Be heard. Alive.

UKK – Edustajistovaalit 2021

Tämä artikkeli on osa sarjaa “Edustajistovaalit”. Tässä kaikki sarjan osat:

  1. Edustajistovaalit tulevat – oletko valmis?
  2. Usein kysytyt kysymykset – Edustajistovaalit 2021

Syksyn 2021 edustajistovaalit ova meneillään, joten kokosimme yhteen usein kysytyt kysymykset edustajistovaaleista. Toivottavasti sinunkin pohtimaasi kysymykseen löytyy vastaus alta!

Mitä edustajisto tekee?

Edustajisto on LUT-yliopiston ylioppilaskunnan ylin päättävä elin. Edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle hallituksen, nimeää opiskelijaedustajat esim. LUT-yliopiston, LOAS:n ja YTHS:n hallintoon sekä päättää jäsenmaksun suuruuden ja hyväksyy talousarvion. Lisäksi edustajisto päättää suurimmista linjoista, kun LTKY muodostaa mielipidettään esim. koulutuspolitiikasta.

Kauanko edustajistokausi kestää?

Edustajistokausi kestää kaksi vuotta. Edustajisto kokoontuu noin kerran kuussa, suurin piirtein 6-9 kertaa vuodessa.

Kuka voi asettua ehdolle?

Ehdolle voi asettua kaikki LTKY:n edustajistovaalien vaaliluettelosta löytyvät vaalikelpoiset LTKY:n jäsenet. Vaalikelpoisuus tarkoittaa, että henkilöllä on äänioikeus sekä oikeus asettua ehdolle edustajistovaaleissa. Vaaliluetteloon on merkitty jokainen yliopistolaissa mainittu läsnäolevaksi kirjoittautunut henkilö, joka on suorittanut ylioppilaskunnalle jäsenmaksun. Vaaliluettelo on nähtävissä täällä (vain opiskelijanumerot) ja LTKY:n toimistolla 27.-8.10. toimiston aukioloaikoina. Jos olet epävarma vaalikelpoisuudestasi, tarkista se luettelosta. Jos nimeäsi ei löydy luettelosta, mutta koet olevasi vaalikelpoinen, jätä kirjallinen oikaisuvaatimus viimeistään maanantaihin 18.10. klo 15 mennessä ylioppilaskunnan toimistolle.

Voivatko Lahden ja Turun kampuksilla opiskelevat henkilöt asuttua ehdolle?

LUT-yliopiston opiskelijat Lahdessa ja Turussa voivat asettua ehdolle LTKY:n edustajistovaaleissa normaalin käytännön mukaisesti. Vaalikelpoisuuden voi tarkistaa vaaliluettelosta, ylioppilaskunnan toimistolla Lappeenrannassa ja Lahdessa tai ottamalla yhteyttä keskusvaalilautakunnan sihteeriin LTKY:n toimiston aukioloaikoina.

Miksi asettuisin ehdolle?

Edustajistossa pääset vaikuttamaan Lappeenrannan, Lahden ja Turun kampuksien asioihin ja pysyt kärryillä ajankohtaisista ylioppilaskuntaa ja kaikkia opiskelijoita koskevista asioista.
Lisäksi edustajistossa oppii ylioppilaskuntien ja edunvalvonnan maailmasta ja pääsee verkostoitumaan muiden edaattoreiden sekä sidosryhmien kanssa.

Kuinka monta ehdokasta valitaan edaattoreiksi edustajistoon?

Edustajistoon valitaan 27 edaattoria. Mikäli et tule valituksi edaattoriksi, sinut nimetään edustajiston varajäseneksi, jos olet saanut vähintään kaksi henkilökohtaista ääntä.

Mikä on vaaliliitto?

Kaksi tai useampi ehdokas voivat muodostaa vaaliliiton. Vaaliliitto on kuin puolue eduskunta- tai kuntavaaleissa ja kuten niissäkin, suhteellinen ääntenlaskutapa summaa liiton ehdokkaiden äänet yhteen ja jakaa ne ehdokkaiden kesken. Käytännössä tämä johtaa siihen, että usean ehdokkaan liitto saa todennäköisemmin kannatuksen mukaisesti reilun määrän edustajia. Vaaliliittoon saa kuulua enintään 27 ehdokasta.

Miten perustan vaaliliiton?

Vaaliliittoon haluavien ehdokkaiden on laadittava liitosta perustamisasiakirja siihen tarkoitettua lomaketta käyttäen. Lomake löytyy täältä. Perustamisasiakirjassa tulee mainita vaaliliiton tunnus ja nimi sekä vaaliliiton yhteyshenkilö. Vaaliliiton perustamisasiakirjaksi tarkoitettu lomake tulee toimittaa täytettynä keskusvaalilautakunnalle viimeistään maanantaihin 11.10.2021 klo 15 mennessä.

Mitä vaaliliittoja on perustettu tähän mennessä?

Syksyn 2021 edustajistovaaleihin tähän mennessä perustetut vaaliliitot löydät täältä.

Mikä on vaalirengas?

Kaksi tai useampi vaaliliitto voi muodostaa vaalirenkaan. Vaalirenkaan saama kokonaisäänimäärä sen vaaliliittojen ehdokkaiden valituksi tulemiseen. Sama oikeus on myös vaaliliitolla ja ehdokkaalla sekä kahdella tai useammalla vaaliliitolla ja ehdokkaalla. 

Miten perustan vaalirenkaan?

