Be heard. Alive.

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit 2021 Q&A

Kuntavaalit tulevat keväällä 2021! 

 

Vaalien kunniaksi KOE ja LTKY yhdistivät voimansa ja kirjoittivat yhdessä Kuntapoliittiset ohjelmat Lahteen ja Lappeenrantaan! Ohjelmissa on pyritty tiiviisti kuvaamaan kehityskohteet, joihin KOE ja LTKY yhdessä pyrkivät erityisesti vaikuttamaan. Löydät ohjelmat tekstin lopusta liitteinä. 

Kuntapoliittisten ohjelmien lisäksi KOE ja LTKY järjestivät yhdessä kuntavaaliwebinaarin opiskelijoille ja puolueille 17.11. Tämän blogin kuntavaalikysymykset ja -vastaukset on koottu webinaarin pohjalta.

Kuntavaalit varmasti kiinnostavat, joten stay tuned! Keväällä tulossa mielenkiintoista settiä niin ehdokkuudesta kiinnostuneille opiskelijoille, kuin äänestämään lähtemistä pohtiville!

Katso täältä lyhyt videokatsaus yleisesti kuntavaaleihin!

 

Kuntavaalit 2021 Q&A

 

Kuinka paljon aikaa valtuutettuna oleminen vie? 

Valtuutettuna toimiminen vie aikaa viikoittain, vaikka varsinaisia kokouksia ei olisikaan. Voit kuitenkin itse vaikuttaa hyvin pitkälti siihen, kuinka paljon aikaa käytät – otatko esimerkiksi itsellesi lisää luottamustoimia lautakunnista, oletko aktiivisesti mukana kirjoittamassa aloitteita, perehdytkö esityslistoihin huolella ym. 

Varaudu siis kokousten lisäksi käyttämään aikaa asioihin perehtymiseen, kokouksiin valmistautumiseen ja keskusteluihin muutama tunti viikossa. Alkuun tehtävien oppiminen voi viedä enemmän aikaa, mutta kokemuksen myötä oppii tunnistamaan esimerkiksi esityslistoista oleelliset kohdat. Vastuun jakaminen muiden valtuutettujen kanssa on tärkeää, sillä jokaisen ei tarvitse perehtyä jokaiseen asiaan valtuustoryhmän sisällä.

Valtuuston kokoukset ja lautakunnat saa tietää hyvissä ajoin ja ne ovat yleensä aina tiettyyn aikaan kuussa toistuvan kierron mukaan, mikä helpottaa omien aikataulujen luomista. Kuun alku on yleensä kiireisempää aikaa, etenkin iltojen osalta. Keskimäärin 3-4 kokousta kuukaudessa.

 

Mikä puoluekirja käytännössä on ja miten sen saa?

Puoluekirja = puolueen jäsenyys. Puolueilla sähköinen liittymislomake, kannattaa tutustua puolueiden nettisivuihin!

 

Mitä kannattaa tehdä, jos ei ole ihan varma mikä puolue olisi itselle sopivin?

Ota rohkeasti yhteyttä oman alueen eri puolueiden edustajiin – soita, laita viestiä. Moni nykyinen kunnanvaltuutettu on mennyt itse juttelemaan ja sitä kautta löytänyt oman puolueen. Ota hyöty irti Googlettamisesta ja nettisivuista. Puolueiden tavoitteisiin ja arvoihin tutustuminen kannattaa! Ylipäätään suositeltavaa olla yhteydessä puolueisiin.

Huomaa, että jos haluat asettua ehdokkaaksi puolueettomana, on myös se mahdollista!

 

Mikä on puoluetoimisto? Mistä sen löytää ja millaista apua sieltä voi saada?

Puoluetoimisto on jokaisella puolueella käytännössä pääkaupungissa. Puolueiden nettisivujen kautta löytyy yhteystiedot. Useilla puolueilla piiritason puoluetoimistoja ja paikallisia toimistoja, joissa ihmisiä töissä ja vastaamassa esimerkiksi yhteydenottoihin. 

