Vastuullisuusvinkkejä sekä ohjeita yhdistyksille

LTKY pyrkii näyttämään hyvää esimerkkiä jäsenyhdistyksilleen, ja näin ollen huomioi toiminnassaan aktiivisesti vastuullisuusteemat. Seuraavaan taulukkoon on listattu toimenpiteitä, joita jäsenyhdistyksemme voivat halutessaan ottaa käyttöön omassa toiminnassaan vastuullisemman yhdistystoiminnan varmistamiseksi.

 

Kiltoihin ja yhdistyksiin liittyvää vastuullisuusohjeistusta on listattu myös LTKY:n vastuullisuusohjepaperissa. Linkki kyseiseen paperiin löytyy alta.

Vastuullisuusohjepaperi LTKY

 

Tavoite Toimenpide
Tehokkaampi kierrätys, sekä mahdollisimman vähäinen sekajätteen määrä Tehostetaan kierrätysmahdollisuuksia esimerkiksi kiltahuoneilla. Hankitaan omat kierrätysastiat esimerkiksi muoville, biojätteelle, lasille sekä metallille. Viestitään kierrättämisen tärkeydestä jäsenistölle, ja näytetään omalla toiminnalla myös hyvää esimerkkiä.
Turhan tavaran ja materian minimoiminen Vältetään turhia hankintoja kiltahuoneille. Vuosijuhlalahjoiksi pohditaan aineettoman lahjan antamista, ja annetaan aineellisia lahjoja vain oikeaan tarpeeseen. 
Tavaroiden uudelleenkäyttö Hankitaan tarpeellisia tavaroita esimerkiksi kiltahuoneille mahdollisimman paljon käytettyinä. Esimerkiksi nettikirpparit ja erilaiset Facebook-sivut (mm. Loas Laakso) ovat tehokkaita paikkoja löytää tarpeellista tavaraa. Annetaan ja myydään tehokkaasti myös omalle järjestölle turhaksi jääneitä tavaroita eteenpäin. 
Kertakäyttöastioista sekä jätesäkkipöytäliinoista luopuminen Pohditaan tapahtumajärjestämisessä uudelleenkäytettävien astioiden käyttämistä. Pyritään pääsemään eroon kertakäyttöisistä jätesäkkipöytäliinoista esimerkiksi sitseillä. Pöydät voi esimerkiksi jättää ilman liinaa, ja puhdistaa tapahtuman jälkeen.
Ympäristö- ja vastuullisuusteemat myös osaksi järjestön/killan hallituksen päätöksentekoa Esimerkiksi kiltojen on mahdollista valita toimihenkilökseen vastuullisuus/ympäristövastaava, joka pitää huolta mm. kiltahuoneen kierrätysmahdollisuuksista sekä vastuullisista tapahtumista. Tarpeen mukaan LTKY:n alle voidaan muodostaa oma toimikunta, jossa käsitellään vastuullisuusteemoja sekä jaetaan ajatuksia.
Vastuullisempia linjauksia osaksi järjestöjen toimintaa Esimerkiksi killan vuosikokouksessa on mahdollista linjata mm. kasvipohjaisten elintarvikkeiden käytöstä. Linjauksia voi tehdä myös esimerkiksi ruoan kotimaisuuden suhteen.