Vaalirenkaaksi yhtyvät toimittavat keskusvaalilautakunnalle perustamisasiakirjan, jossa on lueteltu vaalirenkaaksi yhtyvien jäsenliittojen nimet. Perustamisasiakirjaksi tarkoitettu lomake löytyy täältä. Lomake tulee toimittaa viimeistään maanantaihin 11.10.2021 klo 15 mennessä.

Miten asettaudun ehdolle edustajistovaaleissa?

Ehdolle edustajistovaaleissa voi ilmoittautua täyttämällä LTKY:n vaalisäännön mukaisen ilmoittautumislomakkeen, joka löytyy täältä. Lomake tulee täyttää viimeistään maanantaihin 11.10.2021 klo 15 mennessä.

Voinko olla sitoutumaton ehdokas?

Kyllä voit. Ilmoittaudu ehdokkaaksi samalla lomakkeella kuin vaaliliittoon ilmoittautuva ehdokas, ja valitse “Sitoutumaton” Vaaliliitto-kohdassa.

Mitä tapahtuu, jos en tule valituksi edustajistoon?

Sinut nimetään edustajiston varajäseneksi, jos olet saanut vähintään kaksi henkilökohtaista ääntä. Varajäsenet voivat nousta kesken kauden edustajistoon, mikäli varsinainen edaattori irtisanoutuu edustajistopaikastaan.

Voinko asettua ehdolle vaikka tiedän, että olen lähdössä vaihtoon tai valmistun kesken edustajistokauden?

Voit asettua. Tällöin irtisanoudut edustajistosta, kun et enää kykene hoitamaan edaattorin tehtäviä.

Ketkä ovat äänioikeutettuja vaaleissa?

Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki vaalikelpoiset LTKY:n jäsenet. Vaalikelpoiset jäsenet on ilmoitettu vaaliluettelossa. Vaaliluettelo on nähtävissä täällä (vain opiskelijanumerot) ja LTKY:n toimistolla 27.-8.10. toimiston aukioloaikoina. Jos olet epävarma vaalikelpoisuudestasi, tarkista se luettelosta. Jos nimeäsi ei löydy luettelosta, mutta koet olevasi vaalikelpoinen, jätä kirjallinen oikaisuvaatimus viimeistään maanantaihin 18.10. klo 15 mennessä ylioppilaskunnan toimistolle.

Ketä voin äänestää?

Syksyn 2021 edustajistovaalien ehdokkaat julkaistaan täällä maanantaina 11.10.2021. Lisäksi voit pohtia, kenelle annat äänesi käyttämällä Vaalikonetta. Vaalikoneeseen on yleisesti yliopistokenttään, LUTiin ja LTKY:n liittyviä kysymyksiä.

Milloin, miten ja missä voin äänestää?

Syksyn 2021 edustajistovaaleissa voit äänestää ennakkoäänestyksessä tai varsinaisessa äänestyksessä. Ennakkoäänestys alkaa torstaina 28.10. ja päättyy sunnuntaina 31.10. Varsinainen äänestys alkaa maanantaina 1.11. ja päättyy 3.11. klo 14:00. Vaaleissa on käytössä sähköinen äänestysjärjestelmä, jota käytetään kaikkina vaalipäivinä. Vaalijärjestelmään tunnistaudutaan HAKA-tunnistautumisella.

Miten edustajistovaalien äänet lasketaan?

Ääntenlasku suoritetaan keskusvaalilautakunnan kokouksessa, joka pidetään välittömästi äänestyksen sulkeuduttua. Ensin jokaisen vaaliliiton ehdokkaat järjestetään äänimääränsä suuruuden mukaan. Tämän jälkeen lasketaan vertausluvut jokaiselle ehdokkaalle. Vaaliliitossa eniten ääniä saaneelle annetaan luvuksi vaaliliiton koko äänimäärä, toiselle ½  siitä, kolmannelle ⅓ jne. Jos vaaliliitto ei kuulu vaalirenkaaseen, on näin laskettu vertausluku ehdokkaan lopullinen vertausluku. Sitoutumattoman ehdokkaan lopulliseksi vertausluvuksi tulee hänen äänimääränsä. Tämän jälkeen ehdokkaat järjestetään vertauslukujensa suuruuden mukaan, ja vaalirenkaisiin kuuluville ehdokkaille annetaan vaalirenkaassaan suurimman vertausluvun saanneelle lopulliseksi veratusluvuksi vaalirenkaan koko äänimäärä, toiselle ½ siitä, kolmannelle ⅓ jne. Jos kahden ehdokkaan äänimäärä tai vertausluku ovat yhtä suuret, ratkaistaan keskinäinen järjestys arpomalla. Lopuksi ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujensa suuruuden mukaan ja 27 suurimman vertausluvun saanutta ehdokasta julistetaan valituksi edustajistoon.

Milloin vaalien tulokset julkaistaan?

Syksyn 2021 edustajistovaalien tulokset eli edaattorit ja varajäsenet kaudelle 2022-2023 julkaistaan keskiviikkona 3.11.2021 illalla.

Mistä löydän lisätietoa koskien edustajistovaaleja sekä edustajistoa ja sen toimintaa?

Kysymykset on koonnut edustajistovaalien 2021 keskusvaalilautakunta.

Jaa:

Lisää luettavaa

Sopisiko soluasunto?

Opiskelijoiden keskuudessa on havaittavissa jo pitkään jatkunut trendi: soluasuntojen kysyntä ja siten myös niiden määrä on laskussa (Helsingin Sanomat). Soluja muutetaan yksiöiksi, koska nykyopiskelijat haluavat oman keittiön ja rauhaa. Kelan