LUT-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 5/2023 seuraavasti:

AIKA: 26.4.2023, klo 17.00

PAIKKA: Luokka 7332, LUT Zoom -sovellus

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta

Esityslistan hyväksyminen

Ilmoitusasiat

HallOpEd-valinnat

Hallituksen raportti toiminnastaan

LTKY:n vuoden 2022 toiminta

LTKY:n toimintakertomus vuodelta 2022

LTKY:n tilinpäätös vuodelta 2022

Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto

Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 tilivelvollisille

Tilikauden 2022 ylijäämän käyttäminen

Hallituksen kesän palkkiot

Puheenjohtaja toiminnanjohtajan sijaisena

Wapun dokumentaatio ja tulevien fuksiviikkojen valmistelu

Vuoden teekkari ja vuoden kylteri 2023 

Vuoden teekkari 2023

Vuoden kylteri 2023 

Muut esille tulevat asiat

Kokouksen päättäminen

Kokousmateriaalit on toimitettu edustajiston jäsenille. Lisätietoja kokouksesta, materiaaleista, sekä osallistumismahdollisuuksista antaa LTKY:n toiminnanjohtaja Arttu Kaukinen [email protected]