Oppimisvaikeusohjeistus

Osalla opiskelijoista on oppimisvaikeuksia, jotka voivat vaikeuttaa esim. asioiden omaksumista, harjoitustöiden kirjoittamista, tenttimistä, ryhmätyöskentelyä, tai opettajan antamien ohjeiden noudattamista. Tällaisia vaikeuksia ovat mm. lukivaikeus, matematiikan vaikeus, kielellinen vaikeus, tarkkaavaisuuden vaikeudet ja hahmotusvaikeus. Mikäli sinulla on dokumentoitu diagnoosi oppimisvaikeudesta, voidaan se ottaa tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan huomioon erilaisissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa. Jos taas et ole vielä saanut diagnoosia oppimisvaikeudesta, mutta uskot että sinulla voisi sellainen olla, voit olla asian tiimoilta yhteydessä YTHS:ään.

Sisällysluettelo

Tentin suorittamista koskevat ohjeet

 • Opiskelija voi mahdollisuuksien mukaan perustelluista syistä suorittaa tentin erillisessä tilassa ja saada lisäaikaa tentin suorittamiseen.
 • Opiskelija voi mahdollisuuksien mukaan perustelluista syistä kirjoittaa tentin tietokoneella tenttitilaisuudessa.
 • Opiskelijalle voidaan tarjota vaihtoehtoisia tentin suoritustapoja, esimerkiksi suullisia kokeita. Tästä tulee sopia kurssin vastuuopettajan kanssa.
 • Opiskelijalla on oikeus saada palautetta tentistään suullisesti. Tästä tulee sopia kurssin vastuuopettajan kanssa.

Arviointiin liittyvät ohjeet

 • Opiskelijan suoritusta arvioitaessa ei myönnetä pistehyvityksiä lukivaikeuden vuoksi, vaan opiskelijan suoritusta tuetaan muilla yliopiston yhteisissä ohjeissa mainituilla tavoilla.
 • Suoritusten arvioinnissa kiinnitetään pääsääntöisesti huomiota tiedon laadun arviointiin eikä kielen ulkoasun arviointiin.
 • Kielten kursseilla annetaan arvosana myös sisällöstä, mikäli se on mahdollista.
 • Kaikessa arvioinnissa tulisi myös ottaa huomioon erilaiset kompensointimahdollisuudet.

LÄHDE: Opettajan laatuopas

Mikäli epäilet, että sinulla voisi olla lukivaikeus tai jonkin muu oppimisvaikeus, voit olla yhteydessä YTHS:ään.

Voit lukea lisätietoja opiskelun yksilöllisistä järjestelyistä eLutista

Tenttien suorittamisesta erityisjärjestelyin tulee olla yhteydessä opiskelijapalveluihin tenttivalvonta(at)lut.fi vähintään 1,5 viikkoa ennen kyseistä tenttiä. Viestissä tulee ilmoittaa omat yhteystiedot, opintojakson tiedot sekä asiantuntijan lausunto.

Erityisjärjestelyistä kurssilla sovitaan suoraan kurssin vastuuopettajan kanssa.

Jos tiedät, että sinulla on oppimisvaikeuksia voit olla yhteydessä myös koulutusohjelmasi esteettömyysyhteyshenkilöön, joka on oman ohjelmasi opintojen ohjaaja tai opintoneuvoja. Hän toimii yhteyshenkilönäsi koulutusohjelmasi suuntaan ja voi sinun luvallasi olla puolestasi yhteydessä opettajien suuntaan. Hänen kanssaan voitte yhdessä pohtia, mitä tarvitset ja miten näihin tarpeisiin voidaan parhaiten vastata. Tarvittaessa voit olla yhteydessä myös LUT Opiskelijapalveluiden päällikköön.

Keneen siis olla yhteydessä jos kohtaat oppimisvaikeuksia?

 • Jos epäilet, että sinulla on oppimisvaikeus
  •  Opintojen ohjaaja tai YTHS
 • Jos tiedät, että sinulla on oppimisvaikeus
  • Koulutusohjelmasi esteettömyysyhteyshenkilö, jos kaipaat apua tiedottamiseen (esim. et halua puhua opettajalle suoraan)
  • Opettaja, kun haluat keskustella suoraan opintojakson suorittamisesta erityisjärjestelyin
  • Opiskelijapalvelut, kun tarvitset erityisjärjestelyjä tenttiin
  • Voit aina olla yhteydessä myös LUT Opiskelijapalveluiden päällikköön