Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 2/2021 torstaina 21.1. klo 17.00. Kokous järjestetään koronapandemian takia kokonaan etäkokouksena LUTin Zoom-sovelluksessa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Ilmoitusasiat

Halloped valinnat

Hallituksen raportti toiminnastaan

Aalefin raportti toiminnastaan

Edustajiston alaisten valiokuntien perustaminen ja muodostaminen

Hallituksen alaisten toimikuntien perustaminen

Yhdistysluettelon jäsenyhdistysten vuosittaisavustus

Yhdistyksen hyväksyminen LTKY:n yhdistysluetteloon

Edustajiston puheenjohtajiston palkkiot

Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit on toimitettu edustajiston jäsenille. Lisätietoja kokouksesta, materiaaleista, sekä osallistumismahdollisuuksista antaa LTKY:n toiminnanjohtaja Arttu Kaukinen.