Be heard. Alive.

Kirjoita Aliveen!

Kuka voi kirjoittaa?

Aliveen voi kirjoittaa kuka tahansa, jolla on sanottavaa opiskelijaelämään liittyen. Koska kyseessä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan mediakonsepti, tavoitteena on ensisijaisesti julkaista materiaalia, joka tavalla tai toisella liittyy nimenomaan opiskelijaelämään kampuksillamme.

Alive tavoittaa noin 5000 LUTin opiskelijaa, 3000 Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijaa sekä yli 1000 opettajaa, tutkijaa tai muuta työntekijää LUT:ssa sekä sen lähiympäristössä. Vuoden 2017 alusta alkaen Alive on korvannut aiemmin paperisena julkaistun Aalef-lehden, joten kohdeyleisö on huomattavasti aiempaa laajempi – Alivesta kiinnostuneita ovat kampusväen lisäksi niin kaupungin yhteyshenkilöt kuin LTKY:n yhteistyökumppanitkin.

Alivessa yhdistyvät nykyaikaisen verkkomedian ja paperisen Aalef-lehden parhaat puolet: joustavuus, koko kampusväen vaikutusmahdollisuudet, reaaliaikaisuus, keskustelevuus ja monipuoliset mahdollisuudet mainostamiseen.

Aliven sisällöstä vastaa LTKY:n oma tiedottaja, jonka kautta kaikki julkaistava materiaali kulkee. LTKY:n työntekijät ja hallitus tuottaa itse osan Aliven sisällöstä, mutta kaikkein tärkein sisällön tuottaja olet juuri sinä. Haluamme aktiivisesti kannustaa erilaisia kirjoittajia mukaan julkaisemaan, ja onkin toivottavaa, että esimerkiksi kiltojen hallitukset, LTKY:n kerhot, yliopiston henkilökunta, LTKY:n yhteistyökumppanit sekä ennen kaikkea jäsenistö tuottavat aktiivisesti sisältöä. Etsimme jatkuvasti opiskelijaelämään liittyvien juttujen kirjoittamisesta kiinnostuneita henkilöitä.

Mitä saan kirjoittamisesta?

Koska haluamme kannustaa mahdollisimman monia erilaisia kirjoittajia julkaisemaan Alivessa, jokainen LTKY:n oman väen ulkopuolinen kirjoittaja palkitaan haalarimerkillä ja 25 euron lahjakortilla Aalefille. Lahjakortin voit hyödyntää Aalefin kampusravintoloissa.

Kannattaa tietenkin pitää mielessä myös kirjoittamisesta saamasi muut hyödyt: saat äänesi kuuluviin, pääset osallistumaan erilaisiin opiskelijaelämään liittyviin keskusteluihin, hiot omia kirjoitus- ja ilmaisutaitojasi ja vaikutat.

Minkälaista sisältöä voin julkaista?

Alivessa julkaistava sisältö voi olla artikkeleita, uutisia ja mielipidekirjoituksia. Artikkelit voivat sisältää haastatteluja ja sitaatteja, jopa koostua kokonaan niistä. Teksti voi olla minä -muotoista kerrontaa, kokonaan kolmannessa persoonassa, tai passiivissa. Kirjoita siten, kuin itsellesi tuntuu luontevalta. Kokeneemmat kirjoittajat voivat leikitellä aiheeseen sopivilla tyyleillä, mutta hyvää tekstiä saa aikaan myös ilman turhia kikkailuja.

Tiedote ja uutinen keskittyvät faktoihin. Kummassakin on tyypillisesti yksi, korkeintaan muutama asia. Teksti on kolmannessa persoonassa, lauseet täsmällisiä ja asiapitoisia. Uutisessa esitetään varsinainen asia ensin, heti ensimmäisessä kappaleessa tai jopa lauseessa. Muussa tekstissä valotetaan sen taustoja. Uutinen voi myös sisältää siteerauksia, koska uutisia kirjoitetaan usein tiedotteiden pohjalta, ja siksi tiedotteen lopussa onkin yleensä lisätietoja jakavan henkilön yhteystiedot. Uutiset julkaistaan usein hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Osa Alivessa julkaistusta uutisista on poimittu suoraan LTKY:n omilta verkkosivuilta.

Myös mielipidekirjoituksia on useanlaisia: kannanottoja, pakinoita ja kolumneja. Kannanotolla voit ottaa osaa jonkin ajankohtaisen aiheen ympärillä käytävään keskusteluun. Jos haluat kirjoittaa kärkkäästi ja tarkoituksellisesti provosoida, kirjoita pakina. Jos tuntuu siltä, että sanottavaa ja intoa kirjoittamiseen riittää useammankin tekstin verran, voimme keskustella mahdollisuudesta ryhtyä kolumnistiksi.

Julkaistava materiaali saa olla poliittisesti latautunutta. Poliittisiin järjestöihin kuuluvilla henkilöillä on siis oikeus julkaista, ja sisältö saa olla oman poliittisen suuntauksen mukaista. Pidätämme kuitenkin luonnollisesti oikeuden jättää julkaisematta artikkeleita, jotka ovat mauttomia tai laittomia.

