Be heard. Alive.

Hallitus esittäytyy: Lahtivastaava

Tämän vuoden ajan Lahden kampuksen asioista on vastannut hallituksen jäsen Mika. Kesän aikana saimme neuvoteltua Lahden kampukselle LTKY:lle oman toimiston opiskelijakunta KOEn naapuriin sekä palkkasimme ensimmäisen täysipäiväisen työntekijän Lahteen, yhteisöasiantuntija Pian. Elokuusta alkaen hallituksen tukena on siis ollut myös työntekijä Lahden teekkari- ja kylterikulttuurin kehityksessä. Lahtivastaavan pestiin on kuulunut käytännössä toimia hallituksen linkkinä Lahden kaupunkiin, LUTin Lahden kampuksen opiskelijoihin sekä alueen sidosryhmiin. Lahtivastaava on tämän vuoden aikana järjestänyt sekä wappuna etä-Lahtikursion että syksyllä varsinaisen Lahtikursion. Kursion yhtenä ohjelmanumerona on ollut perinteisesti LUTin Lahden opiskelijoiden kastaminen ja teekkarilakitus, niin myös tänäkin vuonna. Lahtivastaava on siis toiminut tiivissä yhteistyössä nii kulttuurivastaavan, tapahtumavastaavan kuin työntekijänkin kanssa suunnitellessaan ja toteuttaessaan Lahteen aktiviteetteja ja kulttuurin kehitystä.

Tulevana vuonna Lahtivastaavan pesti siiryy pääpestistä sivurooliksi. Työntekijän rooli tulee korostumaan Lahden paikallisessa kehityksessä ja siinä hallituslainen toimii vastaparina ja linkkinä hallituksen suuntaan. Lahtivastaavan pesti tulee todennäköisesti painottumaan yhä enemmän kunnallisen tason sidosryhmätoimintaan ja edustamiseen, kun taas työntekijän vastuulla on järjestöllinen kehittäminen, paikallinen viestintä sekä tapahtumien tekeminen. Koemme kuitenkin merkittäväksi, että vastuu Lahdesta säilyy jollain tasolla hallituksen jäsenellä, sillä esimerkiksi vuoropuhelu ja yhteistyö Lahden kaupungin kanssa sekä alueen yrityksiin on vahvasti liitännäinen hallituksen toimintaan. Lahtivastaavan olisi myös hyvä toimia ideointi- ja järjestelyapuna Lahden työntekijälle esimerkiksi tapahtumien ja kulttuuriperinteiden osalta. Lahdessa on ensi vuonna tarkoitus järjestää myös LTKY:n puolelta wapputapahtumia meidän Lahden opiskelijoille, joten Lahtivastaavan pestissä tulee yhdistymään kuntapolitiikkaa, kansainvälisyyttä, kulttuuria, projektijohtamista, viestintää sekä sosiaalipolitiikkaa. Lahtivastaavan pesti on siis todella monipuolinen läpileikkaus eri hallitusrooleista yhdistettynä ainutlaatuiseen ja uuteen toimintaympäristöön Lahdessa. 

Jaa:

Lisää luettavaa

Sopisiko soluasunto?

Opiskelijoiden keskuudessa on havaittavissa jo pitkään jatkunut trendi: soluasuntojen kysyntä ja siten myös niiden määrä on laskussa (Helsingin Sanomat). Soluja muutetaan yksiöiksi, koska nykyopiskelijat haluavat oman keittiön ja rauhaa. Kelan