ja kattavaa
 • Hyvä ulosanti ja riittävät esiintymistaidot
 • Sitoo käsitellyt asiat käytäntöön
 • Opintojakson sisältö on ajanmukaista ja mielellään pohjautuu uusimpaan tutkittuun tietoon
 • Käyttää opintojakson aihetta tukevia vaihtoehtoisia opetus- ja kuulustelumuotoja (keskustelun herättäminen, opetuspelit, erilaiset ryhmätentit esim. opiskelijat jaetaan ryhmiin ja ryhmät tekevät tentin, mutta vain 1 tentti arvostellaan – saatu erittäin hyviä oppimistuloksia, jne.)
 • Hoitaa opintojakson teknisen puolen kunnialla, esim. harjoitustyöt ja tenttitulokset palautetaan ajallaan
 • Tenttien sisältö sekä arvostelutaso vastaavat opetusta
 • Kerää opiskelijapalautetta ja ottaa sen selkeästi huomioon opintojakson toteutuksessa

Vuoden luennoitsijat:

1994 Raimo Immonen
1997 Esko Turunen
1998 Kalevi Kyläheiko
1999 Pentti Talonen
2000 Jari Porras
2001 Julius Luukko
2002 Pekka Rajamäki
2003 Riitta Mennola
2004 Juha-Matti Saksa
2005 Lassi Linnanen
2006 Jari Soininen
2007 Jaakko Larjola
2008 Markku Ikävalko
2009 Jouni Ikonen
2010  Juhani Kuronen
2011 Esa Vakkilainen
2012 Andrzej Kraslawski
2013 Aki Mikkola
2014 Mika Pulkkinen
2015 Harri Eskelinen
2016 Jouni Sampo
2017 Tuomo Sainio
2018 Mikko Kuisma
2019 Olli-Pekka Hämäläinen
2020 Mikael Collan

Vuoden opintojakso:

 • Erityisen hyvä kurssin materiaalikokonaisuus. (Vuoden opintojakso -palkinto korvaa vanhan Vuoden luentomateriaali -palkinnon
 • Opintojakson harjoituksista ja luennoista koostuva kokonaisuus tukee opiskelua hyvin
 • Opintojakson tiedotus on hoidettu sähköisesti (esim. Moodle)
 • Opintojaksosta kerätään kattavasti palautetta ja palautteen tulokset näkyvät opiskelijalle
 • Lisäksi positiivisina asioiksi voidaan laskea esimerkiksi opintojaksolla käytetyt vaihtoehtoiset opetusmenetelmät (opetuspelit, erilaiset harjoitukset, vaihtoehtoiset suoritustavat), jotka tukevat erityisen hyvin opiskelijan oppimista

Vuoden luentomateriaali:

 • Ajantasainen
 • Kaikki materiaalit saatavilla myös luentojen ulkopuolella mieluiten sähköisenä (esim. Moodlessa ja NOPASSA)
 • Käytettävien kirjojen ja artikkelien on oltava saatavilla kohtuuhintaan
 • Materiaali tukee luentojen asiaa, mutta antaa myös lisäarvoa
 • Selkeä ja hyvin luettava
 • Saa opiskelijan pohtimaan asiaa omatoimisesti
 • Annetut materiaalin innostavat ja antavat mahdollisuudet myös opintojakson laajuutta syvempään perehtymiseen. (Esimerkiksi opintojakso on läpäistävissä pelkän prujun avulla, mutta hyviin arvosanoihin vaaditaan perehtymistä koko annettuun materiaaliin)

Vuoden luentomateriaalit/Opintojaksot:

1997 Jarmo Partanen, Sähkötekniikan perusteet
1998 Metalliopin jatkokurssi
1999 Jan Voracek, Tekoäly, Unix ja systeemiohjelmointi
2000 Tero Järveläinen, Samuli Kirjalainen, Digitaalitekniikka
2001 Panu Koponen, Tietokonegrafiikan perusteet
2002 Antero Tervonen, Tilinpäätösanalyysi
2003 Heikki Kalli, Ydinreaktorien fysiikka
2004 Jan Voracek, Artificial Intelligence
2005 Pasi Syrjä, Kirjanpidon perus- ja jatkokurssi
2006 Julius Luukko, Digitaalinen suodatus
2007 Jorma Sappinen, Kansantalouden mikroteorian perus- ja jatkokurssit
2008 Uolevi Nikula ja Jussi Kasurinen, Ohjelmoinnin perusteet
2009 Hanna-Kaisa Ellonen, Virtuaalinen yhteistyö ja tietotekniset työkalut
2010 Harri Eskelinen, Konstruktiomateriaalit ja niiden valinta
2011 Timo Pirttilä, Tuotannon- ja materiaalinohjaus
2012 Mikko Kuisma, Analogiatekniikka
2013 Erno Vanhala, Olio-ohjelmointi
2014 Samuli Kortelainen, Advanced Course In Strategic Management
2015 Jussi Kasurinen, Game development project
2016 Antero Kutvonen ja Nina Tura, Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi
2017 Ahti Jaatinen-Värri, Virtaustekniikka I
2018 Antero Tervonen, Tilinpäätösanalyysi
2019 Tuomo Sainio, Kemiallinen reaktiotekniikka
2020 Aki Mikkola, Simulation of Mechatronic Machine

The Best International Teacher:

 • Monessa asiassa kuten vuoden luennoitsija
 • Hyvä kielitaito (esiintymisvarmuus)
 • Osaa ottaa huomioon opiskelijoiden erilaiset taustat
 • Kannustaa opintojaksoillaan kansainvälistymiseen sekä erimaalaisten opiskelijoiden kanssakäymiseen (sekoitetut harjoitusryhmät)

The Best International Teachers:

2007 Liisa-Maija Sainio
2008 Tauno Tiusanen
2010 Olli Kuivalainen
2011 Peter Jones

Ansiomerkit

LTKY:n ansiomerkki on läpimitaltaan 25 mm. Merkkiä on 3 luokkaa: kultainen, hopeinen ja pronssinen.

 • Kultainen ansiomerkki myönnetään LTKY:n entiselle tai nykyiselle jäsenelle erityisen ansiokkaasta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi.
 • Hopeinen ansiomerkki myönnetään LTKY:n entiselle tai nykyiselle jäsenelle usean vuoden ansiokkaasta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi.
 • Pronssinen ansiomerkki myönnetään ylioppilaskunnan entiselle tai nykyiselle jäsenelle erityisen ansiokkaasta kerho- tai kiltatoiminnasta tai ansiokkaasta ylioppilaskuntatoiminnasta sekä ulkopuolisille ansiokkaasta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi.

2019

tekn.yo Mika “Alli” Alitalo
DI Joonas “Jonttu” Grönlund

2012

DI Antti Nousiainen

2009

DI Ville Lahtinen

2006

KTM Olli Naukkarinen

1994

tekn.yo Pekka Jalava

1989

DI Heikki Hornborg

1989

DI Timo Nurmi

2020

Vuoden 2020 palkitut julkistetaan LTKY:n vuosijuhlassa syksyllä 2021

2019

DI Emma Lonka
DI Juhana “Jöti” Repo
DI Topi Pekonen
tekn.yo Sami Aalto
tekn.yo Sami “Gonzo” Kontio
tekn.yo Oskari Sonninen

2018

KTM Mia Lehto
DI Liisa Salminen

2017

DI Timo Nisu

2016

DI Heikki Hämäläinen

2015

DI Antti Karhu
DI Ville Vesterinen

2014

DI Sampo Saarenpää
DI Anssi Tura
DI Heikki Mantsinen
tekn.yo Kari Hankia

2013

DI Tytti Bruce
DI Paavo Leinonen

2012

KTM Arttu Laasonen

2011

DI Tuomas Telkkä
DI Arto Parkko

2010

DI Risto Tapanen

2009

KTM Niko Ratala
DI Jani Peltoniemi

2008

KTM Hans Thim
DI Tuomas Karhula

2007

DI Otto Härkönen

2006

DI Mia Lund 2005
DI Sampo Kokkonen

2004

DI Jussi Kuikka
DI Heidi Mononen

2003

KTM Sami Hämäläinen
DI Sohvi Haavasoja
DI Toni Väätäinen

2002

DI Riku Kemppainen
DI Taru Järvinen

2001

DI Henrikki Pantsar
DI Reni Waegelein
DI Heidi Hintikka

2000

DI Pauli Jantunen
KTM Juha-Matti Saksa
DI Olli-Pekka Holamo

1999

DI Turo Turja

1998

DI Saku Laapio

1997

DI Janne Anttila

1996

DI Vesa-Matti Riihioja
DI Marko Kinnunen
tekn.yo Kaisa Metsäpelto

1995

DI Jouni Haajanen
DI Pekka Kangas 1994
Tkl Jari Backman
DI Risto K. Palanterä
DI Jarkko Pallasaho
DI Jukka Kemppi
DI Kalle Riihimäki

