Anna palautetta

Palaute on ylioppilaskunnalle tärkeää ja se on myös kriittinen vaikuttamisen työkalu. Alla olevalla lomakkeella voit antaa palautetta ylioppilaskunnalle tai ilmoittaa esimerkiksi myöhästyneistä arvioinneista.

LTKY haluaa saada LUTin opiskelijoilta palautetta ja tietoa erityisesti opetukseen ja opiskeluun liittyvistä asioista. Voit laittaa palautetta koskien myös muita sidosryhmiämme (esim. Lappeenrannan tai Lahden kaupunki, YTHS, LOAS, tms). Viemme palautetta eteenpäin asianosaisille henkilöille.

Viemme palautteesi eteenpäin aina anonyymisti, mutta yhteystietosi auttavat meitä, jos tarvitsemme lisätietoa tai haluat erityisesti parantaa henkilökohtaista tilannettasi kokiessasi vääryyttä.

Palautteesi näkee ensisijaisesti vain LTKY:n edunvalvonta-asiantuntija, joka välittää palautteen sisältämiä tietoja (pois lukien yhteystietosi) tarvittaville tahoille sekä ylioppilaskunnan sisäisesti että ulkoisesti, esimerkiksi sidosryhmien osalta.

LUT-yliopiston tutkintosäännön 37§ mukaan:

”Opettajan tulee toimittaa 30 vrk:n kuluessa siitä, kun opintojakson viimeinen opintosuoritus on tehty ja palautettu, tiedot tuloksista opiskelijoiden tietoon. Useita päiviä auki olevan Exam- tai Moodle -tentin tulokset on toimitettava 30 vrk:n kuluessa tentin sulkeutumisesta. Opintojakson loppuarvosana toimitetaan opiskelijarekisteriin kirjallisesti 30 vrk:n kuluessa opintojakson viimeisestä opintosuorituksesta. Kesä-heinäkuussa järjestetyn tentin tai muun opintosuorituksen tuloksista opettajan tulee toimittaa tiedot tuloksista opiskelijoiden tietoon kahden kuukauden kuluessa, kuitenkin
viimeistään elokuun loppuun mennessä.”

LTKY tarkkailee palautusaikoja ja näin valvoo opiskelijan oikeuksien toteutumista. Voit ilmoittaa oheisella lomakkeella myöhässä olevista tentti- tai harjoitustyötuloksista.

  • 30 vrk = 30 päivää (pois laskien viralliset suomalaiset pyhäpäivät).


”Opiskelijan tietoon” tuleminen tarkoittaa sitä, että arvostelu on tullut jotain kautta tietoosi (Moodle, sähköposti jne.). Ei siis välttämättä sitä, että olet jo saanut loppuarvosanan Sisuun.

HUOM!

Tarkistathan ennen ilmoituksen lähettämistä Sisusta/Moodlesta, etteivät vain tuloksesi ole jo tulleet! Näin lista ei kuormitu aiheettomista ilmoituksista.

Huomioithan myös, että täytät kaikki tiedot, jotta käsittely on sujuvaa! Päivämäärä on erittäin tärkeä siksi, että säästymme turhilta jatkokäsittelyiltä.

Kaikissa palautteissa voit olla myös suoraan yhteydessä [email protected]

Häirintäyhdyshenkilötoiminnan löydät kohdasta häirintäyhdyshenkilö.