Vastuullisuus LTKY:ssä

LTKY:n sisäisen vastuullisuustoiminnan tulee olla kunnossa, jotta voimme toimia vakuuttavina suunnannäyttäjinä jäsenillemme. Tämän vuoksi LTKY:n vastuullisuusohjepaperissa on listattu muutamia toimenpiteitä, joita LTKY:n toimistot sitoutuvat noudattamaan. Linkki vastuullisuusohjepaperiin löytyy alta. 

Toimenpiteiden lisäksi LTKY:n tulee aktiivisesti vaikuttaa opiskelijaliikkeessä vieden vastuullisuusteemoja eteenpäin. 

LTKY:n tulee toiminnassaan ottaa huomioon vastuullisuus kokonaisuutena (taloudellinen, sosiaalinen sekä ekologinen vastuullisuus).

 

Vastuullisuusohjepaperi LTKY

Tavoite

Toimenpide

Tehokkaampi kierrätys, sekä mahdollisimman vähäinen sekajätteen määrä

Tehostetaan kierrätysmahdollisuuksia toimistoilla, ja kierrätetään myös muovijäte. Luodaan kierrätysohjeet toimistoille jäseniemme nähtäväksi.

Turhan tavaran ja materian minimoiminen

Vältetään turhia hankintoja kiltahuoneille. Vuosijuhlalahjoiksi pohditaan aineettoman lahjan antamista, ja annetaan aineellisia lahjoja vain oikeaan tarpeeseen. 

Tavaroiden uudelleenkäyttö sekä korjaaminen

Hankitaan tarpeellisia tavaroita toimistoille mahdollisimman paljon käytettyinä. Esimerkiksi nettikirpparit ja erilaiset Facebook-sivut (mm. Loas Laakso) ovat tehokkaita paikkoja löytää tarpeellista tavaraa. Annetaan ja myydään tehokkaasti myös turhaksi jääneitä tavaroita eteenpäin. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan korjataan rikki menneet esineet ennen uusien hankkimista. 

Vastuullisempi tapahtumanjärjestäminen

Pohditaan tapahtumajärjestämisessä uudelleenkäytettävien astioiden käyttämistä. Pyritään pääsemään eroon kertakäyttöisistä jätesäkkipöytäliinoista esimerkiksi sitseillä. Pöydät voi esimerkiksi jättää ilman liinaa, ja puhdistaa tapahtuman jälkeen.

Ekologisempia hankintoja

Esimerkiksi isommissa hankinnoissa suositaan kotimaisia ja ekologisia vaihtoehtoja.

Vastuullisuus elintarvikkeissa

Käytetään vain kasvipohjaisia elintarvikkeita toimistoilla sekä kaikissa LTKY:n järjestämissä tapahtumissa. Suositaan myös kotimaisia sekä tuottajalle reiluja tuotteita.

Ympäristö- ja vastuullisuusteemat osaksi kaikkea päätöksentekoa

Vastuullisuusteemojen tulee näkyä poikkileikkaavasti kaikessa LTKY:n toiminnassa sekä päätöksenteossa. Esimerkiksi yhtenä ylioppilaskunnan yritysyhteistyön kriteerinä on vastuullisuus.

Aktiivinen vaikuttaminen opiskelijaliikkeessä vastuullisuusteemojen suhteen

Esimerkiksi Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) verkostoissa LTKY:n tulee vaikuttaa aktiivisesti vieden mm. vastuullisuus- ja ilmasto-ongelmia eteenpäin.