Be heard. Alive.

LTKY’s month: Maaliskuu

LTKY’s month -konsepti on jatkoa sosiaalisessa mediassa olevalle LTKY’s week -konseptille ja syventyy paremmin LTKY:n toimintaan ja aikaansaannoksiin. Konseptin tarkoitus on lisätä läpinäkyvyyttä ja tietoisuutta LTKY:n toiminnasta kiinnostuneille.

Hallitus

 • Anniina Pokki (hallituksen puheenjohtaja)

  Maaliskuun alussa rekrytoitiin LTKY:lle vuosijuhlasihteeri lokakuun 52. vuosijuhlia varten. Toiminnanjohtajan vastuulla oli hoitaa rekrytoinnin käytännön asiat hallituksen ohjeistuksen mukaisesti, ja minun roolini oli osallistua hakijoiden haastatteluun ja tehdä yhdessä hallituksen kanssa lopullinen päätös valittavasta henkilöstä. Lisäksi olemme suunnitelleet täysipäiväisen työntekijän rekrytointia Lahteen, joten olemme pohtineet rekrytoitavan henkilön työnkuvaa ja painopistealueita.

  Teimme virtuaalisen työmatkan Kiinaan, kun tapasimme Hebein yliopiston ylioppilaskunnan edustajia yhdessä LUTin johdon kanssa. Keskustelimme yhteistyöstä ja syksyllä saapuvien opiskelijoiden toiveista LUTissa opiskelua kohtaan. Saimme nyös vastauksia kysymyksiimme, kuten heidän taustaopinnoistaan Hebeissä sekä kuinka voisimme niin ennakkoon kuin ensimmäisten viikkojen aikana auttaa sopeutumiseen opiskelijayhteisöön.

  Tenttiviikon alla puhututti paljon LUTin järjestämät paperiset tentit, joista kävimme aktiivista keskustelua useamman viikon ajan LUTin johdon kanssa. Tuloksettomien keskustelujen päätteeksi päädyimme lopulta kirjoittamaan yhdessä kopo-sektorin kanssa kannanoton aiheesta. Kannanoton avulla saimme paremman keskusteluyhteyden yliopistoon ja lopulta toivomiamme vastauksia ja konkreettisia tekoja. Lisäksi keskustelimme kampuksen ja kampusravintoloiden aukiolosta ja niiden merkityksestä opiskelijoille.

  Osallistuin SYL:n Johdon seminaariin, jossa tapasin Suomen muiden ylioppilaskuntien johtosektoria. Kaksipäiväisen tilaisuuden paras anti oli ehdottomasti käydyt keskustelut ja vertaistuki haastavassa tilanteessa. Seminaarissa oli myös tuttuun tapaan erilaisia koulutuksia ja käytännön vinkkejä etäjohtamiseen sekä omaan jaksamiseen. Loppukuusta SYL kummimme Konsta tapasi LTKY:n hallitusta ja vieraili edustajiston iltakoulussa kertomassa SYLin ajankohtaisia kuulumisia edaattoreille sekä vastasi muun muassa kysymyksiin liittyen YTHS:ää ja kevään pääsykokeita.

  Kävin myös aktiivista keskustelua KOEn puheenjohtajan kanssa yhteistyöstä ja hallitusten välisestä kommunikaatiosta. Tapasimme Sennin kanssa KOEn puheenjohtajiston ja keskustelimme siitä, miten voisimme yhteistyöllä saavuttaa parhaiten hyötyä koko korkeakouluyhteisölle niin LUTin kuin LABinkin puolella. Uusien toimijoiden, kahden kampuksen ja etäajan myötä säännölliset kasvokkaiset kahvittelut ylioppilaskunnan ja opiskelijakunnan välillä ovat jääneet harmillisen vähälle, mutta pyrimme keksimään tähän jonkin etäaikaan sopivan ratkaisun.

  Tapasimme LTKY:n Alumneja jo perinteisen Facebookin LTKY Liven merkeissä, jossa kerroimme ylioppilaskunnan kuulumisia ja vastailimme kiperiin kysymyksiin. Vanhoja LTKY aktiiveja kiinnosti erityisesti hallituksen jaksaminen ja Lahteen laajentuminen. Pohdimme myös mahdollisuutta pitää syksyllä koko jäsenistölle vastaavanlainen kyselyhetki, jossa jäsenistö pääsisi kuulemaan vielä tarkemmin ylioppilaskunnan kuulumisia ja suunnitelmia.

