Be heard. Alive.

LTKY’s month: Helmikuu

LTKY’s month -konsepti on jatkoa sosiaalisessa mediassa olevalle LTKY’s week -konseptille ja syventyy paremmin LTKY:n toimintaan ja aikaansaannoksiin. Konseptin tarkoitus on lisätä läpinäkyvyyttä ja tietoisuutta LTKY:n toiminnasta kiinnostuneille.

Hallitus

 • Anniina Pokki (hallituksen puheenjohtaja)

  Alkuvuodesta on ollut haipakkaa, kun uutta hallitusta on perehdytetty tehtäviinsä, tavattu sidosryhmiä ja käynnistetty tämän vuoden projekteja. Hallitus ja työntekijät myöskin kouluttivat LTKY meets Skinnarila -tapahtumassa uusia kilta- ja kerhotoimijoita sektoreittain.

  Osallistuin helmikuussa SYLin avausseminaariin, jossa tutustuttiin muiden ylioppilaskuntien toimijoihin sektoreittain, saatiin koulutusta ja juteltiin ajankohtaisista asioista. Lisäksi ylioppilaskuntien puheenjohtajilla oli oma koulutuspäivänsä helmikuun alussa, jossa puhuttiin muun muassa jaksamisesta ja tiimin johtamisesta etäaikana. 

  Vuoden alussa pidettiin hallituksen suunnitteluviikonloppu, jossa uusi hallitus pääsi tutustumaan toisiinsa ja ryhmäytymään. Helmikuun alussa pidettiin sitten koko toimiston suunnittelupäivä, jossa myös työntekijät ja edustajiston puheenjohtajisto olivat mukana, ja päivän aikana tehtiin konkreettisia suunnitelmia hallitusprojekteista.

  Alkuvuonna työpöydälläni on ollut hallitusohjelman tekeminen vuodelle 2021. Hallitusohjelma on toimintaa ohjaava dokumentti, jossa määritellään hallituksen tärkeimmät projektit kyseiselle vuodelle. Hallitus toteuttaa näitä projekteja sektoreittain yhdessä työntekijöiden kanssa, ja raportoi niistä säännöllisesti edustajistolle. Edustajiston tehtävä on valvoa, että projektit etenevät suunnitellun mukaisesti. Hallitusohjelmassa on tänä vuonna muun muassa Lahteen laajentuminen, kuntavaalit, opintojen laadukkuuden takaaminen etäopiskelun aikana sekä opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukeminen erityisesti koronapandemian aikana. 

  Olen myös käynyt aktiivista keskustelua viikoittain LUTin johdon kanssa liittyen erityisesti koronatoimiin ja yhteisön turvallisuuteen. Keskustelujen ja terveysviranomaisten ohjeistuksen perusteella teimme linjauksia LTKY:n kevään koronaohjeistuksesta killoille ja yhdistyksille. Suosituksiin ja ohjeistuksiin liittyen olen vastaillut kysymyksiin ja ohjeistanut yhdistystoimijoita eri tapahtumiin liittyen. Puheenjohtajana olen myös lähes kaikissa projekteissa jollain tavalla mukana, joten alkuvuoden aikana olen seurannut hallituslaisten ja työntekijöiden toimintaa ja auttanut tarvittaessa. 

 • Lassi Onne (kulttuurivastaava)

  Helmikuussa oli aluksi Discordin bottien testailua ja vertailua eCampus-discordia varten. Kun saatiin suunnitelmat hyvään vaiheeseen KOE:n kanssa, toin suunnitellut uudistukset testikanavalta eCampuksen puolelle. Päivityksistä enimmäkseen tullut positiivista palautetta.

  Olen ollut myös mukana Sennin kanssa Welcome teamin palavereissa. Welcome team on vastuussa tuutoroinnista ja kaikesta uusiin opiskelijoihin liittyvässä toiminnasta yliopiston puolella. Tuutoroinnin yhteydessä olemme vieneet LTKY:n vastuuta eteenpäin ja saimmekin huomattavasti suurempaa roolia tuutorien koulutuksista.

  SYL:n seminaarissa ja sektoritapaamisessa olen tutustunut muihin kulttuurivastaaviin ja kuullut muiden suunnitelmia etätapahtumista sekä olemme pohtineet yhteisestä Wappu prokkiksesta.

