Missä ja milloin vaali toimitetaan

Ennakkoäänestys alkaa torstaina 28.10. ja päättyy sunnuntaina 31.10. Varsinainen äänestys alkaa maanantaina 1.11. ja päättyy keskiviikkona 3.11. klo 14:00.

Vaaleissa on käytössä sähköinen äänestysjärjestelmä, jota käytetään kaikkina vaalipäivinä. Vaalijärjestelmä käyttää HAKA-tunnistautumista. Linkki sähköiseen äänestysjärjestelmään ja sen ohjeisiin löytyy LTKY:n verkkosivujen edustajistovaaliosiosta ennen äänestyksen alkamista.

Poikkeustilanteiden sattuessa keskusvaalilautakunta pidättää oikeuden muutoksiin menettelytavoissa ja soveltaa edustajistovaalien vaalijärjestystä sekä ylioppilaskunnan muita sääntöjä.

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

LUT-yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa 2021 äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki ylioppilaskunnan läsnäolevaksi ilmoittautuneet jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun viimeistään perjantaina 24.9.

Vaaliluettelosta löytyvät kaikki äänioikeutetut ja vaalikelpoiset henkilöt. Vaaliluettelo on nähtävillä LTKY:n toimistoilla sekä verkkosivuilla maanantaista 27.9. alkaen seitsemän vuorokautta. Verkkosivuilla julkaistavassa vaaliluettelossa käytetään opiskelijanumeroa ja toimistoilla paikan päällä voi tarkistaa vaalikelpoisuuden myös kysymällä nimeä.

Vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on jätettävä keskusvaalilautakunnalle maanantaihin 18.10 mennessä. Vaaliluetteloa vastaan tehdyt oikaisuvaatimukset käsitellään ja ratkaistaan mahdollisimman pian vaatimuksen jättämisestä, mutta viimeistään torstaina 21.10.

Vaalien ehdolleasettuminen alkaa maanantaina 27.9. Ehdolleasettuminen on mahdollista lähtökohtaisesti vain sähköisellä lomakkeella. Vaaleissa valitaan 27 varsinaista edustajaa.

Keskusvaalilautakunnalle jätettäviä asiakirjoja ja niitä koskevat ohjeistukset lisätään LTKY:n verkkosivujen edustajistovaaliosioon.

Missä ja milloin ehdokaslista on nähtävillä

Ehdokaslista asetetaan nähtäville LTKY:n verkkosivuille maanantaina 11.10.2021.

Lappeenrannassa 22.9.2021
Kuisma Närhi
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja