LUT-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 1/2022 Torstaina 2.12. klo 17.00. Kokous järjestetään hybridikokouksena luokassa 2305 ja LUTin Zoom-sovelluksessa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Ilmoitusasiat

Halloped valinnat

Hallituksen raportti toiminnastaan

Aalefin raportti toiminnastaan

Hallituksen 2021 eroanomus

Hallituksen muodostajan valinta

Hallituksen valinta vuodelle 2022

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot vuodelle 2022

Hallintovaliokunnan valinta

Tilintarkastajan, toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta vuodelle 2022

Edustajiston nimittämät valiokunnat vuodelle 2022

Edustajiston käytännön työjärjestyksen vahvistaminen vuodelle 2022

Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit on toimitettu edustajiston jäsenille. Lisätietoja kokouksesta, materiaaleista, sekä osallistumismahdollisuuksista antaa LTKY:n toiminnanjohtaja Arttu Kaukinen.