skip to Main Content

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (lyhennennettynä LTKY) perustettiin vuonna 1969, kun silloinen Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu (nykyisin Lappeenrannan Lahden teknillinen yliopisto) aloitti toimintansa.

Jokaisella suomalaisella yliopistolla on oma ylioppilaskuntansa. Ylioppilaskuntien asema on määritelty yliopistolaissa ylioppilaskunta-asetuksella. Niille on annettu julkisoikeudellinen asema, jonka nojalla ne ovat velvollisia hoitamaan niille määritettyjä tehtäviä. Ylioppilaskunnasta säädetään tarkemmin sen omissa säännöissä, joihin voit tutustua tästä.

Ylioppilaskunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä, sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan liittyviä pyrkimyksiä. LTKY:lla on edustajansa kaikissa yliopiston päätöksentekoelimissä eli yliopiston hallituksessa, tiedekuntaneuvostoissa, koulutusohjelmien johtoryhmissä ja erillislaitosten johtokunnissa. LTKY:n tehtävänä on pitää huolta siitä, ettei yliopisto tee päätöksiä kuulematta opiskelijoiden mielipidettä asioista.

LTKY huolehtii jäsentensä terveydenhoidosta YTHS:n kanssa tekemänsä sopimuksen kautta. YTHS:n palvelut ovat näin ollen jokaisen LTKY:n jäsenen käytössä. Tämän lisäksi ylioppilaskunta huolehtii jäsentensä asumisesta Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön (LOAS) kautta, jonka valtuuskunnassa ylioppilaskunnan edustajilla on enemmistö.

Lisäksi ylioppilaskunnan kulttuuritoimijat järjestevät LTKY:n jäsenille erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja ja liikuntamahdollisuuksia. Ylioppilaskunnalla on jäseniään varten olemassa noin 30 harrastekerhoa, joiden toimintaan jokainen LTKY:n jäsen voi osallistua.

LTKY:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2019-2020 on 130 euroa. Ylioppilaskunnilla on automaatiojäsenyys, joka on säädetty yliopistolaissa. Ylioppilaskunnan jäseniä ovat siis kaikki läsnäolevat perusopiskelijat, joita on yhteensä noin 4100. Jäsenmaksu jakautuu seuraavasti:

  • LTKY + SYL 73 €
  • YTHS:lle 57 €
Back To Top