skip to Main Content

toimeentuloOpintotuki
Opintotuki koostuu opintorahasta, opintolainasta sekä asumislisästä. Opintotukea on mahdollista nostaa yhtä 300 opintopisteen perustutkintoa varten 55 tukikuukautta ja 1.8.2014 opintonsa aloittaneiden 50 tukikuukautta. Lisätukea voi anoa enintään yhdeksäksi tukikuukaudeksi. Kela tukee myös opiskelijaruokailua ateriatuella, jonka suuruus ateriaa kohti on 1,94 euroa.

Opintotuen hakeminen
Opintotuen hakeminen onnistuu helpoiten verkossa osoitteessa: http://www.kela.fi/kampanja-opintotuki-verkossa

Opintomenestyksen seuranta
Opintotuki on vastikkeellinen etuus. Opiskelijan tulee suorittaa lukuvuosittain vähintään 5 op nostettua tukikuukautta kohden lisäksi lukuvuodessa on suoritettava vähintään yhteensä 20 op, jotta on oikeutettu opintotukeen.

Opintoraha
Korkeakouluopiskelijan opintoraha on 250,28 euroa. Tammikuusta 2019 alkaen opintorahasta ei enää automaattisesti vähennetä ennakonpidätystä. Opiskelijoiden on huomioitava tämä muiden tulojensa ennakonpidätyksessä.

Asumistuki
Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017. Opiskelijat saavat yleistä asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin tuen saajat, joten tukea myönnettäessä ei huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja. Asumistuki ei vaikuta opintotuen saamiseen, eikä sitä ei huomioida tulona opintotuessa.

Opintotuen asumislisä
Kela maksaa opintotuen asumislisää 1.8.2017 alkaen vain ulkomailla vuokralla asuville opiskelijoille. Ulkomaan asumislisää voidaan maksaa ulkomaisessa oppilaitoksessa vakinaisesti opiskelevalle tai opiskelijalle, joka on suorittamassa opintoihin liittyvää opintojaksoa ulkomailla. Opiskelijan pitää sekä asua että opiskella ulkomailla.

Opintolaina
Opintolainan valtiontakaus on 650 euroa kuukaudessa. Ulkomailla opiskeleva korkeakouluopiskelija saa takausta 800 euroa kuukaudessa. Lainatakaus myönnetään automaattisesti.

Tulorajat
Ajantasaiset tulorajat löydät KELA:n sivuilta.

Sairausajan toimeentulo
Mikäli opiskelija sairastuu lukukausien aikana vakavasti ja siitä on seurauksena pidempiaikainen kykenemättömyys opiskelemaan päätoimisesti, on hän oikeutettu hakemaan sairauspäivärahaa, tällöin on opintotuki peruttava. Myös asumiseen voi tuolle ajalle hakea yleistä asumistukea. Tarkempaa tietoa sairausajan toimeentulosta saat Kelan sivuilta.

Toimeentulotuki
Rahattoman opiskelijan on mahdollista anoa toimeentulotukea sosiaalitoimelta. Periaate on, että jos ei voi saada opintotukea eikä ole muita tuloja, on oikeutettu toimeentulotukeen.

Back To Top