Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 9/2021 Keskiviikkona 24.11. klo 17.00. Kokous järjestetään hybridikokouksena luokassa 1325 ja LUTin Zoom-sovelluksessa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Ilmoitusasiat

Halloped valinnat

Hallituksen raportti toiminnastaan

Aalefin raportti toiminnastaan

Toimintaa ohjaavat dokumentit tulevalle vuodelle

LTKY:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2022-2023

Hallituksen vastaus ponteen kaksiportaisuudesta

Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit on toimitettu edustajiston jäsenille. Lisätietoja kokouksesta, materiaaleista, sekä osallistumismahdollisuuksista antaa LTKY:n toiminnanjohtaja Arttu Kaukinen.