  Olen kirjoitellut fuksivastaaville yhteistä ohjeistusta ja vuosikelloa, mistä kukin pystyisi lukemaan ohjeet fuksivastaavana toimiseen ja näkisi mitä pitäisi tehdä ja milloin. Vuosikello helpottaisi ainakin toisen vuoden opiskelijoita, jos ei ole fuksivuoden asiat vahvassa muistissa. Vuosikellon ohella olen käynyt tapahtumia läpi yhdenvertaisuusasiat silmällä pitäen.

 • Matilda Orpana (viestintävastaava, ympäristö & vastuullisuus)

  Kuun alussa pidettiin toimiston suunnittelupäivä, jossa suunniteltiin tulevaa vuotta ja sen toimintaa. Helmikuussa osallistuin myös SYL:in seminaarissa niin yleiseen osuuteen kuin viestinnän ja kestävän kehityksen sektoriosuuksiinkin. Seminaarissa päästiin tutustumaan muiden ylioppilaskuntien toimijoihin ja keskustelemaan heidän kanssaan, sekä saatiin koulutusta omaan vastuualueeseen liittyen.

  Tässä kuussa aloitimme somessa myös uuden LTKY’s week -konseptin, jonka tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä ja tietoisuutta LTKY:n toiminnasta. Lisäksi olemme jatkaneet jo tuttua Tipsitiistai-konseptia Instagramissa. Olemme mainostaneet ajankohtaisia asioita, kuten tuutorihakua ja teekkarilakkitilausta somessa, ja infonneet jäsenistöä muutenkin ajankohtaisista asioista.

  Helmikuussa on myös palaveerattu paljon liittyen niin hyvinvointiviikkojen, kuntavaalien, OLS-kyselyn kuin yritysyhteistyönkin viestintään. Lisäksi näiden viestintää on tietenkin suunniteltu ja toteutettu.

  Olen tavannut LUTin Sustainability Manageria ja keskustellut ja ideoinut hänen kanssaan tulevia tapahtumia ja tempauksia kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden näkökulmasta. Tavoitteenamme on lisätä Green Campuksen näkyvyyttä arjessa, ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä tapahtumia tulevaisuudessa. Lisäksi osallistuin WWF:n seminaariin, josta sai vinkkejä erilaiseen toimintaan ympäristöystävällisyyden ja kestävän kehityksen edistämiseksi kampuksilla ja LTKY:ssä.

 • Olivia Kuronen (Sosiaalipolitiikka, hyvinvointi & liikunta, kansainvälisyys)

  Toimiston suunnittelupäivässä luotiin ensimmäiset raamit tulevan kauden hallitusohjelmasta. Valmis hallitusohjelma toi minun työpöydälleni kaksi projektia ”kansainvälinen LTKY” sekä osia projektista ”yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia opiskelijoille” ja ensi askeleita projekteissa esitettyjä tavoitteita kohti on otettu.

  Kuun aikana osallistuin yhteensä kuuteen muun muassa SYL:n ja OLL:n liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvään webinaariin, koulutuspäivään tai sektoritapaamiseen. Aiheina olivat esimerkiksi YTHS laajentuminen, liikkuva opiskelu korkeakouluissa, liikuntatuutorointi sekä yhteisöllisyyden ylläpitäminen etäaikana. Ne ovat antaneet minulle ajankohtaista tietoa, vertaistukea muilta sekä uusia ideoita. Esimerkiksi MOVEOn kanssa on jo nostettu keskusteluun, kuinka meidän omaa liikuntatuutorointia voisi lähteä kehittämään.

  Kuukauteen on kuulunut paljon myös paikallista sidosryhmätoimintaa, kun eri hyvinvointitahot ovat esittäytyneet hallituksellemme. Lisäksi meillä oli vuoden ensimmäiset hyvinvointityöryhmien tapaamiset sekä Lappeenrannan että Lahden kampuksille. Työryhmätapaamisissa esimerkiksi pohdittiin yhdessä, millä toimilla hyvinvointia tulisi lähteä ajamaan kampuksillamme aiempaa organisoidummin. Myös tammikuun lopulla saadun ”linjakas ja liikkuva LUT-korkeakouluyhteisö” -hankerahan pohjalta on aloitettu keskusteluja. Yksittäisiä sidosryhmätapaamisia ja LTKYn sisäisiä palavereita liittyen yhdessä KOEn kanssa järjestettäviin etähyvinvointiviikkoihin (vko 11) on ollut paljon, samoin kuin hyvinvointiviikkojen kokonaisvaltaista suunnittelua.

