Be heard. Alive.

Korkeakoulupolitiikka

Korkeakoulupolitiikka

Heippa!

Täällä kirjottelee Iita, LTKY:n hallituksen korkeakoulupolitiikkavastaava. Tällä hetkellä opiskelen viidettä vuotta kemiantekniikkaa, eli hallitukseen hain 4. vuotena. Tein monta vuotta hommia Kemiantekniikan Killassa (isäntä, excuvastaava, puheenjohtaja) ennen lytkyyn hakemista, mutta se ei ole mikään vaatimus näihin hommiin haettaessa. Aluksi hain eri pestiin, joka olisi liittynyt vahvemmin aiemmin tekemiini asioihin. Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että päädyin kopoksi, sillä olen oppinut nyt paljon enemmän joutuessani astumaan aivan uuteen maailmaan. Eli ei kannata jättää hakematta, vaikka ei näistä hommista paljon tietäisi, tekemällä oppii kyllä.

Mitä sitten teen?

Vastuullani hallituksessa on opiskeluun liittyvien asioiden hoitaminen ja opintoihin liittyvä edunvalvonta. Teen töitä paljon edunvalvonta-asiantuntijamme Tiian kanssa, joka onkin ollut korvaamaton sparrikaveri edunvalvonnasta keskusteltaessa. Joka kuukausi näemme kiltojen edunvalvojista koostuvan edunvalvontatoimikunnan ja HallOpEdien kanssa keskustellen ajankohtaisista asioista. Lisäksi tapaamme LUTin koulutuksesta vastaavaa vararehtoria, opintopalvelujen päällikköä ja laatupäällikköä ja tarvittaessä esimerkiksi tietohallintoa, koulutusohjelmavastaavia. Pidämme siis itsemme tietoisina siitä, mitä kampuksella tapahtuu ja tuomme opiskelijoiden ääntä esiin päätöksenteossa.

Osallistun myös SYL:n kopoliveihin, joissa kaikkien ylioppilaskuntien kopot vaihtelevat kuulumisiaan. Välillä liveissä vierailee asiantuntijoita eri aloilta ja keskustelut pyörivät tiettyjen teemojen, kuten jatkuvan oppimisen ympärillä. Kopoliveistä saa hyvää vertaistukea ja ideoita myös omaan toimintaa. Lisäksi olen ottanut osaa moneen webinaariin, liittyen esim. poikkeusolojen vaikutukseen ja opintojen etenemiseen. Erilaiset puhujat avaavat aina uusia näkökulmia käsiteltävistä asioista.

OYY:n vuosijuhlilla Meerin kanssa.
Matkalla SYL:n avausseminaariin.

Tänä vuonna tehtiin vuosittainen OLS- eli opetuksen laatuselvitys -kysely ja uutena koronakysely, jolla selvitettiin kuinka etäopiskeluun siirtyminen vaikutti opiskelijoihin. Kattava data on tärkeää vaikutustyötä tehtäessä, sillä sen avulla voidaan perustella väittämiä vakuuttavammin. Ollaan myös seurattu tiiviisti Sisun käyttöönottoa ja viestitty siitä.

Tänä vuonna nopea etäopiskeluun siirtyminen vaikutti paljon kevään töihin. Kaiken muuttuessa oli tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että nopea muutos vaikuttaisi mahdollisimman vähän opintojen laatuun. Kopon työ onkin toisaalta hyvin riippuvainen ympärillä tapahtuvista asioista, mutta toisaalta taas pitkäjänteistä vaikuttamistyötä.Tässä hommassa pääsee myös itse vaikuttamaan todella vahvasti siihen, millaisiin asioihin tarttuu. Monipuolista hommaa siis.

Powicupissa hallituksen kanssa pelaamassa.
Teekkarilakkipäivä .

Kopoksi?

Itse en ollut juuri työskennellyt edunvalvonnan parissa ennen tätä pestiä, ja se myös hirvitti alkuun. Osaisinko mitään? Hyvä perehdytys, ja into ajaa opiskelijoiden asioita kuitenkin riittivät pitkälle. Vuoden mittaan moni ennestään tuntematon teema on tullut tutuksi ja kokemusta on karttunut valtava määrä. Esimerkiksi vaikuttamistyön tekeminen ja poliittinen päätöksenteko ovat nyt paljon tutumpia aiheita. 

Hallitusvuosi on tietysti myös kaikkea muuta kuin pelkkää koulutuspolitiikkaa. Vaikka tänä vuonna verkostoituminen on ollut haasteellisempaa, on ollut todella antoisaa päästä kurkistamaan myös muiden ylioppilaskuntien toimintaan. Lappeenrannassa elellään jonkinlaisessa teekkari/kylteri kuplassa, jota omalta osaltani olen päässyt rikkomaan kyllä tänä vuonna. Oma ymmärrys yliopistokentän laajuudesta ja monipuolisuudesta on kyllä kasvanut valtavasti. 

Rohkaisen kyllä jokaista kiinnostunutta hakemaan! 

Iita Hinkkanen

Kirjoittaja on LTKY:n hallituksen korkeakoulupolitiikasta vastaava jäsen.

Jaa:

Lisää luettavaa

Sopisiko soluasunto?

Opiskelijoiden keskuudessa on havaittavissa jo pitkään jatkunut trendi: soluasuntojen kysyntä ja siten myös niiden määrä on laskussa (Helsingin Sanomat). Soluja muutetaan yksiöiksi, koska nykyopiskelijat haluavat oman keittiön ja rauhaa. Kelan