1989

DI Matti Härkönen
DI Lars Gahmberg
DI Marja-Leena Joukainen

2020

Vuoden 2020 palkitut julkistetaan LTKY:n vuosijuhlassa syksyllä 2021

2019

DI Ivan Baulin
DI Olli Haakana
DI Teemu Hujanen
DI Eetu Hyyppä
DI Clarisse Jay
DI Hilla Kinnunen
DI Martti Kivioja

DI Saara Laamanen
DI Eetu Rantanen
DI Jenna Ritvanen
DI Elina Seppä
DI Teemu Sikanen
DI Antti Sinkkonen
DI Miia Vähäaho
DI Tatu Virta
KTM Aino Laineenoja
KTM Teemu Mankinen
tekn.yo Miika “Miti” Tiainen

2018

DI Kimmo Penttinen

DI Teemu Metsola
DI Sini Piiparinen
DI Hameed Moqadam
KTM Lauri Kumpulainen
KTM Elisa Pohjola
KTM Miina Rajakangas

 

2017

DI Jaakko Leino
DI Hanna Tynys
DI Ville-Matti Rissanen
DI Karli Kund
DI Vesa Liukkonen
DI Jenni Tervaportti
DI Kimmo Huoman
DI Arttu Hanska
DI Jani Vehviläinen
DI Saara Kaikkonen
DI Janne Ukkonen
KTM Aapo Ahtiainen
KTM Tomi Mankinen
KTM Kaisa Halsas (os. Rimpeläinen)

 

2016

DI Peter Bebek
DI Joel Kuuva
DI Annamaria Mustonen
DI Esa Parkko
KTM Marianna Sainio
KTM Johannes Wahlroos
DI Laura Ylitalo

2015

KTM Kiti Friman
DI Elina Hakkarainen
DI Janne Hanonen
DI Pia Kaila
DI Maija Leino
DI Ilkka Nokelainen
KTM Tomi Sandström
DI Henrik Tarkkio
DI Annika Vesterinen

2014

DI Hanna Nopanen
DI Henna Peltoniemi
DI Ida Rantanen
DI Jaakko Warén
DI Heidi Häkkinen
DI Janne Karhu
DI Maria Matveinen

2013

KTM Jussi Ahonen
DI Ellen Hakala
DI Matthias Kampe
DI Olli Kytömäki
DI Elina Luttunen
DI Tanja Parkko
KTM Tomi Pyrhönen

2012

DI Antti Aakko
DI Sami Korhonen
DI Tuukka Laurila
DI Reeta Lind
DI Jani Mikkonen

2011

DI Topi Kärkkäinen
DI Matti Koski
DI Jaakko Sivusuo
KTM Kati Makkonen
DI Raimo Juntunen
DI Taru Havas

2010

DI Drocan Mikko
KTM Haapasalo Tanja
DI Ilvonen Henna
DI Karhula Tuija
DI Kontinen Sanni
DI Koponen Sam
KTM Kottila Santtu
DI Lahti Liisa
DI Lapinlampi Tomi
DI Lappalainen Ilkka
DI Lassila Teppo
DI Leinonen Laura
DI Olkkonen Riikka
DI Rissa Heli
DI Räsänen Anna-Niina
DI Vuoti Marko
DI Väistö Tapio
DI Österberg Toni

2009

DI Kati Koponen
DI Niko Kuikka
DI Antti Reponen
DI Janne Kotiranta

2008

DI Haapala Mari
KTM Hirvonen Toni
DI Lappeteläinen Kaisa
DI Nivalainen Nelli
DI Saavinen Tero
KTM Tujunen Anna

2007

DI Samuli Laurikainen
DI Merja Huhtala
KTM Anu Ora
KTM Ulla Kankkunen
DI Sanni Väisänen
DI Kirsi Kauhanen
DI Kirsi Koivunen
DI Tero Lintunen

2006

KTM Mikko Huovinen
KTM Antti Vilhunen
DI Salla Brunou
DI Saku Vaittinen
DI Antti Laatikainen
DI Mikko Ollila
DI Mika Lavikainen
DI Heidi Ronkainen
DI Antti Kokkonen
DI Esa Ojanperä
DI Katja Rouvari
DI Markku Multaharju
DI Tomi-Pekka Astikainen

2005

DI Simo Pääkkönen
DI Sami Pyykkö
DI Tiina Frestadius
DI Markku Harmaala
KTM Anssi Pakkanen
DI Janne Sysi-Aho
KTM Kirsi Hellsten
DI Virva Palonen
DI Riikka Suhonen
DI Heli Rasimus
DI Saku Kukkonen
DI Juha Paldanius

