Be heard. Alive.

Hallitusesittelyt 2022

LTKY:n hallitus 2022 esittelee tässä artikkelissa hieman omia toimenkuviaan.

 

Yleiskuvaus: Mikä hallitustehtäväni on ja mitä se sisältää?

 

 

Senni: Kulttuurivastaava. Lytkyn hallituksen kulttuurivastaava vastaa LUTin opiskelijakulttuurin päälinjoista, ja on erityisesti teekkarikulttuurin auktoriteetti. Kulttuurivastaava muunmuassa myöntää teekkarilakkilupia, tekee linjanvetoja epäselvissä perinnekäytänteissä ja toimii yleisenä kulttuurin tietopankkina.

 

 

Lari: Koulutuspoliittinen ja kuntapoliittinen vastaava. Lytkyn hallituksessa vastaan edunvalvontatoimikunnan vetämisestä ja opiskelijoiden opintoihin liittyvien asioiden viemisestä yliopiston henkilöstön suuntaan. Kuntapoliittisena vastaan kampuskaupunkiemme kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä esimerkiksi vaaleihin liittyvästä (aluevaalit, ensi vuonna eduskuntavaalit)

 

 

Sutu: Sosiaalipoliittinen vastaava. Vastuulleni kuuluu opiskelijoiden hyvinvointiin kuuluvat asiat, kuten terveydenhuolto, asuminen ja toimeentulo. Lisäksi olen hoitanut liikuntaan liittyviä juttuja.

 

 

 

Roosa: Hallituksen puheenjohtaja. Johdan hallitusta ja pidän huolta, että edustajiston hyväksymä hallitusohjelma toteutuu. Lisäksi tapaan paljon sidosryhmiä!

 

 

 

Jaska: Varapuheenjohtaja, yrityssuhteet, talous ja tapahtumat. Hoidan puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt, ja toimin hallituksen yleisenä nakkikoneena. Yrityssuhteet sisältää yritysyhteistyön, tapahtumien sponssit, tuotelahjoitukset, opiskelija-alennukset yms. Seuraan LTKY:n taloutta aktiivisesti ja johdan edustajiston alaista talousvaliokuntaa. Järjestän LTKY:n viralliset tapahtumat, lupa-asiat, järjestäjät ja tapahtuman organisoinnin.

 

 

Ari: Kansainvälisyys! Samalla olen vastuussa Lahti-kampuksesta. Hallitustehtäväni ilmestyi vasta tänä vuonna pääroolina, ja siten se ei ole tuonut mukanaan niinkään valmiita työtehtäviä, vaan olen saanut hyvinkin oma-aloitteisesti keksiä ja toteuttaa (hallitusohjelman mukaisesti) parhaaksi näkemiäni projekteja.

 

 

Suvi: Viestintä sekä ympäristö- ja vastuullisuusasiat! Viestintäsektorilla toimin meidän viestintäasiantuntijan tukena, sekä autan erilaisissa projekteissa. Canva on tullut hyvin tutuksi tämän vuoden aikana! Ympäristö- ja vastuullisuustyö pitää sisällään esimerkiksi kestävyyspäivien järjestämisen. Lisäksi olen ollut mukana LTKY:n hiilijalanjäljen laskennassa, kirjoittanut vastuullisuusohjeistusta sekä kehittänyt LTKY:n sisäistä toimintaa!

 

 

Mitä konkreettista työnkuvaan ainakin kuuluu vuoden aikana?

 

 

Senni: Kulttuurivastaavan isoimmat vuosittaiset projektit ovat Wappu ja Fuksiviikot. Kultturivastaava viestii muille tahoille aikatauluista (ja laatii sen) sekä johtaa yhteisten käytänteiden ja pelisääntöjen sopimista.

 

 

 

Lari: Koulutuspolitiikka: Edunvalvontatoimikunnan vetäminen, kuukausittaiset tapaamiset LUTin koulutuksesta vastaavan johdon kanssa, OLS-kysely (Opetuksen Laatuselvitys-kysely), vastailu koulutukseen liittyviin kysymyksiin.

Lari: Kuntapolitiikka: Vaalivaikuttaminen, paneelin vetäminen edellä mainittuun liittyen, tapaamiset kaupunginvaltuustojen kanssa, aluevaltuustoryhmien tapaaminen

 

Sutu: Hyvinvointiviikkojen järjestäminen kaksi kertaa vuodessa, osallistuminen sidosryhmien tapaamisiin: mm. Opiskelijoiden liikuntaliitto, opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä (LUT/LAB), terveystyöryhmä (YTHS), Suomen ylioppilaskuntien liiton sopo-tapaamiset.  

 

 

Roosa: Paljon tapaamisten sopimista, sähköpostien lähettämistä, edustajistolle raportointia, hallituken tukemista, “jämähommien” tekemistä ja aina jonkin verran edustamista eri tilaisuuksissa.

 

 

 

Jaska: Useita valiokuntien tapaamisia, yritysten kontaktointia, tapahtumien järjestämistä.

 

 

 

Ari: Kansainvälisen komitean johtamista, yhteistyö kiltojen sekä koulun kanssa kansainvälisten opiskelijoiden integroimiseen opiskelijayhteisöön, järjestötoiminnan kehittämistä Lahti-kampuksella. 

 

 

 

Suvi: Erilaisia viestintäprojekteja, yhteistyö LUTin kanssa kestävyysasioihin liittyen, kestävyyspäivät (tai viikko) syksyllä.