 • Lassi Onne (kulttuurivastaava)

  Maaliskuu meni hujauksessa Wapun suunnittelun merkeissä. Palavereissa käsiteltiin Wapun suunnitelmia Wapun avauksesta kasteeseen. kaikki siltä väliltä ja vähän päälle. SYL:in yhteiswappu palavereissa keskusteltiin yhteisestä haalarihaasteesta, joka olisit tulossa lappeen Rannan näkökulmasta loppu Wappuun.

  ECampus Discordin kanssa on maaliskuussa ollut jo helpompaa. Enää on ollut vain tapahtumien luomista discordiin ja uusien adminien koulutusta.
  Maaliskuun lopussa oli SYL:n kulttuurisektorin etätapaaminen, jossa keskusteltiin etätapahtumien järjestämisestä ja yhdenvertaisuusasioista.

 • Matilda Orpana (viestintävastaava, ympäristö & vastuullisuus)

  Maaliskuussa on kokoustettu ja palaveerattu paljon. Olen osallistunut niin hallituksen kokouksiin, kuin esimerkiksi Wapun, yritysyhteistyön ja hyvinvointiviikon viestintäpalavereihin. Myös edarivaalien viestinnästä on tulossa vielä suunnittelua. Hyvinvointiviikkojen viestinnän suunnittelu, toteutus ja julkaisu oli iso osa maaliskuuta. Lisäksi on mainostettu myös muita ajankohtaisia asioita ja tapahtumia, ja suunniteltu, luotu ja julkaistu viikottaista sisältöä, LTKY’s weekiä ja tipsitiistaita.

  Loppukuusta oli vielä LTKY alumnien kysymys-live. Osallistuin myös SYL:n viestintäsektorin yhteistapaamiseen, jossa päästiin keskustelemaan muiden ylioppilaskuntien viestijöiden kanssa ja kouluttautumaan vielä lisää viestinnän saralla.

 • Mika Kuittinen (Lahti & Turku, yrityssuhteet, työelämä,
  häirintäyhdyshenkilö)

  Olen vastuussa yhteistyökumppanien hankinnasta ja tänä vuonna LTKY haluaa panostaa erityisesti yhteistyöhön, sillä meillä on monta suurta ja resursseja vieviä projekteja, joihin olisi hyvä saada ylimääräistä rahoitusta.  

  Maaliskuussa sain ensimmäiset yrityssuhdepalaverit tulille, joissa haemme rahoitusta Lahtiprojektiin. LTKY laajentaa Lahteen kunnolla ensisyksynä ja olemme palkkaamassa Lahteen omaa työntekijää. Molemmat kokouksista meni hyvin ja molempien kohdilta pitää suunnitella jatkoa, joko toisen kokouksen muodossa tai meiltä eri yhteistyöpakettien lähettämistä.

  Jatkoin myös työtä LTKY myyntiläpyskän parissa. Myyntiläpyskä olisi matalan kynnyksen yhteistyö mahdollisuuksien esittely dokumentti, josta yritykset saisivat kattavan kuvan siitä mikä LTKY on ja mitä yhteistyö mahdollisuuksia meillä on. Sen sisältö saatiin valmiiksi ja sen tekeminen siirrettiin viestinnälle. Kuun aikana viestinnän kanssa yhteistyötä myyntiläpyskän ulkonäköön liittyen.

  Kuun aikana pidin yrityssuhdetyöntekijän kanssa “toimistopäiviä”, jolloin teimme yhdessä yrityssuhdehommia kokonaisen työpäivän. Toimistopäivien aikana lähetimme sähköposteja yhteistyöstä mahdollisesti kiinnostuneille yrityksille.

  Suunnittelin ja toteutin etäkursion Lahteen yhteistyössä varapuheenjohtajan kanssa. Kursio järjestettiin siten että LTKY:n porukka ajoi Lahteen striimaten koko matkan Discordissa.

 • Olivia Kuronen (Sosiaalipolitiikka, hyvinvointi & liikunta, kansainvälisyys)

  Maaliskuu pyöri hyvinvoinnin ympärillä. Oli paljon viime hetken brainstormausta ja suunnittelupalavereita hyvinvointiviikkoja varten. Sitten olivatkin itse hyvinvointiviikot, joille saatiin luentoja, liikuntaa ja paljon erilaisia haasteita. Palautekysely hyvinvointiviikosta on vielä tulossa.