Millaista työskentely kunnanvaltuutettuna on? Onko työskentely vastannut odotuksia?

Mielenkiintoista. On myös hetkiä, jolloin miettii “Miksi lähdinkään”, sillä työ vaatii pitkää pinnaa, eivätkä asiat ei tapahdu hetkessä. Työskentely kunnanvaltuutettuna on ennen kaikkea mielenkiintoista. Rikasta yhteistyötä yli puoluerajojen, sillä paremman tulevaisuuden saa yhdessä vaikuttamalla.

Työskentely on vastannut odotuksia ja jopa antanut odotettua enemmän. Pitkäjänteinen työ vaatii paljon, mutta valtuustossa ja lautakunnissa työskentely on ollut opettavaista aikaa. On oppinut arvostamaan verkostojen ja yhteistyön merkitystä kuntapolitiikassa.

Onko ryhmäkurimeininki vai voiko itse vaikuttaa? Kuinka paljon voi vaikuttaa ja miten?

Vihreiden ryhmässä keskustellaan asioista yhdessä arvot huomioiden, jokainen saa äänestää oman mielipiteensä mukaan, mutta toivotaan että muu ryhmä on tietoinen jos joku on jättämässä eriävän mielipiteen aloitteen yms.

Kokoomuksella asioista keskustellaan, yhteisen näkökulman ja linjan löytäminen tärkeää, minkä takia ryhmäytyminen tärkeää. Lappeenrannan kokoomuksella ei ryhmäkuria, saa äänestää omalla tavallaan, mutta tapana keskustella etukäteen jos ei löydy yhteistä linjaa. On rikkaus, että myös ryhmän sisällä voidaan olla eri mieltä ja keskustella asioista.

Politiikassa on tärkeää se, että jokainen voi olla omaa mieltä. SDP:n ryhmässä tärkeää on keskustelu ja oman mielipiteen tuominen julki. Kun viedään läpi isoja asioita, voidaan muodostaa myös ryhmän mielipide, josta saa kyllä olla eri mieltä, mutta olisi reilua kertoa tästä etukäteen. Yhteisen näkemyksen hakeminen ei kuitenkaan ongelmallista → kompromissien tekeminen politiikassa keskeisessä roolissa.

Keskustan ryhmällä vastaavat toimintatavat. Valtuutettu itse varmisti ennen ehdolle lähtemistä, että varmasti voi olla myöskin eri mieltä. Eri mieltä oleminen rikastuttaa myös ryhmää ja eri mieltä saa olla valtuustossakin asti.

Suhtaudutaanko nuoriin valtuutettuihin samalla tavalla kuin kokeneempiinkin? 

Lahti

Ihan samalla tavalla suhtauduttu nuoriin. Viime vaaleissa Lahden valtuustoon tuli todella paljon uusia nuoria valtuutettuja ja kaikkiin suhtauduttu samalla tavalla. Alkukaudesta yksittäisiä tilanteita, joissa tytötelty, mutta näihin puututtu ja tämä jäänyt pois. Nuoret valtuutetut otetaan yhtälailla vakavasti.

 

Lappeenranta

Nuoret valtuutetut otettu vastaan lämpimästi. Kokeneemmat poliitikot tsemppaavia. Kokeneiden poliitikkojen mielestä oli hienoa, että nuoria lähtenyt mukaan. Ihmisen vastaanottaminen ei iästä kiinni, vaan ennemminkin asenteesta. Perehtymishaluiset innokkaat edustajat avoimin mielin mukaan: “Ei se ikä, vaan se ihminen”. Lappeenrannan nuvan, eli nuorisovaltuuston edustaja on myös mukana valtuuston kokouksissa ja tämän puheenvuoroja kuullaan tarkalla korvalla. Nuoria ja nuorten näkökulmaa halutaan kuulla. Itse ei kokenut minkäänlaista syrjintää tai huonoa kohtelua, vaikka ollut nuorimmainen. Nuoria halutaan kuunnella ja kuulla. Mukaan toivotaan nuoria. Toivoisi, että oikeasti nuoria päälle parikymppisiä opiskelijoita lähtisi mukaan. Onneksi nuva on aktiivinen ja heitä kuunnellaan.

