LUT-yliopiston ylioppilaskunta (LTKY) osallistuu mielenilmaukseen keskiviikkona 13.4.2022 klo
15-16 Ylioppilastalon edustalla. Mielenilmauksen taustalla on Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiön mielenterveyspalveluiden resurssivaje. 13.4. Vietetään opiskelijoiden
mielenterveyspäivää, ja tämän teeman mukaisesti vaadimme, että valtio budjetoi YTHS:n
mielenterveyspalveluihin lisää rahaa. Mielenilmaus sai alkunsa Jyväskylän yliopiston
ylioppilaskunnan (JYY) aloitteesta ja LTKY haluaa osallistua mielenilmaukseen, jotta tämä
tärkeä asia saa huomiota.


Opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat olleet kasvussa jo liian pitkään. Neljän vuoden
välein toteutettavan korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (KOTT)
mukaan ahdistuksen ja masennuksen oireista kärsii joka kolmas korkeakouluopiskelija,
mikä vastaa yli 100 000 opiskelijaa. Ahdistus- ja masennusoireet ovat
korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa tutkitusti yleisempiä kuin muulla aikuisväestöllä.
Tämä on näkynyt nousevana mielenterveyspalveluiden tarpeen kasvuna.
YTHS:n resurssit eivät ole pysyneet palveluntarpeen kasvun perässä. Aloituspaikkojen
määrän kasvuun nähden resurssit eivät ole nousseet riittävästi. Tämä on johtanut
tilanteeseen, jossa opiskelijat eivät saa hoitoa riittävän nopeasti ja hoitojonot ovat paisuneet
liian pitkiksi.


Käsillä oleva mielenterveyskriisi ja palveluiden liian vähäiset resurssit on otettava vakavasti.
Alati kasvavista hoitojonoista aiheutuu valtava inhimillinen kärsimys. Opiskelijaliikkeenä
vaadimme, että YTHS:n mielenterveyspalveluihin budjetoidaan lisää rahaa.
Tarkentavaa tietoa mielenilmauksesta antaa LUT-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen
puheenjohtaja Roosa Grönberg ja sosiaalipolitiikasta vastaava Suvi-Tuuli Poikonen.
Korostamme, ettei mielenilmaus kohdistu YTHS:n henkilöstöön tai palveluihin, vaan liian
vähäiseen rahoitukseen, josta päättää viime kädessä valtio.

 

Lisätietoja:


Tapahtuman yhteyshenkilöt

Roosa Grönberg

[email protected]

040 017 1076

 

Suvi-Tuuli Poikonen

[email protected]

050 303 2346