Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL on vuonna 1924 perustettu opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. OLL edustaa kaikkia Suomen korkeakouluopiskelijoita ja liiton tavoitteena on, että opiskelijat liikkuvat terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävästi. OLL:n jäseniä ovat opiskelija- ja ylioppilaskunnat sekä korkeakoulujen liikuntatoimet. Yhdessä liiton työntekijöiden kanssa vuosittain vaihtuva hallitus vaikuttaa, palvelee, kouluttaa ja tutkii toimien opiskelijaliikunnan ja hyvinvoinnin mahdollistamiseksi. Haku  liiton puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi sekä hallitukseen vuodelle 2023 on nyt käynnissä ja uudet toimijat valitaan liittokokouksessa 1.-3.11.2022. 

Puheenjohtaja- ja hallitusvalintojen lisäksi liittokokous hyväksyy OLL:n vaikuttamistyötä ohjaavan toimintasuunnitelman sekä liiton linjapaperin ja käsittelee muita liittokoukseen tuotavia asioita.

 

OLL:n hallitus- ja puheenjohtajahaku

OLL:n hallitus koostuu puheenjohtajasta, yhdestä kahteen varapuheenjohtajasta sekä korkeintaan kahdesta hallituksen jäsenestä. Puheenjohtajistossa toimiminen on luottamustoimi joka vastaa sitoutunutta työskentelyä, vahvaa kiinnostusta ja paloa opiskelijoiden edunvalvontaan ja vaikuttamistyöhön. Hallituksen jäsenillä on pienempi rooli, joka on mahdollista yhdistää myös opiskelujen ja töiden kanssa. Hakijalle on suositeltavaa tuntea korkeakoulukentän sekä politiikan vaikuttamistyötä sekä  päätöksentekoprosessia. Tärkeintä on kuitenkin palo opiskelijoiden liikunnan ja  hyvinvoinnin edistämiseen. Vaikka liiton toimisto sijaitsee Helsingissä, hallitustyöskentely onnistuu myös etänä. Työskentelystä maksetaan korvaus.

 

OLL:n liittokokous ja LTKY:n liittokokousdelegaatio

Liittokokous on OLL:n ylin päättävä elin, mihin jokainen jäsenyhteisö valitsee oman delegaationsa päättämään liiton seuraavan vuoden toiminnasta ja taloudesta sekä valitsemaan seuraavan vuoden hallituksen. 

LTKY:n delegaatio koostuu kahdesta (2) äänivaltaa käyttävästä edustajasta. Viime vuosina delegaatio on koostunut LTKY:n hallituksen jäsenistä, joilla on viimeisen tieto ja näkemys liiton asioista.

LTKY:n äänestys- ja vaaliohjesäännön mukaan edustajisto nimeää hallituksen esityksestä sekä OLL:n hallitusehdokkaat, että nimeää liittokokouksen edustajat. LTKY:n hallitus esittää keskuudestaan valitut liittokokousedustajat edustajiston kokouksessa 13.10.2022. Tämän lisäksi liittojen on mahdollista tuoda omia esityksiään liittokokousdelegaatioon nimettävistä ehdokkaista perusteluineen LTKY:n toiminnanjohtajalle Artulle ([email protected]) 13.10.2022 mennessä. Mahdollisten OLL:n hallitus- tai puheenjohtajahakijoiden tulee ilmoittautua Artulle samaan päivämäärään mennessä.

 

Lisää tietoa liittokokouksesta sekä OLL hallitushausta löydät seuraavista linkeistä:

https://www.oll.fi/jasenyhteisoille/liittokokous/ehdokkaaksi-oll-n-hallitukseen/ 

https://www.oll.fi/jasenyhteisoille/liittokokous/liittokokous-2022/Edustajiston puheenjohtajisto

Noora Rautio, Anselmi Auramo ja Olivia Kuronen