Ilmastoverkosto

Kiinnostaako ilmastovaikuttaminen? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala maailmalle, olla osa muutosta? Haluaisitko kehittää SYLin ja ylioppilaskuntien ilmastovaikuttamista ja osaamista? Etsimme idearikkaita ja motivoituneita jäseniä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ilmastoverkostoon. SYL edustaa 15 jäsenjärjestöä ja yli 135 000 yliopisto-opiskelijaa. Ilmastoverkosto toimii SYL:n hallituksen neuvonantajana ilmastovaikuttamisessa ja työskentelee yhdessä SYL:n hallituksen jäsenen kanssa.

Ilmastoverkosto kehittää SYLin ja ylioppilaskuntien ilmastovaikuttamista. Ilmastoverkosto on ylioppilaskuntien toimijoista ja opiskelijoista koostuva ryhmä, joka kirjoittaa SYLin nettisivuille blogitekstejä, edustaa tarvittaessa SYLiä erilaisissa tempauksissa ja tapahtumissa, osallistuu erilaisiin lausuntokierroksiin neuvoa-antavana elimenä sekä ideoi ja kehittää SYLin ja ylioppilaskuntien ilmastovaikuttamista.

Toimikausi alkaa elokuussa 2023 ja loppuu heinäkuussa 2024. Ilmastoverkostoon valitaan enintään 15 jäsentä. Ilmastoverkosto kokoustaa noin kerran kuussa ja työskentelee pääsääntöisesti etänä. Etsimme ilmastoverkostolle puheenjohtajaa, joka johtaa ilmastoverkoston toimintaa ja kokouksia. Puheenjohtaja raportoi toiminnasta myös SYL:n hallitukselle.

Emme odota sinun olevan ammattilainen – motivaatio ja halu oppia uutta kestävästä kehityksestä ja ilmastovaikuttamisesta riittää. Edellytämme ilmastoverkoston jäseniltä sitoutumista tehtäviinsä. Ilmastoverkoston jäsenten odotetaan osallistuvan aktiivisesti kokouksiin kautensa aikana.

Ylioppilaskuntia pyydetään esittämään ilmastoverkostoon enintään kolmea jäsentä. Hakijat eri taustoista ovat tervetulleita. Hakemuksiin tulee liittää motivaatiokirje, jossa hakija voi kertoo kiinnostuksestaan toimia ilmastoverkoston jäsenenä. Hakijaa pyydetään myös kertomaan, mitä hän haluaisi ilmastoverkoston aikana oppia. Lisäksi hakijaa pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa ilmastoverkoston puheenjohtamiseen. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet kokouksiin osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) pyydetään ilmoittamaan.

Ylioppilaskuntia pyydetään esittämään jäseniä ja lähettämään esittämiensä henkilöiden hakemukset sähköpostitse 14.5.2023 mennessä SYL:n ilmastovaikuttamisesta vastaavalle hallituksen jäsen Antti Regelinille [email protected]

Lisätietoja: Antti Regelin
[email protected], +358 44 906 5005

Kehitysyhteistyöasian neuvottelukunta

Innostutko globaalista vaikuttamisesta ja koulutuksen edistämisestä kansainvälisesti? Kiinnostaako kestävä kehitys? Oletko sinnikäs viestijä, verkostoituja tai rahoituksen tuntija? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala maailmalle ja tutustua opiskelijoihin muista yliopistoista? Etsimme idearikkaita ja motivoituneita tekijöitä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan (KENKKU). Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta toimii SYLin hallituksen neuvonantajana kehitysyhteistyöasioissa ja hallinnoi kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehityspolitiikan asiantuntijan ja hallituksen jäsenen kanssa.

Jäsenet osallistuvat Etiopia- ja Sambia-hankkeen hallinnointiin ja erityisesti varainhankinnan kehittämiseen. Toimikausi alkaa elokuussa 2023 ja loppuu heinäkuussa 2024. Neuvottelukuntaan valitaan enintään 15 jäsentä, joista osa on edelliskaudelta jatkavia jäseniä. Neuvottelukunta kokoustaa noin kerran kuussa kesäkuukausia lukuun ottamatta ja etätyöskentelee tarpeen mukaan. Helsingissä järjestettävissä kokouksissa on tarjolla lounas ja edustajien matkakulut kokouksiin korvataan SYLin matkustussäännön mukaisesti.

Emme kuitenkaan odota sinun olevan ammattilainen – motivaatio ja halu oppia uutta kestävästä kehityksestä, kehitysyhteistyöstä ja ihmisoikeuksista riittää. Edellytämme KENKUn jäseniltä sitoutumista tehtäviinsä, mutta KENKKU on nimenomaan tarkoitettu oman osaamisen kartuttamiseen. KENKUn jäsenten odotetaan osallistuvan aktiivisesti kokouksiin kautensa aikana. Kokouksia järjestetään kerran kuukaudessa, ja niihin voi osallistua myös etäyhteyksin.

KENKKUn jäsenet jakautuvat pienryhmiin, joista jokaiselle valitaan puheenjohtaja, joka huolehtii tiimityöskentelyn sujumisesta. Kaudella 2023–2024 tarve on erityisesti varainhankinnasta kiinnostuneille jäsenille. Pienryhmiä ovat: Viestinnän ja vaikuttamistyön tiimi, Etiopian hankehallintoryhmä, Sambian hankehallintoryhmä ja Yhteistyö- ja varainkeruutiimi. Lisäksi etsimme KENKKUlle puheenjohtajaa, joka johtaa neuvottelukunnan toimintaa ja kokouksia. Puheenjohtaja raportoi toiminnasta myös SYLin hallitukselle. Lue lisää SYLin kehitysyhteistyöstä täältä

Ylioppilaskuntia pyydetään esittämään neuvottelukuntaan enintään kolmea jäsentä. Hakemuksena toimii motivaatiokirje, jossa hakija voi kertoa motivaatiostaan ja kokemuksestaan. Hakijaa pyydetään myös kertomaan, mitä hän haluaisi KENKKU-kautensa aikana oppia ja miten hän voisi olla yhteydessä ylioppilaskuntansa mahdollisiin kehitysyhteistyötoimijoihin. Lisäksi hakijaa pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa tiimeihin, ja tiimien puheenjohtamiseen tai koko KENKUn puheenjohtamiseen.

Kiinnostuneet hakijat voivat pyytää ylioppilaskunnaltaan suositusta. Ylioppilaskuntia pyydetään esittämään jäseniä ja lähettämään esittämiensä henkilöiden hakemukset sähköpostitse 14.5.2023 mennessä SYLin kehitysyhteistyöstä vastaavalle hallituksen jäsen Sonja Naalisvaaralle ([email protected])

Lisätietoja: Sonja Naalisvaara
[email protected], 044 906 5003