Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL edustaa noin 130 000 opiskelijaa Suomessa valvoen opiskelijoiden etua ja pitäen ääntä hyvän opiskelijaelämän edellytyksistä. SYL:n jäseniä ovat kaikki Suomen ylioppilaskunnat. Yhdessä liiton työntekijöiden kanssa vuosittain vaihtuva hallitus tekee vaikuttamistyötä niin kansallisesti, kuin kansainvälisestikin koulutuspolitiikan, sosiaalipolitiikan, työelämän ja tulevaisuuden sekä ympäristön ja ihmisten vastuullisuuden saroilla. Haku Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2023 on nyt käynnissä ja uusi hallitus valitaan liittokokouksessa 18.-19.11.2022. Puheenjohtajan ja hallituksen valinnan lisäksi liittokokous hyväksyy SYL:n vaikuttamistyötä ohjaavan toimintasuunnitelman sekä liiton linjapaperin ja käsittelee muita liittokoukseen tuotavia asioita.

SYL:n hallitus- ja puheenjohtajahaku

SYL:n hallituksessa toimiminen on luottamustoimi joka vastaa kokopäiväistä ja sitoutunutta työskentelyä, vahvaa kiinnostusta ja paloa opiskelijoiden edunvalvontaan ja vaikuttamistyöhön. Hallitushakijalta edellytetään vahvaa ylioppilaskentän ja poliittisen päätöksentekoprosessin tuntemusta ja sekä aiempaa näyttöä tehtävän menestyksekkäästä suorittamisesta esimerkiksi ylioppilaskunnan hallituksessa tai poliittisessa nuoriso- tai opiskelijajärjestössä.

Hallituksen jäsenet työskentelevät Helsingissä, eikä tehtävää voi hoitaa etänä. Opintojen edistäminen, työskentely tai muissa luottamustoimissa toimiminen samanaikaisesti hallitusvuoden aikana on tehtävän intensiivisyyden vuoksi hyvin vaikeaa. SYL:n hallitus koostuu kuudesta jäsenestä sekä puheenjohtajasta ja tehtävästä maksetaan korvaus.

SYL:n liittokokous ja LTKY:n liittokokousdelegaatio

Liittokokous on SYL:n ylin päättävä elin, mihin jokainen SYL:n jäsen eli ylioppilaskunta valitsee oman delegaationsa päättämään liiton seuraavan vuoden toiminnasta ja taloudesta sekä valitsemaan seuraavan vuoden hallituksen. Delegaation koko ja äänimäärät riippuvat ylioppilaskunnan jäsenten määrästä. Liittokokous antaa hyvän mahdollisuuden tutustua ylioppilasliikkeeseen sekä kansallisen tason opiskelijavaikuttamiseen. 

LTKY:n delegaatio koostuu kuudesta (6) äänivaltaa käyttävistä edustajista sekä kolmesta (3) varahenkilöstä. Varahenkilöitä voidaan perustellusti lähettää myös enemmän. Viime vuosina delegaatio on koostunut sekä hallituksen jäsenistä että aktiivisista edaattoreista. Delegaatioon valituilta odotetaan osallistumista liittokokoukseen valmistaviin ennakkotapaamisiin ja huolellista perehtymistä myöhemmin toimitettavaan liittokokousmateriaaliin. Ennakkotapaamisia järjestetään 2-4 kappaletta syksyn aikana. Delegaatioon valittujen on sitouduttava osallistumaan liittokokoukseen koko ajaksi. Huomioitavaa on myös, että liittokokoukspäivät ovat pitkät, eikä niiden aikana ole mahdollista hoitaa omia henkilökohtaisia asioita. LTKY korvaa liittokokoukseen osallistumisesta aiheutuvat matkakulut.

Kuinka voin ilmaista kiinnostukseni?

LTKY:n äänestys- ja vaaliohjesäännön mukaan edustajisto nimeää hallituksen esityksestä sekä SYL:n hallitusehdokkaat, että nimeää liittokokouksen edustajat. 

Liittojen esitykset liittokokousdelegaatioon nimettävistä henkilöistä tulee toimittaa LTKY:n toiminnanjohtajalle Artulle ([email protected]) 6.9.2022 mennessä. Mahdollisten SYL hallitusehdokkaiden tulee ilmoittautua Artulle 6.9.2022 mennessä.

Hallitus käsittelee kaikki nimeämisesitykset kokouksessaan 7.9.2022, jonka pohjalta edustajisto tekee päätökset kokouksessaan 6/2022 maanantaina 12.9.2022.

Lisää tietoa liittokokouksesta sekä SYL hallitushausta löydät seuraavista linkeistä:

https://syl.fi/hallitushaku-2022/

https://syl.fi/tapahtumat/liittokokous-2/ (sivu päivittynee myöhemmin)

Edustajiston puheenjohtajisto

Noora Rautio, Anselmi Auramo ja Olivia Kuronen