  Maaliskuussa osallistuin myös jälleen hyvinvoinnin aamukahveille, jossa käytiin läpi hyvinvointitoimijoiden viimeaikaisia kuulumisia. Sovimme lisäksi, että jatkamme aamukahviperinnettä siitä huolimatta, että meillä on nykyään myös isommat kampuskohtaiset hyvinvointityöryhmät palavereineen. Isojen hyvinvointityöryhmien kanssa loimme kampuksen yhteiset hyvinvoinnin vuosikellot, jotta kaikki olisivat tietoisia, mitä kampuksellamme tapahtuu ja tieto kulkisi paremmin.

  Loppukuu menikin henkilökohtaisen hyvinvoinnin ylläpitoon, leikkaukseen ja siitä toipumiseen. Huhtikuussa takaisin töihin aktiivisemmalla työpanoksella!

 • Roosa Grönberg (Korkeakoulupoliittikka)

  Maaliskuu on ollut kiireinen edunvalvonnan osalta. Kampus meni kiinni, mutta siitä huolimatta LUT ei siirtynyt täysin etäopetukseen vaan paperitenttejä järjestettiin siitä huolimatta. Tähän liittyen kirjoitimme kannanoton, josta oli eri teemalla parikin versiota, joita työstimme kohti lopullista versiota. Kannanoton jälkeen olin mukana useammassa palaverissa, jossa keskustelimme, että miten kehitämme viestintää ja miten vastaavaa tilannetta pääse syntymään. Toimme keskusteluissa myös esiin, että huhtikuun tenttiviikko tuli järjestää sähköisiä tenttitapoja käyttäen ja tenttiviikosta tulisi ilmoittaa hyvissä ajoin. Kuukausittaisissa tapaamisissa Edunvalvontatoimikunnan sekä hallopedien kanssa, keskustelimme lähes pelkästään tästä etäopetuksesta ja paperitenteistä. 

  Koko LUTissa yksi isoimmista projekteista tänä keväänä on auditointi, joka toteutettiin viikolla 12 haastatteluiden ja työpajojen merkeissä. LTKY osallistu auditointiin osallistuville järjestettävään infoon, jossa keskustelimme miten LTKY tekee edunvalvontaa ja millaisena me näämme LUTin roolin siinä. Vaikka paperitentti jupakka oli käynnissä samaan aikaan, pystymme vilpittömästi sanomaan, että LUTin ja LTKY:n yhteistyö on erittäin hyvää ja meillä on hyvät vaikutusmahdollisuudet LUTin suuntaan. 

  Loppu maaliskuuta ja huhtikuun alku kuluvat täysin OLS kyselyn raportoinnissa. 1096 vastausta on melkoinen määrä vastauksia raportoitavaksi, mutta olen erittäin kiitollinen kaikille vastaajille ja on ilo huomata, että vastausaktiivisuus kasvoi juuri tälläisena ajankohtana, kun dataa tarvitaan! Vastuullani on myös Palautteesta tekoihin -tapahtuma, joka järjestetään 31.3. zoomissa. Olen innoissani, sillä etätapahtuman järjestäminen on ihan uusi kokemus minulle! Tämä kuukausi on ollut minulle oppimisen kuukausi, sillä etätapahtuman järjestämisen lisäksi opin vaikuttamista niin suullisesti kuin kirjallisesti. Aika hyvä kuukausi siis!

 • Senni Auvinen (Varapuheenjohtaja, kuntapolitiikka, tapahtumat, järjestöt, tutorointi)

  Kuntavaalit siirrettiin kesäkuulle, joten kuntapoliittisella sektorilla suunnitelmia jouduttiin vetämään uusiksi. Toisaalta tämä toi lisää aikaa muun muassa äänestyskampanjoiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Osallistuin myös SYL:in sosiaalipoliittiseen sektoritapaamiseen missä oli myös hyvin asiaa politiikasta.

  Järkkäsin hyvinvointiviikoille harrastemessut, missä LTKY:n kerhot pääsivät (etänä) esittelemään toimintaansa kiinnostuneille. Jäsenpalveluvaliokunta kokousteli johdollani ja myönsimmekin avustuksia Wapun järjestelyjä varten.

  Anniina lomaili yhden viikon ja tuurailin häntä sen ajan. Kunniavaliokunnan toiminta lähti käyntiin kun avasimme ehdotuslomakkeen Vuoden teekkari- ja Vuoden kylteri -valintoja varten. Osallistuin etä-Lahtikursion järjestämiseen lähtemällä Mikan ja Anniinan kanssa ajelulle Lahteen, joka striimattiin.