Miten nuori valtuutettu tavoittaa muita nuoria ja keskustelee politiikasta? Missä kohtaamiset tapahtuvat ja miten?

Nuorten poliittiset järjestöt ja toimintaryhmät auttavat. Sosiaalinen media. Nuorille suunnattua toimintaaa, jonka kautta kohtaamisia ja keskusteluja. Puolueilla on paikallisia nuorisojärjestöjä, joihin voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä!

 

Mikä on tärkein opiskelijoiden asia, jota kunnanvaltuusto voisi edistää?

SDP: Kuntapoliittisessa ohjelmassa monta tärkeää asiaa. Opiskelijoiden nostaminen aktiivisesti mukaan kunnan päätöksentekoon ja kutsutaan keskusteluihin, jotta saadaan opiskelijoiden ääni kuuluviin. Tärkeää vaikuttaa kaupungin pitovoimaan opintojen jälkeen. 

Vasemmistoliitto: Kuntapoliittisessa ohjelmassa monia hyviä asioita ja moni näistä asioista onkin jo edistymässä Lappeenrannassa. Kaupungilla osallisuus- ja vuorovaikutusohjelma, jossa opiskelijat mainitaan erikseen. Toivottavasti vuoropuhelua tehostetaan. Ilmainen ehkäisy jo vasemistoliiton kuntavaaliohjelmassa ja tätä onkin yritetty jo aiemmin, mutta ei ole edenny. Joukkoliikenteen ilmainen saldo kaupunkiin tutustumisen helpottamiseksi olisi yksinkertainen asia toteuttaa. Nyt on menossa isoja hankkeita opiskelija-asumisen parantamiseksi.

Kokoomus: Lahden päässä ollaan päästy hyvään yhteistyöhön ja kehittämään Lahdesta yliopistokaupunkia. Joukkoliikenteen, asumisen ja kulttuurin kanssa vielä paljon työtä. Tarvitaan lisää keskusteluyhteyttä opiskelijoiden kanssa ja nuoria ehdokkaita.

Vihreät: Lappeenrannassa on tärkeää kiinnittää suomen kielen kurssien tarjontaan huomiota, jotta saadaan maahanmuuttajille tuki työllistymiseen. KV-opiskelijoiden työntekomahdollisuuksien parantaminen tärkeää.

Keskusta: Lappeenrannassa opiskelijoiden kuntapoliittisen ohjelman peilaaminen kaupungin strategiaan, jossa tärkeää saada opiskelijat osaksi kaupunkia. Selkeitä tavoitteita, joilla kaupunki haluaa parantaa opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta, esimerkiksi enemmän opiskelijatapahtumia keskustan alueella yms. Enemmän yhteisiä pöytiä ja yhteistyön tiivistämistä.

 

Miten otatte opiskelijoiden kuntapoliittisen ohjelman huomioon työskentelyssänne ja puolueohjelmassanne?

Keskusta: Tällä viikolla ryhmäkokouksessa esiin kokemukset puoluerajat ylittävästä keskustelusta, jota voisi käydä enemmänkin. Sihteerinä laittaa liitteeksi tulevaan valtuustoryhmän kokoukseen ja käydään läpi dokumenttia. Keskustellen eteenpäin.

SDP: Paljon asioita, joista voi olla lämpimästi samaa mieltä. Itse paljon tekemistä vaaliohjelman kanssa ja ottaa varmasti mukaan asioita tästä kuntapoliittisesta ohjelmasta.

Kokoomus: Itse mukana tekemässä ohjelmaa. Kun lähestyitte puheenjohtajien kautta, on kuntapoliittinen ohjelma mennyt jo juuri oikeaan osoitteeseen. Ajankohtaiset asiat hienosti esillä ohjelmassa. Tiimiin voi nuoret lähteä mukaan, vaikka ei lähtisi ehdokkaaksi. Esimerkiksi joukkoliikenteen kehittämisessä opiskelijoiden ja nuorten ääni on tärkeä.

