LUT-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 1/2023 torstaina 1.12. klo 17.00. Kokous järjestetään hybridikokouksena luokassa 1318 ja LUTin Zoom-sovelluksessa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Edustajiston puheenjohtajiston valinta vuodelle 2023

Ilmoitusasiat

HallOpEd-valinnat

Hallituksen raportti toiminnastaan

Hallituksen eroanomus

Hallituksen muodostajan valinta

Hallituksen valinta vuodelle 2023

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot vuodelle 2023

Hallintovaliokunnan valinta

Tilintarkastajan, toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta vuodelle 2023

Edustajiston nimittämät valiokunnat vuodelle 2023

Edustajiston käytännön työjärjestyksen vahvistaminen vuodelle 2023

Lainan myöntäminen Skinnarilan Kuutti Sailing Club ry:lle

Strategiatyöryhmän perustaminen

Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit on toimitettu edustajiston jäsenille. Lisätietoja kokouksesta, materiaaleista, sekä osallistumismahdollisuuksista antaa LTKY:n toiminnanjohtaja Arttu Kaukinen.