LUT-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 6/2023 seuraavasti:

AIKA: 12.9.2023, klo 17.00
PAIKKA: Luokka A116 (Lahti), LUT Zoom -sovellus

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta

Esityslistan hyväksyminen

Ilmoitusasiat

HallOpEd-valinnat

Hallituksen puolivuotisraportti

Edustajien valinta SYL:n liittokokoukseen

Linjapaperi

Raportti kesästä

Jaostotoiminta

Aalefin raportti toiminnastaan

Opetuspalkinnot

LTKY:n ansiomerkit

Muut esille tulevat asiat

Kokouksen päättäminen

Kokousmateriaalit on toimitettu edustajiston jäsenille. Lisätietoja kokouksesta, materiaaleista, sekä osallistumismahdollisuuksista antaa LTKY:n toiminnanjohtaja Arttu Kaukinen [email protected].