 

 

 


Mikä on ollut kivointa hallituskauden aikana?

 

 

Senni: LUTin opiskelijoiden opiskelijakulttuuriin vaikuttaminen, uudistuksien tekeminen, verkostoituminen.

 

 

 

Lari: Yhteisölle antaminen ja työtehtävät ovat olleet niin opettavaisia kuin mukavia. Verkostoituminen ja työporukka.

 

 

 

Sutu: Vaikuttaminen itselle tärkeisiin asioihin sekä valtakunnallisesti että paikallisesti (itselläni opiskeljoiden mielenterveyteen liittyvät asiat ja alkoholikulttuuri) sekä upeat, ihanat ihmiset kaikkialla <3

 

 

 

Jaska: Tapahtumien onnistuminen, mukavaa nähdä kun ihmiset nauttivat järjestämistäni tapahtumista. Verkostoituminen ollut myös todella antoisaa, päässyt reissaamaan paljon ja tutustunut uusiin mukaviin ihmisiin :).

 

 

 

Roosa: Parasta on ollut tehdä myös itselle merkityksellisiä edistysaskeleita. Olen saanut paljon uusia verkostoja ja kehittynyt vaikuttajana paljon.

 

 

 

Ari: Kansainvälinen tutkinto-opiskelijoiden yhteisö on Lappeenrannassa ja varsinkin Lahdessa hyvin nuori, joten on ollut erittäin kivaa ja palkitsevaa nähdä työni vaikutukset siinä yhteisössä.

 

 

 

Suvi: Saada aikaan konkreettista muutosta yhteisössämme. Lisäksi on ollut huippua päästä verkostoitumaan ympäri Suomen muihin ylioppilaskuntavaikuttajiin. Eikä voi tarpeeksi korostaa meidän mahtavaa työyhteisöämme <3 

 

Mikä on ollut haastavinta kuluneen vuoden aikana?

 

 

Senni: Hommaa on paljon niin välillä on väsyttänyt. Palaute omasta työstä ei ole aina positiivista, etenkin vanhoilta jääriltä.

 

 

 

Lari: Paljon tullut uutta asiaa, mutta kaikesta selviää kun on intoa opetella. Välillä hommaa tulee paljon kerrallaan ja toisinaan on hiljaisempaa, mikä näkyy työtaakan vaihteluna.

 

 

 

Sutu: Työnkuvan selventäminen ja selkeiden toimintamallien rakentaminen. Sopona on monta liikkuvaa osaa ja välillä on tuntunut, että kaikki aika menee erilaisiin tapaamisiin. Vuoden aikana on kuitenkin oppinut käyttämään ajan hyödyllisesti ja kirkastanut tavoitteet, jotka vuoden aikana on halunnut toteuttaa!

 

 

Jaska: Jotkut viikot ovat olleet aivan täynnä. Paineensietokykyä on tullut testattua, mutta kaikesta on selvitty kunnialla. Olen oppinut aikatauluksesta todella paljon kuluneen vuoden aikaa.

 

 

 

Roosa: Välillä aikataulut ovat todella tiukkoja ja pitää priorisoida tärkeiden asioiden välillä. Alkuun oli myös haastavaa erottaa työ ja vapaa-aika, kun jatkuvasti tulee viestejä omaan numeroon. Sen opin kuitenkin loppuvuodesta.

 

 

 

Ari: Hallitusroolillani ei ollut selkeätä työkuvaa tai -tehtävää, joten haastavinta oli selvittää paras vaikuttamisen keino tai projekti yliopiston kansainvälisen yhteisön kehittämisessä.

 

 

 

Suvi: Tiukat aikataulut sekä paineen alla toimiminen on välillä ollut haastavaa. Asioita on joutunut priorisoimaan sekä delegoimaan, mikäli työpöydällä on ollut liian monta asiaa yhtä aikaa. Aikataulutusta sekä kalenterin käyttöä ei voi korostaa tarpeeksi! 

Mikä on ollut yllättävintä hallituskauden aikana?

 

 

Jaska: Aikaansaamamme asiat. Olemme tänä vuonna tehneet todella paljon uudistuksia aikasempaan nähden.

 

 

 

Senni: Miten paljon on päässyt olemaan reissun päällä.

 

 

 

Lari: Erilaisten ihmisten tapaaminen eli verkostoituminen. Yllätti myös, kuinka paljon olen päässyt oppimaan vuoden aikana.

 

 

 

Sutu: Kuinka paljon enemmän on kiinnostunut vaikuttamisesta ja opiskelijapolitiikasta (hui!)

 

 

 

Roosa: Ehkä se, kuinka paljon sai asioita edistettyä, kun on rohkea ja tuo omat ajatukset esille.

 

 

 

Ari: Kuinka byrokraattista vaikuttaminen, opiskelijapolitiikka ja järjestötoiminta voi olla. 

 

 

 

 

Suvi: Varmaan se, että opiskelijoiden äänellä todellakin on merkitystä valtakunnallisessa vaikuttamisessa.

Jaa:

Lisää luettavaa

Sopisiko soluasunto?

Opiskelijoiden keskuudessa on havaittavissa jo pitkään jatkunut trendi: soluasuntojen kysyntä ja siten myös niiden määrä on laskussa (Helsingin Sanomat). Soluja muutetaan yksiöiksi, koska nykyopiskelijat haluavat oman keittiön ja rauhaa. Kelan