Be heard. Alive.

Miksi ja mitä PoWi on?

Polytekninen Willimiesklubi PoWi ry on LTKY:n yhdistysluetteloon kuuluva itsenäinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea karjalaista opiskelijakulttuuria ja -toimintaa. Näin lyhyesti ja ytimekkäästi tiivistettynä. Sallinette tarinoida myös vähän pidemmin.

 

Kautta PoWin 23-vuotisen historian, on sen varsinaisiksi jäseniksi voinut liittyä LTKY:n nykyiset tai entiset jäsenet, jotka ovat halunneet edistää yhdistyksen tarkoitusta ja toimia aktiivisina Skinnarilan opiskelijayhteisössä. Kuten useassa muussakin yhdistyksessä, myös PoWissa uudet jäsenet hyväksyy hallitus. Aktiivijäsenten kokoonpano pyritään pitämään tiiviinä toiminnan tehokkuuden takaamiseksi, mutta riittävän suurena, jotta toiminnan jatkuvuus saadaan varmistettua. Toimintaan otetaan mukaan aktiivisia opiskelijoita haalarin väriin, konenäön uusimmilla tekniikoilla ulkoisesti havaittavissa oleviin ominaisuuksiin tai lakin alta löytyvään identiteettiin katsomatta. Ja nyt vielä jallupullon korkista väännettynä; näkyvintä toimintaamme, joihin voi lukea esimerkiksi PoWiCup-kyykkäturnauksen ja Wappulehti Hässin, sekä itse seuran nuijahenkilön roolia, on aina toteutettu sekä nais- että miesvoimin ja opiskelualasta tai muista ominaisuuksista riippumatta.

 

Rakasta lempilastamme Hässiä, jota päätoimittajamme Giorgio Hässi raapii kasaan Wapun kynnyksellä sen lähestyessä joka vuosi aina vain nopeammin, on aina kirjoitettu kieli poskella ja hyvän maun rajoilla. Myönnettäköön, että joinain vuosina nämä rajat ovat olleet pimeämmällä puolella kuin toisina. Viime aikoina käydyn julkisen keskustelun pohjalta panostamme jatkossa lisää resursseja laaduntarkkailuprosesseihimme, jotta Hässi olisi mahdollisimman tajunnanräjäyttävä lukuelämys jokaiselle. Seuran aktiivijäsenten lisäksi Hässiä pääsevät tekemään kaikki vapaaehtoiset, jotka kokevat sillä hetkellä lehden olevan paras tapa toteuttaa itseään. Tämä tapahtuu esimerkiksi kaikille avoimissa ideointi-illoissa tai heittämällä enemmän tai vähemmän valmiin juttuidean ylioppilastalon aulassa olevaan Hässin postilaatikkoon. Vapaaehtoisuuteen perustuu myös lehden kuvauksiin osallistuminen; yhtäkään eläintä, ihmistä tai teekkaria ei ole vahingoitettu kuvauksissa.

 

Jotta olemme voineet ja voimme jatkossakin profiloitua ylpeydellä lappeen Rantojen opiskelijakulttuurin ja -perinteiden edistäjäksi ja tukijaksi, haluamme toimia ajan hermolla ja kehittää toimintaa vastaamaan koko Skinnarilan VapaaValtion tarvetta. Alunperin PoWi perustettiin, koska vastaavaa opiskelijakulttuuria vaalivaa yhdistystä ei SVV:n rajojen sisäpuolelta tuolloin vielä löytynyt. Haluttiin perustaa seura, joka vaalisi muillakin aloilla tunnettuja teekkariuteen ja kylteriyteen yhdistettyjä asioita. Kerhon nimi viittaa silloisen teknillisen korkeakoulun useaan tekniikan alaan sekä sen sijainnin ruotsinkieliseen nimeen. Kutsuseurana PoWin ympärillä liikkuu tornihuhuja, mutta mikään toiminnassa ei varsinaisesti ole salaista. Edelleenkin ennen kaikkea PoWi on kyykkää, laulukülttuuria, fuksikoulutusta ja Hässiä. 

 

Näitä asioita toteuttaaksemme järjestämme tänäkin vuonna tuon jalon, vuosisatoja vanhan, karjalaisen pelin paikallisen sarjan, Nationaali Kyykkä Liigan, sekä alle kahdessa minuutissa loppuunmyydyn PoWiCupin. Olemme havainneet, että jostain syystä opiskelijayhteisöllämme, itsemme mukaan lukien, on käsittämätön halu harrastaa tuota typerää ja lapsellista ajanvietettä. Laulukulttuurin tukemiseen PoWi osallistui viimeisimmäksi sponsoroimalla LTKY:n karjalaisia teekkari- ja kylterilauluja sisältävän Punamustan uusinta painosta. LTKY:n omien hartiavoimien (työntekijäresurssien) ollessa rajalliset, PoWi on saanut hoitaakseen erinäisiä vastuita vuosien varrella. Näitä ovat olleet muun muassa fuksikoulutukseen kuuluva huumoripitoinen Teekkari- ja kylterielämän perusteet -luento (0 op) SVV:n saloista, Ylioppilastalon Teekkari- ja Kylterikulttuurimuseo sekä Toastmaster-koulutukset. Jäsenistöstämme löytyy vuosikymmenten kokemus kulttuuri- ja tapahtumapuolen toimijoista, joka mahdollistaa keskivertoa paremman järjestömuistin tarjoamisen koko opiskelijayhteisömme hyväksi. Mikäli jokin toinen taho (esimerkiksi LTKY:n uudelleensynnyttämä kulttuurijaosto KuJa) haluaa ja pystyy ottamaan vastuun näistä toiminnoista, jaamme ja luovutamme vastuuta mielellämme myös muille toimijoille. Myös NKL siirtyi aikanaan PoWin toiminnan alle, koska liigan aiemmat järjestäjät eivät pystyneet sitä jatkamaan. Ja mitä Hässiin tulee, yleisön pyynnöstä ja sen harmiksi, painamme lehden myös ensi vuonna.

 

Lopuksi, PoWi haluaa ehdottomasti vaalia Skinnarilan henkeä, joka ei missään nimessä salli minkäänlaista syrjintää, häirintää tai pakottamista vaan päinvastoin, on symboli yhteisöllisyydestä, yhteisestä hauskanpidosta ja siitä, että kaikista pidetään huolta. Jatkossakin kannustamme jokaista hässimään tai olemaan hässimättä kaikilla elämän osa-alueilla ja juuri sellaisena kuin on.

 

Kanssaihmisiä ja Skinnarilan henkeä kunnioittaen,

Polytekninen Willimiesklubi PoWi ry:n hallitus ja toimihenkilöt 2020

 

PoWi on seura, jonka tehtävänä on edistää ja tukea lappeen Rantojen opiskelijakulttuuria. Toiminnasta voi lukea lisää ja ottaa yhteyttä aktiiveihin sivumme powi.fi kautta.

PoWin logo

Artikkeli on PoWi ry:n hallituksen ja toimihenkilöiden yhdessä kirjoittama. 

Jaa:

Lisää luettavaa

Sopisiko soluasunto?

Opiskelijoiden keskuudessa on havaittavissa jo pitkään jatkunut trendi: soluasuntojen kysyntä ja siten myös niiden määrä on laskussa (Helsingin Sanomat). Soluja muutetaan yksiöiksi, koska nykyopiskelijat haluavat oman keittiön ja rauhaa. Kelan