Tartu valtaan!

Opiskelijaedustaja yliopistokollegioon

Hakuaika:

29.9.2022 – 6.11.2022

Kuvaus:

Yliopistokollegioon haetaan 4 varsinaista jäsentä ja 4 varaedustajaa kaksivuotistoimikaudelle.

Yliopistokollegio mm. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän toimikausiensa pituudesta, valitsee yliopiston sisäiset edustajat hallitukseen ja valitsee yliopiston tilintarkastajat. Yliopistokollegiossa on 4 varsinaista jäsentä, joille jokaiselle on oma varajäsen. Kollegion toimikausi on kaksi vuotta. Kokouspalkkio on 100 euroa kokouksesta.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Kirjoita meille vapaamuotoinen hakemus, mutta sisällytäthän siihen opiskelualasi ja opiskeluvuotesi, sekä oletko käytettävissä sekä varsinaiseksi että varajäseneksi. Sinut voidaan kutsua lyhyeen haastatteluun. Esityksen edustajistolle tekee hakuryhmä, joka esittää hakijoita hakemuksen ja mahdollisen haastattelun perusteella.

Päätökset paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa 10.11. klo 17 alkaen ja ehdokkaat ovat tervetulleita kokoukseen.

Uudet hallopedit koulutetaan marras-joulukuun aikana.

Kollegioon vaaditaan suomen kielen taitoa. You will need Finnish skills for Collegiate Body.

Opiskelijaedustajia LBM akateemiseen neuvostoon

Hakuaika:

29.9.2022 – 6.11.2022

Kuvaus:

LUT School of Business and Management akateemiseen neuvostoon haetaan 3 varsinaista jäsentä ja 3 varaedustajaa kaksivuotistoimikaudelle.

Akateeminen neuvosto mm. päättää akateemisen yksikön opetussuunnitelmista, tekee esitykset yksikön virkojen täytöstä ja myöntää väittelyluvat. Akateeminen neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana, joten aikaa kuluu kokouksiin valmistautuminen mukaan luettuna kuukaudesta riippuen n. 10 tuntia kuukaudessa. Kokouksista on luvassa kokouspalkkio sekä arvokasta kokemusta esimerkiksi kokouskäyttäytymisestä ja neuvottelemisesta.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet, jotka opiskelevat LBM:ssä ja eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Kirjoita meille vapaamuotoinen hakemus, mutta sisällytäthän siihen opiskelualasi ja opiskeluvuotesi, sekä oletko käytettävissä sekä varsinaiseksi että varajäseneksi. Sinut voidaan kutsua lyhyeen haastatteluun. Esityksen edustajistolle tekee hakuryhmä, joka esittää hakijoita hakemuksen ja mahdollisen haastattelun perusteella.

Päätökset paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa 10.11. klo 17 alkaen ja ehdokkaat ovat tervetulleita kokoukseen.

Uudet HallOpEdit koulutetaan marras-joulukuun aikana.

Opiskelijaedustajia LENS akateemiseen neuvostoon

Hakuaika:

29.9.2022 – 6.11.2022

Kuvaus:

LUT School of Engineering Science akateemiseen neuvostoon haetaan 3 varsinaista jäsentä ja 3 varaedustajaa kaksivuotistoimikaudelle.

Akateeminen neuvosto mm. päättää akateemisen yksikön opetussuunnitelmista, tekee esitykset yksikön virkojen täytöstä ja myöntää väittelyluvat. Akateeminen neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana, joten aikaa kuluu kokouksiin valmistautuminen mukaan luettuna kuukaudesta riippuen n. 10 tuntia kuukaudessa. Kokouksista on luvassa kokouspalkkio sekä arvokasta kokemusta esimerkiksi kokouskäyttäytymisestä ja neuvottelemisesta.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet, jotka opiskelevat LENS:ssä ja eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Kirjoita meille vapaamuotoinen hakemus, mutta sisällytäthän siihen opiskelualasi ja opiskeluvuotesi, sekä oletko käytettävissä sekä varsinaiseksi että varajäseneksi. Sinut voidaan kutsua lyhyeen haastatteluun. Esityksen edustajistolle tekee hakuryhmä, joka esittää hakijoita hakemuksen ja mahdollisen haastattelun perusteella.

Päätökset paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa 10.11. klo 17 alkaen ja ehdokkaat ovat tervetulleita kokoukseen.

Uudet HallOpEdit koulutetaan marras-joulukuun aikana.

Opiskelijaedustajia LES akateemiseen neuvostoon

Hakuaika:

29.9.2022 – 6.11.2022

Kuvaus:

LUT School of Energy Systems akateemiseen neuvostoon haetaan 3 varsinaista jäsentä ja 3 varaedustajaa kaksivuotistoimikaudelle.

Akateeminen neuvosto mm. päättää akateemisen yksikön opetussuunnitelmista, tekee esitykset yksikön virkojen täytöstä ja myöntää väittelyluvat. Akateeminen neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana, joten aikaa kuluu kokouksiin valmistautuminen mukaan luettuna kuukaudesta riippuen 10-20 tuntia kuukaudessa. Kokouksista on luvassa kokouspalkkio sekä arvokasta kokemusta esimerkiksi kokouskäyttäytymisestä ja neuvottelemisesta.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet, jotka opiskelevat LES:ssä (tai TES:ssä) ja eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Kirjoita meille vapaamuotoinen hakemus, mutta sisällytäthän siihen opiskelualasi ja opiskeluvuotesi, sekä oletko käytettävissä sekä varsinaiseksi että varajäseneksi. Sinut voidaan kutsua lyhyeen haastatteluun. Esityksen edustajistolle tekee hakuryhmä, joka esittää hakijoita hakemuksen ja mahdollisen haastattelun perusteella.

Päätökset paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa 10.11. klo 17 alkaen ja ehdokkaat ovat tervetulleita kokoukseen.

Uudet HallOpEdit koulutetaan marras-joulukuun aikana.