LUT-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 2/2023 seuraavasti:

AIKA: 2.2.2023, klo 17.00

PAIKKA: luokka 1325, LUT Zoom -sovellus

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta

Esityslistan hyväksyminen

Ilmoitusasiat

HallOpEd-valinnat

Hallituksen raportti toiminnastaan

Hallitusohjelman lähetekeskustelu vuodelle 2023

Edustajiston alaisten valiokuntien perustaminen ja muodostaminen

Jäsenpalveluvaliokunta

Kunniavaliokunta

Talousvaliokunta

Hallituksen alaisten toimikuntien perustaminen

Yhdistysluettelon jäsenyhdistysten vuosittaisavustus

Edustajiston puheenjohtajiston palkkiot

Yläasteen siirtyminen väistötiloihin kampukselle

Edustajiston käytännön työjärjestyksen vahvistaminen vuodelle 2023

Muut esille tulevat asiat

Kokouksen päättäminen

Kokousmateriaalit on toimitettu edustajiston jäsenille. Lisätietoja kokouksesta, materiaaleista, sekä osallistumismahdollisuuksista antaa LTKY:n toiminnanjohtaja Arttu Kaukinen.