  Kansainvälisyyteen liittyen International Comitteen toiminta kiltojen kv-vastaavien sekä ESN kanssa saatiin startattua. Olemme kokoontuneet kaksi kertaa ja toteuttaneet kv-opiskelijoille suunnatun kyselyn liittyen tiedotukseen sekä etätapahtumiin. Lisäksi olen yhdessä Lassin kanssa aloittanut ideointia kv-toimijoille suunnatusta vuosikellosta ja tarkoituksena on saada homma valmiiksi kevään aikana. Olen myös tavannut sekä vaihtanut sähköposteja LUTin kv-vastaavan kanssa kansainvälisyyden parantamiseen sekä tulevan syksyn Hebei-yhteistyöhön liittyen.

 • Roosa Grönberg (Korkeakoulupoliittikka)

  Toimiston suunnittelupäivässä pohdimme hallitusohjelmaa, jossa isona teemana on ”opetuksen laadun takaaminen uudessa normaalissa”. LTKY:n näkemys tästä uudesta normaalista muodostetaan kuunnellen opiskelijoita.

  OLS-kysely oli helmikuun isoin projekti ja kyselystä saatua dataa hyödynnetään esimerkiksi tässä opetuksen uuden normaalin muodostamisessa. OLS-kyselyn lisäksi kiltojen edunvalvojilla on merkittävä rooli, sillä heidän kauttansa saamme paljon tietoa yleisesti opiskelijoiden fiiliksistä. Edunvalvojat muodostavat yhdessä edunvalvontatoimikunnan ja tänä vuonna meillä on erittäin hyvä porukka kasassa, joten yhteistyö toimii hyvin!

  Edunvalvontatoimikunnassa keskustellaan niin yksityiskohtaisia asioita kuin isompia teemoja. Esimerkiksi olemme keskustelleet tietyn koulutusohjelman sivuainekurssista, mutta myös kesäkursseista. Hallopedien tapaamisissa käymme yleensä kaikkien akateemisten neuvostojen esityslistat läpi ja kaikilla on mahdollisuus kysyä, jos on jotain kysyttävää. Näitä tapaamisia on aina kerran kuukaudessa.

  Erityisesti tässä kuussa olemme tehneet paljon yhteistyötä laatupäällikön Annikka Nurkan kanssa. LUTissa tapahtuu maaliskuussa auditointi, johon osallistuu meitä opiskelijoita haastattelujen ja työpajojen muodossa. Lisäksi teimme tiivistä yhteistyötä OLS-kyselyyn liittyen sekä jaoimme Palautteesta tekoihin -tapahtuman vastuita.

  Lähes viikoittain SYL:n puolesta on kaikille ylioppilaskuntien kopoille ohjelmaa. Olemme mm. osallistuneet kahteen webinaariin, jossa käsiteltiin auditointeja ja opetuksen laatua. Lisäksi on ollut kiva huomata, että monissa ylioppilaskunnissa on esillä samoja asioita ja näin voimme jakaa yhdessä kokemuksia. Lisäksi tutkintolautakunta kokousti kahdesti, tutkintolautakunnassa käsitellään oikaisupyyntöjä koskien esimerkiksi diplomitöitä. LTKY:llä on opiskelijaedustajan paikka siellä.

  Helmikuun lopussa olimme yhteyksissä LUTiin koskien paperitenttien järjestämistä viikolla 10. Näemme, että paperitentit aiheuttavat turhan riskin pahentuneessa koronatilanteessa. Meillä on onneksi avoimet keskusteluvälit LUTin suuntaan, mutta asia on vielä vireillä. Ymmärrämme, että LUT joutuu tekemään vaikeita päätöksiä ja asioita varmasti mietitään monesta eri näkökulmasta.