Vasemmistoliitto: Puoluehallituksen jäsenenä mukana tekemässä puolueohjelmaa. Ohjelma käyty läpi kohta kohdalta  ja katsottu mitä tehty ja mitä voidaan tehdä. Vuoropuhelu suurinta antia, sillä sen kautta saadaan selvyys asioista, joita toivotaan edistettävän.

Vihreät: Moni asioista jo esillä ja ryhmälle tärkeitä – Lahden menestymisen kannalta tärkeää, että opiskelijat viihtyy ja jaksaa. 

Kokoomus: Lappeenrannassa tärkeää, että saadaan opiskelijoiden ääni kuuluviin. Halutaan olla yliopistokaupunki, johon halutaan jäädä asumaan opintojen jälkeen. Kuntapoliittinen ohjelma näkyville ja eteenpäin. Vie itse vaalityöryhmään ja keskustelee Lappeenrannan kokoomusnuorten puheenjohtajan kanssa ja välittää ohjelman hänelle.

Miten toteutit kampanjasi? Mistä sait apua kampanjaasi? Pitääkö aina olla paljon resursseja käytettävissä? 

Linda, Kokoomus: Kokoomusnuoret esimerkiksi tukevat nuoria ehdokkaita jopa tuhannen eruon arvoisella materiaalipaketilla, ei siis tarvitse olla isoa alkupääomaa itselle. Esimerkiksi ehdokaskuvien kanssa ja ehdokasmaksun maksamisen kanssa tukea. Vertaistuki tärkeää. Itse toteuttanut kampanjointia pienellä budjetilla. Nyt toki koronan vaikutuksesta kampanjointi enemmän somessa. Pienimuotoisesti voi lähteä kampanjointiin.

Nelli, Vihreät: Oma kampanja pienellä budjetilla. Vihreät nuoret antavat halukkaille vertaistukea ja neuvoja. Oma kampanja noin 200e ja jälkikäteen mietittynä summa oli jopa liian suuri, esimerkiksi flaikut eivät kovin tehokkaita varsinkaan nuorten tavoittamiseksi.

Clarisse, Vihreät: Vihreiltä nuorilta paljon tukea, liitto hoitaa ehdokaskuvat ja nuoret ehdokkaat saivat ilmaisen maksetun somekampanjan. Itse käyttänyt somea hyödyksi. Budjetti 50e somemarkkinointiin ja noin 20e muuhun materiaaliin.

Sanna, SDP: Ehdokkaaksi lähteminen ei ole rahallinen kysymys – tärkeintä on tehdä omaa työtä hyvin, ihmiset arvostavat tekojen kautta oman aktiivisuuden näkymistä. Puolueen kautta jokaiselle turvataan tietty näkyvyys.

 

Mikä on kuntavaalien aikataulu? Milloin pitää viimeistään ilmoittautua ehdokkaaksi?

  • Äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa on äänioikeutettu): 26.2.2021

  • Ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021

  • Ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021

  • Ennakkoäänestys kotimaassa: 7. – 13.4.2021

  • Ennakkoäänestys ulkomailla: 7. – 10.4.2021

  • Vaalipäivä: 18.4.2021

  • Tulosten vahvistaminen: 21.4.2021

  • Valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021

  • Tutustu tarkemmin: Aikataulut kuntavaaleissa – Vaalit  

Anniina Pokki

Kirjoittaja on LTKY:n hallituksen jäsen. 

 

Artikkeli on kirjoitettu yhteistyössä KOEn Emma Kokkosen kanssa.

Jaa:

Lisää luettavaa

Sopisiko soluasunto?

Opiskelijoiden keskuudessa on havaittavissa jo pitkään jatkunut trendi: soluasuntojen kysyntä ja siten myös niiden määrä on laskussa (Helsingin Sanomat). Soluja muutetaan yksiöiksi, koska nykyopiskelijat haluavat oman keittiön ja rauhaa. Kelan