HallOpEdit eli hallinnon opiskelijaedustajat ovat toimielimien tasavertaisia jäseniä ja toimivat hallintoelimissä opiskelijanäkökulman asiantuntijoina.

LTKY hakee HallOpEdejä LUTin Kollegioon sekä akateemisiin neuvostoihin. HallOpEdiksi hakemiseen ei vaadita muuta kuin kiinnostuksen lähteä mukaan vaikuttamaan. Aiempaa kokemusta ei tarvita ja uudet opiskelijaedustajat perehdytetään tehtävään.

Yliopistokollegio mm. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän toimikausiensa pituudesta, valitsee yliopiston sisäiset edustajat hallitukseen ja valitsee yliopiston tilintarkastajat. Kollegioon valitaan neljä opiskelijaedustajaa sekä neljä varajäsentä (4+4). Muut Kollegion edustajat löydät LUTin intrasta.

Akateeminen neuvosto mm. päättää akateemisen yksikön opetussuunnitelmista, tekee esitykset yksikön virkojen täytöstä ja myöntää väittelyluvat. Akateeminen neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana ja ennen kokouksia HallOpEdit tapaavat toisiaan LTKY:n edustajien kanssa.

Akateemiset neuvostot hakevat kolmea varsinaista ja kolmea varajäsentä
LBM 3+3
LENS 3+3
LES 3+3

Kelpoisia tehtävään ovat opiskelijat, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon. Kollegion sekä akateemisten neuvostojen kokouksista on luvassa kokouspalkkio.

Päätökset paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa ja uudet HallOpEdit koulutetaan marras-joulukuun aikana.

Lue lisää tältä sivulta tai suoraan halloped.fi -sivustolta, jonka kautta myös hakemuksen lähettäminen tapahtuu!

Täältä pääset myös lukemaan Armin artikkelin, jossa kerrotaan lisää HallOpEd-toiminnasta ja siitä, millainen ihmisen HallOpEdiksi sopii.

Lisätietoja [email protected]