2004

DI Pasi Rautiainen
DI Heli Konttinen
DI Kari Ojanen
DI Hanna Keronen
DI Jari Jauhiainen
DI Pasi Tervo
DI Pekka Riiali
KTM Jukka Karinen

2003

DI Reetta Ahola
DI Johanna Eskola
DI Minna Kytönen
DI Eeva Mattila
DI Annika Ojanen
KTM Jukka Paunonen
DI Mikko Peipponen
DI Mirva Seppänen
KTM Pekka Valento
DI Jussi Vihmo

2002

KTM Antti Niemi
DI Teemu Hiltunen
KTM Henrik Corander
DI Johanna Heilala
DI Pekka Jäppinen
DI Sanna Otava
DI Johanna Hoppu

2001

DI Levente Móró
DI Pasi Kovanen
DI Minna Maunus
DI Kustaa Valtonen
Willi Messmer
KTM Vesa Havukainen
KTM Jan Edelmann

1997

DI Nina Kivimäki
DI Kirsi Sihvonen
tekn.yo Arttu Reunanen

1996

tekn.yo Jaakko Akkanen
tekn.yo Pasi Jukkara
tekn.yo Karri Pykäläinen

1995

DI Jari Jokinen
DI Janne Lampinen
DI Mari Lonka

1994

Hallintojohtaja Arto Oikkonen
Seppo Muukkonen
Jukka Lind
prof. Pertti Sarkomaa
Airi Poutiainen
Virpi Väätämöinen
Terttu Penttilä
Sirkka Kallioniemi
DI Jari Mielonen
DI Kari Lundell
DI Leena Alanen
DI Petri Jokinen
DI Mikko Melasniemi
DI Hannu Heinilä
DI Jan-Erik Grön

1993

tekn.yo Lars Miikki

1989

DI Jorma Wiitakorpi
Toimistopäällikkö Terttu Hänninen

Vuoden teekkari ja kylteri

Vuoden teekkari on teekkari ja vuoden kylteri on kylteri, jotka ovat ansiokkaasti toimineet lappeenrantalaisen teekkari- ja kylterikulttuurin edistämiseksi ja vaalimiseksi. Edustajiston valitsemat vuoden teekkari ja vuoden kylteri julistetaan vappuna.

2020 Armi Rissanen
2019 Heikki Lohilahti
2018 Kuisma Närhi
2017 Teemu Härkönen
2016 Tatu Virta
2015 Sami Aalto
2014 Liisa Salminen
2013 Anssi Tura
2012 Matthias Kampe
2011 Sami Korhonen
2010 Pete-Olavi Hyrkäs
2009 Arto Parkko
2008 Antti Nousiainen
2007 Tuomas Korppi
2006 Ville Lahtinen
2005 Joonas Grönlund
2004 Janne Sysi-Aho
2003 Tommi Tarvonen
2002 Sami Kontio
2001 Pasi Rautiainen
2000 Virva Palonen
1999 Toni Väätäinen
1998 Henrikki Pantsar
1997 Olli-Pekka Holamo
1996 Saku Laapio
1995 Antti Ilves
1994 Marko Kinnunen
1993 Pekka Kangas
1992 Mika Alitalo
1991 Kalle Riihimäki
1990 Ari Niitlahti
1989 Martti Mikkola
1989 Ismo Heimonen
1988 Petri Jokinen
1987 Mikko Melasniemi
1986 Markku Lemetyinen
1985 Jukka Auramo
1984 Timo Kivistö
1983 Jari Backman
1982 Erkki Jaatinen
1981 Bror Åberg
1980 Marja-Leena Joukainen
1979 Sirke Koskinen
1978 Tuomo Rönkkö

2020 Pia Etelävuori
2019 Lari Jyrhämä
2018 Jan Saariniemi
2017 Tuuli Korpijaakko
2016 Taru Hakkarainen
2015 Aapo Ahtiainen
2014 Mikko Saukkonen
2013 Ida Bolander
2012 Tuuli Marttila
2011 Ville Jahn
2010 Kiti Friman
2009 Tomi Pyrhönen
2008 Niko Ratala
2007 Kati Makkonen
2006 Juha Warma
2005 Anu Ora
2004 Anna Tujunen
2003 Hans Thim
2002 Henri Vihanto
2001 Jenni Jalkanen
2000 Sami Hämäläinen
1999 Juha-Matti Saksa
1998 Tia Jähi
1997 Liisa Lemmetti
1996 Sari Kyllönen
1995 Sami Haapanen
1994 Lassi Köppä