 • Senni Auvinen (Varapuheenjohtaja, kuntapolitiikka, tapahtumat, järjestöt, tutorointi)

  Kuntavaalit lähestyvät joten niitä silmällä pitäen järjestimme KOEn kanssa kuntavaalimessut Zoomissa 24.2. Niiden organisoinnissa vierähti helmikuun loppupuoli. Helmikuun alussa kuvasin (ja näyttelin) kuntavaikuttamistyöryhmäläisten kanssa myös kuntapolitiikkavideot jotka löytyvät nyt Youtubesta. Näillä toimilla on pyritty herättelemään opiskelijoiden kiinnostusta tuleviin kuntavaaleihin ja välittämään asiallista informaatiota aiheeseen liittyen.

  Tapahtumasektorilla ei yllättäen kauheasti tapahdu. Aloitin (valitettavasti perutun) Jääriehan korvaavan, kaupungin kanssa yhteistyössä tehtävän aktiviteetin suunnittelun tapahtumakoordinaattorimme Miran kanssa. Etätapahtumille koetetaan jatkuvasti keksiä mielekkäitä ja hauskoja toteutustapoja etenkin tulevaa Wapun aikaa silmällä pitäen.

  Järjestöihin olen ollut yhteyksissä tulevista hyvinvointiviikosta ja harrastemessuista. Laitoin myös kokeiluun kerhopuheenjohtajien yhteisen Telegram-ryhmän tiedon kulkemisen keveyttämiseksi. Jäsenpalveluvaliokunta muodostettiin ja olemme kokoustelleetkin jo kerran. Jäsenpalveluvaliokunta siis päättää kerhoille myönnettävistä avustuksista ja olen sen puheenjohtaja.

  Olen palaveerannut paljon LUTin tutoroinnista Welcome Teamin kanssa. Keskustelujen tuloksena LTKY osallistuu tänä vuonna tutoreiden koulutukseen huomattavasti isommalla ajalla ja panoksella. Aiomme tuoda tutorkoulutuksiin tärkeitä näkökulmia opiskelijakulttuurista, vapaa-ajan vietosta ja opiskelijajärjestötoiminnasta. Näin pääsemme taklaamaan myös teekkarikulttuurin rakenteellisia ongelmia tehokkaasti, kun olemme mukana entistä vahvemmin fuksien yliopistoelämän alkutaipaleella.

  Varapuheenjohtajan hommana on ollut yleensä kunniavaliokunnan puheenjohtajuus. Kunniavaliokunta sisältää jäseniä jokaisesta killasta ja ehdottaa vaihtoehdot vuoden teekkariksi ja vuoden kylteriksi sekä LTKY:n vuosijuhlilla palkittaviksi henkilöiksi edustajistolle päätettäväksi. Helmikuussa kasasinkin tämän valiokunnan kokoon. 

Työntekijät

 • Oona Tuomisto (Viestintäasiantuntija)

  Työni on pitkälti yhteistyötä Matildan kanssa, joten monet viestinnässä tapahtuneista kehityksistä voi lukea hänen kohdaltansa. Helmikuussa meidän suurin tavoitteemme oli kehittää LTKY:n läpinäkyvyyttä ja siksi kehitimme LTKY’s week ja LTKY’s month, jota luet nyt.  LTKY’s week on Instagram ja Facebook storyssa oleva ”pintaraapaisu”, johon nostamme muutaman lytkyläisen työpöydältä asioita ja LTKY’s month kokoaa kaikilta tarkemmin tehdyt työt.

  Tarkoituksemme on kehittää LTKY:n viestinnän suunnitelmallisuutta ja meillä oli useita palavereita, joissa suunnittelimme esim. kuntavaalien, hyvinvointiviikkojen, OLS-kyselyn ja muiden isompien projektien viestintää.

  Työhöni kuuluvat säännöllisesti sosiaalisen median sisällön suunnittelu ja tuottaminen sekä uutiskirjeet ja Alive-artikkelit. Näiden lisäksi meillä on muita viestinnällisiä projekteja. Muokkasin myös kuntavaalivideot, jotka löytyvät youtubesta.

Jaa:

Lisää luettavaa

Sopisiko soluasunto?

Opiskelijoiden keskuudessa on havaittavissa jo pitkään jatkunut trendi: soluasuntojen kysyntä ja siten myös niiden määrä on laskussa (Helsingin Sanomat). Soluja muutetaan yksiöiksi, koska nykyopiskelijat haluavat oman keittiön ja rauhaa. Kelan