Sosiaalisessa mediassa on nostettu esiin keskustelua teekkarikulttuurin epäkohdista. Meille LTKY:ssä on tärkeää yksilöiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu, jonka eteen teemme töitä päivittäin. LTKY puuttuu, ja on puuttunut, herkästi tietoome tuleviin väärinkäytöksiin ja epäasialliseen toimintaan.

Teekkarikulttuuri Lappeenrannassa on kokenut isojakin uudistuksia viime vuosien aikana. Esimerkiksi paljon puhutussa teekkarihymnissä lauletaan “Yö jo Saimaan ylle alkaa hiipiä”. LTKY:n oma tapahtumaohjeistus kieltää esimekiksi kannustamasta alkoholin käyttöön ja alastomuuteen. LTKY on yhdessä LUT-yliopistossa toimivien ainejärjestön kanssa allekirjoittanut yhdenvertaisuusjulistuksen. Jos olet kokenut häirintää LUTin opiskelijayhteisössä kannustamme ottamaan yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihimme Tiia Kettuseen ja Vili Seppälään.

Teekkarikulttuurissa on paljon hyvää, kuten yhteisöllisyys ja avoimuus, lyhyesti Skinnarilan Henki. Me LTKY:ssä sitoudumme edistämään kulttuuriamme myös tulevaisuudessa varmistaaksemme kaikille opiskelijoille positiivisen opiskelijakokemuksen.

Lisätietoja:
Antti Ilmavirta
Pääsihteeri
puh. 044 293 8818