LUT-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 3/2023 seuraavasti:

AIKA: 2.3.2023, klo 17.00
PAIKKA: LUT luokka 1325 ja Zoom -sovellus

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta

Esityslistan hyväksyminen

Ilmoitusasiat

HallOpEd-valinnat

Hallituksen raportti toiminnastaan

Aalefin raportti toiminnastaan

Hallitusohjelma vuodelle 2023

Keskusvaalilautakunnan muodostajan valinta

Lahden kulttuurinen tilanne

Muut esille tulevat asiat

Kokouksen päättäminen

Kokousmateriaalit on toimitettu edustajiston jäsenille. Lisätietoja kokouksesta, materiaaleista, sekä osallistumismahdollisuuksista antaa LTKY:n toiminnanjohtaja Arttu Kaukinen, [email protected].