skip to Main Content

toimeentuloOpintotuki
Opintotuki koostuu opintorahasta, opintolainasta sekä asumislisästä. Opintotukea on mahdollista nostaa yhtä 300 opintopisteen perustutkintoa varten 55 tukikuukautta ja 1.8.2014 opintonsa aloittaneiden 50 tukikuukautta. Lisätukea voi anoa enintään yhdeksäksi tukikuukaudeksi. Kela tukee myös opiskelijaruokailua ateriatuella, jonka suuruus ateriaa kohti on 1,94 euroa.

Opintotuen hakeminen
Opintotuen hakeminen onnistuu helpoiten verkossa osoitteessa: http://www.kela.fi/kampanja-opintotuki-verkossa

Opintomenestyksen seuranta
Opintuki on vastikkeellinen etuus. Opiskelijan tulee suorittaa lukuvuosittain vähintään 5 op nostettua tukikuukautta kohden lisäksi lukuvuodessa on suoritettava vähintään yhteensä 20 op, jotta on oikeutettu opintotukeen.

Opintoraha
Ennen 1.8.2014 aloittaneen korkeakouluopiskelijan opintoraha on 301,98 euroa kuussa ja 1.8.2014 jälkeen opintonsa aloittaneen opiskelijan 335,32 euroa. Opintorahasta vähennetään suoraan 10 prosenttia veroa.

Asumislisä
Asumisoikeusasunnossa tai vuokralla asuvat opiskelijat ovat oikeutettuja opintotuen asumislisään, jota voidaan myöntää niille kuukausille, kun opiskelija on oikeutettu opintotukeen. Tällä hetkellä siis maksimaalinen asumislisän määrä on 201,60 euroa. Opiskelijan asuessa vanhemmaltaan vuokratussa tai vanhempansa omistamassa asunnossa asumislisä on enintään 58,87 euroa kuukaudessa.

Yleinen asumistuki
Opiskelijat, jotka eivät ole oikeutettuja asumislisään, voivat hakea yleistä asumistukea asuinpaikkakunnan Kelan toimistosta.

Opintolaina
Opintolainan valtiontakaus on 400 euroa kuukaudessa. Ulkomailla opiskeleva korkeakouluopiskelija saa takausta 700 euroa kuukaudessa. Lainatakaus myönnetään automaattisesti

Tulorajat
Ajantasaiset tulorajat löydät KELA:n sivuilta.

Sairausajan toimeentulo
Mikäli opiskelija sairastuu lukukausien aikana vakavasti ja siitä on seurauksena pidempiaikainen kykenemättömyys opiskelemaan päätoimisesti, on hän oikeutettu hakemaan sairauspäivärahaa, tällöin on opintotuki peruttava. Myös asumiseen voi tuolle ajalle hakea yleistä asumistukea. Tarkempaa tietoa sairausajan toimeentulosta saat Kelan sivuilta.

Toimeentulotuki
Rahattoman opiskelijan on mahdollista anoa toimeentulotukea sosiaalitoimelta. Periaate on, että jos ei voi saada opintotukea eikä ole muita tuloja, on oikeutettu toimeentulotukeen.

Back To Top