Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 7/2021 Maanantaina 11.10. klo 17.00. Kokous järjestetään hybridikokouksena luokassa 1326 ja LUTin Zoom-sovelluksessa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Ilmoitusasiat

Halloped valinnat

Hallituksen raportti toiminnastaan

Aalefin raportti toiminnastaan

Muutos hallituksen kokoonpanossa

Merkkiohjesäännön lähetekeskustelu

Valintatoimikunnan perustaminen LUTin hallituksen opiskelijaedustajan valintaa varten

Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit on toimitettu edustajiston jäsenille. Lisätietoja kokouksesta, materiaaleista, sekä osallistumismahdollisuuksista antaa LTKY:n toiminnanjohtaja Arttu Kaukinen.