Työntekijät

 • Arttu Kaukinen (Toiminnanjohtaja)

  Viime kuussa työpäiväni ovat olleet täynnä tärkeitä asioita. Valmistelut tilintarkastukseen veivät paljon aikaa kuukauden alussa. Onneksi LTKY:llä on upea toimistosihteeri Virpi. Tilintarkastuksessa kaikki oli kunnossa, ja se esiteltiin edustajiston vuosikokouksessa myöhemmin maaliskuussa.

  Ylioppilaskunnan sääntöjen päivittäminen on ollut käynnissä jo vuoden ajan ja lopullisten mukautusten tekeminen niihin oli kunniani. Ne ovat nyt selkeämpiä ja helpommin ymmärrettäviä. Lisäksi ne kuvaavat nyt toimintaamme paremmin.

  Myös Lahti-projektissa saavutettiin edistystä. Tapasimme ylioppilaskunnan ja HEBUTin henkilökunnan. Oli virkistävää kuulla, millaista toimintaa he järjestävät opiskelijoilleen ja miten voimme tehdä yhteistyötä, kun jotkut heistä aloittavat opiskelun LUTissa. LTKY:n toimipistettö etsitään Lahdesta, ja olen huolehtinut siitä, että saamme kampukselta sopivan tilan palvella jäseniämme Lahdessa paremmin.

  LTKY rekrytoi myös uuden vuosijuhlasihteerin Elviiran.

  Oppimista on ollut paljon, ja opin yhä uusia asioita joka päivä. Ei olisi haittaa, jos olisin opiskellut enemmän kuin 24 op kauppatieteitä. Odotan innoissani mitä tulevilla kuukausilla on meille varastossa.

 • Oona Tuomisto (Viestintäasiantuntija)

  Viestintä jaksaa edelleen yllättää työllistävyydellään. Työtuntejani nostettiin maaliskuussa, jotta pystyisin viemään LTKY:n viestintää suunnitelmallisempaan suuntaan. Olemme nyt yli vuoden mennyt kokeillaan ja sitten katsotaan -taktiikalla, joka on toiminut hvyin, mutta nyt olisi tarkoitus tehdä myös tarkempaa viestintäsuunnitelmaa.

  Uusia projekteja tulee jatkuvasti ja suunnitelmallisuuden parantamiseksi haluamme olla Matildan kanssa projektien suunnitellussa mukana alusta alkaen, jotta voimme viestiä niistä tehokkaasti. Tämä tarkoittaa paljon kokouksia ja viestittelyä sekä uuden suunnittelemista.

  Maaliskuun lopussa SYL (Suomen ylioppilaskuntien liitto) järjesti viestinnän sektoritapaamisen. Kaksipäiväisessä etätapaamisessa oli paljon keskustelua ja koulutusta muiden ylioppilaskuntien edustajien kanssa. Tärkeimmäksi osaksi tapaamista osottautuikin mahdollisuus päästä keskustelemaan muiden ylioppilaskuntien viestintäasiantuntijoiden kanssa, jotka antoivat tukea ja vinkkejä haastavaan aikaan.

Edustajisto

 • Edustajiston puheenjohtajiston kevään projektina on lisätä LTKY:n jäsenten tietoisuutta edustajistosta ja sen toiminnasta. Haluamme saada syksyn edustajistovaaleihin enemmän ehdokkaita kuin viimeksi ja nostettua äänestysaktiivisuutta. Tätä varten olemme koonneet ryhmän, jossa on edaattori jokaisesta killasta. Koostimme esittelymateriaalit edustajistosta, joita edaattorit käyvät sitten esittelemässä kevään aikana oman kiltansa hallituksen kokouksessa. Näin tavoitamme paljon aktiivisia opiskelijoita. Lisäksi teemme materiaaleja jaettavaksi kiltojen instagramiin, jotta tavoitamme vielä enemmän opiskelijoita.

Jaa:

Lisää luettavaa

Sopisiko soluasunto?

Opiskelijoiden keskuudessa on havaittavissa jo pitkään jatkunut trendi: soluasuntojen kysyntä ja siten myös niiden määrä on laskussa (Helsingin Sanomat). Soluja muutetaan yksiöiksi, koska nykyopiskelijat haluavat oman keittiön ja rauhaa. Kelan