skip to Main Content

Ylioppilaskunta haluaa puuttua yliopistossa tapahtuvaan häirintään.
Häirintäyhdyshenkilöiden avulla pyrimme madaltamaan kynnystä ilmoittaa korkeakouluyhteisössämme tapahtuvasta häirinnästä.

Häirintä voi olla muun muassa henkistä tai fyysistä kiusaamista, uhkailua, sukupuolista eriarvoistamista, epäasiallista kohtelua, syrjimistä, ahdistelua, asiattomia huomautuksia, mustamaalausta tai mitä tahansa toimintaa, jonka häirinnän kohde kokee loukkaavana tai epämiellyttävänä. Häirinnän määrittely on vaikeaa, koska se aina liittyy henkilön omaan kokemukseen asiasta. Jokin asia, mikä itsestä tuntuu normaalille, voi toisesta tuntua häiritsevälle. Häirintänä voidaan pitää sellaista käyttäytymistä, jota jatketaan, vaikka kohteeksi joutunut ilmaisee pitävänsä sitä sopimattomana.

Häirintäyhdyshenkilö on tukihenkilö, jonka puoleen voi kääntyä, mikäli kokee tulleensa häirityksi joko toisen opiskelijan tai henkilöstöön kuuluvan tahon toimesta. He tukevat ja neuvovat häirintätilanteiden selvittelyssä. Häirintäyhdyshenkilöt auttavat, jos et löydä auttavaa tahoa jolle kertoa asiasta, sekä ohjaavat tarvittaessa oikeanlaisen avun piiriin. He neuvovat ja tukevat opiskelijoita, jotka ovat kohdanneet häirintää, syrjintää, kiusaamista tai muuta epätasa-arvoista kohtelua.

Häirintäyhdyshenkilöt eivät ole ammattilaisia, vaan he ovat ylioppilaskunnan työntekijöitä tai hallituksen jäseniä, jotka ovat koulutettuja tehtäväänsä. Heihin voi olla yhteydessä myös, vaikkei itse olisi häirinnän kohteena, vaan on todistanut kyseisiä tilanteita tai haluaisi keskustella mahdollisista tavoista puuttua niihin.

Häirintäyhdyshenkilöt eivät tee jatkotoimenpiteitä ilman avun pyytäjän suostumusta, ja kaikki keskustelut ovat täysin luottamuksellisia, sillä häirintäyhdyshenkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Häirintäyhdyshenkilöinä toimivat LTKY:n edunvalvonta-asiantuntija Tiia Kettunen, markkinointisihteeri Kerttu-Liina Oksanen, sekä hallituksen jäsen Eemeli Kettunen.

Häirintäyhdyshenkilöt tavoitat:

Tiia Kettunen
edunvalvonta@ltky.fi
044 293 8825

Kerttu-Liina Oksanen
markkinointisihteeri@ltky.fi
045 859 1599

Eemeli Kettunen
eemeli.kettunen@ltky.fi
044 293 8817

Back To Top