Lappeenrannassa sekä Lahdessa pandemiatilanne on viimeisten viikkojen aikana pahentunut merkittävästi ja tartuntojen määrä on kasvanut, minkä seurauksena myös LUT on tiukentanut koronarajoituksia yhteisömme turvallisuuden takaamiseksi. Kampusten turvallinen aukiolo on asia, josta olemme olleet myös kiitollisia, sillä se on ollut monelle opiskelijalle merkittävä henkireikä ja auttanut opiskelijoita jaksamaan tässä kaikille haastavassa tilanteessa. Tilanne on kuitenkin nyt otettava vakavasti ja päätöksiä on tehtävä pidemmällä tähtäimellä. Vuosi sitten siirryimme erittäin nopealla aikataululla kokonaan etäopetukseen, jonka epäonnistumisista kaikki halusimme ottaa opiksemme. Tänä keväänä havahduimme kuitenkin siihen, että kaikista paperitenteistä ei ole saatu sähköisiä tai niiden suorittamisesta tarpeeksi turvallisia, ja opetuksen laadussa on havaittu tiettyjä kipupisteitä. Tällaisessa poikkeusajassa korostuu erityisesti yhteiset päätökset, viestintä ja tiedottaminen.

Kolmannen periodin lopussa kampus suljettiin jälleen opiskelijoilta ja kampuksella on siitä lähtien ollut sallittua vain välttämätön toiminta. On ymmärrettävää, etteivät laboratoriot siirry koteihin, mutta läsnäoloa vaativien paperisten ja suullisten tenttien välttämättömyyttä kyseenalaistamme. Olemme saaneet opiskelijoilta lukuisia huolestuneita yhteydenottoja aiheeseen liittyen. Luotimme, että LTKY:n ja LUTin avoimen ja luottamuksellisen keskustelun sekä yhteistyön avulla pääsemme yhteisymmärrykseen. Useista pyynnöistämme huolimatta emme saaneet selvitystä tai perusteita jäljellä olevien paperitenttien välttämättömyydestä. Sen sijaan olemme saaneet kierteleviä korulauseita, joiden perusteella emme voi olla kaikin osin samaa mieltä läsnäolon välttämättömyydestä. LUTin sisäinen viestintä meidän suuntaamme on epäonnistunut. Tällä hetkellä opiskelijamme ottavat terveydellisiä riskejä osallistumalla paperitentteihin, eikä meillä LTKY:ssä ole antaa heille vastauksia paperitenttien välttämättömyydestä.

Viime keväänä tilanne oli täysin uusi kaikille, ja oli vielä ymmärrettävää, että erilaisia kokeiluja tapahtui opintojen laadun kustannuksella. Tilanne ei enää ole mitenkään verrattavissa silloiseen ja keväästä olisi pitänyt ottaa opiksi. Oletimme, että kuluneen vuoden aikana olisi kyetty kehittämään eri menetelmiä, joiden avulla LUTissa voidaan toteuttaa laadukasta etäopetusta, ja opiskelijat voivat osoittaa osaamistaan ilman paperisia tenttejä. Digiloikka on mahdollistanut meille paljon, mutta kehitettävää löytyy edelleen. LUTissa on ennenkin nähty erittäin onnistuneita, soveltavia ratkaisuja, joita odotamme nyt jokaiselta kurssilta. LUTilla on vielä erikseen kohdistettuja resursseja juuri tähän tarpeeseen, joten nyt viimeistään on aika hyödyntää niiden täysi potentiaali.

Osaamisen arvioinnin painottaminen yhteen tenttiin ei ole mielestämme enää tätä päivää. Jatkuva edistymisen seuranta, ja soveltavat tehtävät saavat aina kyselyissä kiitosta ja auttavat opiskelijoita omaksumaan paremmin kurssien keskeisen sisällön. Voisiko itse tentistä tehdä myös oppimistilanteen? Jo nyt monet opettajat laativat soveltavia tenttejä, joissa opiskelijat voivat hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa materiaalia. Samalla opiskelijoita valmistetaan akateemiseen kirjoittamiseen, jossa oleellisena osana on lähteiden käyttö ja lähdeviittaustekniikka. Nykypäivän työelämä ei vaadi ulkoaopettelua, vaan saatavilla olevan tiedon soveltamista ja ongelmanratkaisukykyä. Tenttikysymys, johon vastaus löytyy suoraan luentodioista tai googlen ensimmäisestä hausta yhteen lauseeseen tai lukuarvoon tiivistettynä, ei tue oppimista. 

Pitkittyneessä pandemiatilanteessa odotamme, että katsotaan myös tulevaisuuteen. Meille ei enää riitä yhden päivän varoitusajat ja kohtuuttomat vastausajat. Paperitenttien välttämättömästä järjestämisestä keskusteltiin joulun alla ja nyt jälleen kolmannessa periodissa. Pyydämme LUTia kaikin osin noudattamaan kokoontumisrajoituksia loppukevään ajan. Vaadimme nyt, että neljännen periodin tenttiviikon tentit järjestetään kokonaan sähköisesti ja LUT osoittaa vastuullisuutta, kauaskatseisuutta ja yhteistyökykyä myös jatkossa. Olemme valmiita avoimeen keskusteluun, tarjoamaan lisää ratkaisuehdotuksia ja kuulemaan perustellut syyt välttämättömille paperitenteille.

Hallituksen puheenjohtaja
Anniina Pokki
[email protected]
040 0491411

Edunvalvonta-asiantuntija
Tiia Kettunen
[email protected]
044 293 8825