Uskomme, että Alivessa julkaistavaa sisältöä voidaan hyödyntää myös LTKY:n toiminnan kehittämisessä, joten olemme valmiita julkaisemaan myös LTKY:n toimintaa kritisoivaa sisältöä ja kehitysehdotuksia. Käytä ääntäsi! Me haluamme kritiikkiä, avoimuutta ja keskustelua!

Vaikka kaikki sisältö julkaistaankin LTKY:n tarjoamalla alustalla, LTKY:llä ei ole velvollisuutta allekirjoittaa yksityishenkilöiden Alivessa esittämiä mielipiteitä. LTKY julkaisee oman materiaalinsa omalla nimellään, muut henkilöt omallaan (tai erityistapauksissa nimimerkillä).

LTKY:llä on vapaus olla ottamatta vastaan artikkeleita, jotka eivät sisällöltään, kieliasultaan tai toteutukseltaan sovi verkkojulkaisuun. Lähtökohtaisena ajatuksena on “otsikko ensin”, jota avataan seuraavassa kappaleessa.

Okei, haluan kirjoittaa. Miten sen teen?

Kirjoitusprosessi etenee seuraavasti:

Ota sähköpostitse yhteyttä LTKY:n tiedottajaan ([email protected]). Voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on valmis aihe, josta haluaisit kirjoittaa, tai jos haluat kirjoittaa, muttet ole varma aiheesta – tarvittaessa tiedottaja voi nimetä sinulle aiheen. Tiedottaja ottaa mielellään vastaan myös juttuvinkkejä!

Aihe kannattaa hyväksyttää ennen valmiin jutun kirjoittamista, jotta vältytään turhalta vaivannäöltä, jos kirjoittamasi artikkeli ei jostain syystä sovellukaan julkaistavaksi. Aiheen hyväksymisen jälkeen jutulle määritetään yhdessä deadline. Mieti, mitä haluat sanoa ja kenelle. Suosi yleiskieltä, mutta kirjoita siten kuin itsestäsi tuntuu luontevalta. Toimita juttu deadlineen mennessä sähköpostitse tiedottajalle (tiedott[email protected]). Muista huomioida alla olevat tekniset vaatimukset.

Tekniset vaatimukset

Kirjoittamasi teksti muotoillaan joka tapauksessa uuteen uskoon ennen julkaisemista, mutta on suositeltavaa, että otsikko, ingressi ja väliotsikot merkitään selkeästi. Jos kirjoitat pidemmän artikkelin, väliotsikot ovat suositeltavia. Toimita teksti sähköpostin liitetiedostona muokattavissa olevana, Microsoft Word Document- tai vastaavassa muodossa (ei siis PDF-tiedostona). Sopiva pituus tekstille on aiheesta riippuen noin 500 sanaa.

Lähtökohtaisesti toivomme jokaiseen julkaisuun kuvia. Huolehdithan siitä, että kuvat ovat tarpeeksi hyvälaatuisia nettisivulla julkaistavaksi, ja että ne ovat mieluiten .jpg -muodossa. Jos haluat kirjoittaa kuvillesi kuvatekstit, merkitse selkeästi, mihin järjestykseen haluat kuvat, ja mihin kuvaan kuuluu mikäkin kuvateksti. Yleisesti Alivessa julkaistaan omalla nimellä, joten mukaan tarvitaan myös kirjoittajan kuvan. Laita haluamasi kuva liitetiedostoksi muiden kuvien kanssa.

Kaupallisen artikkelin kirjoittaminen

Alivessa julkaisemisesta kiinnostunut yritys voi tuottaa kaupallista sisältöä. Kaupallisen sisällön periaatteet ovat samat kuin muiden artikkelien: sisällön tulee liittyä opiskelijaelämään tai muuten olla opiskelijoille kiinnostavaa; sopiva artikkelin pituus on n. 500 sanaa; artikkelin sisällöstä ja julkaisemisaikataulusta sovitaan tarkemmin ennen varsinaisen sisällöntuottamissopimuksen tekemistä.

Eduskunta- ja europarlamenttivaaliehdokkaille

Alivessa voidaan julkaista ehdokkaiden kirjoittamia tekstejä, mutta niiden on noudatettava Alivessa muutenkin julkaistujen artikkelien määrittämää linjaa. Ehdokkaan on ilmoitettava ehdokkuudestaan artikkelin suunnitteluvaiheessa. Ehdokkuus mainitaan artikkelin alussa, mutta artikkeli ei saa sisältää suoraa vaalimainontaa, kuten vaalisivustoja tai ehdokasnumeroita.

Tervetuloa mukaan Aliveen!

Jaa:

Lisää luettavaa

Sopisiko soluasunto?

Opiskelijoiden keskuudessa on havaittavissa jo pitkään jatkunut trendi: soluasuntojen kysyntä ja siten myös niiden määrä on laskussa (Helsingin Sanomat). Soluja muutetaan yksiöiksi, koska nykyopiskelijat haluavat oman keittiön ja rauhaa. Kelan