skip to Main Content

Teekkarilakki

Lakkien yhteistilaus suoritetaan kahdella tilauskierroksella, joista ensimmäinen on loka-marraskuussa ja toinen tammi-helmikuussa. Tilauksia tehdään kaksi vuodessa.

Lukuvuoden toinen (ja viimeinen) tilauslomake löytyyältä  ja on avoinna keskiviikkoon 5.2.2020 asti.

Suosittelemme tilauksen tekemistä ensimmäisellä tilauskierroksella, koska lakki on sen yhteydessä tilattuna huomattavasti edullisempi. Lakin tilanneet saavat laskun sähköpostilla, jonka eräpäivä on maalis-huhtikuussa.

Muille kuin fukseille lakin hinta on sama tilauskierroksesta riippumatta.

Teekkarilakin käyttöoikeutta säädellään LTKY:n merkkiohjesäännöissä:

Merkkiohjesääntö 9 § Fuksi on Lappeenrannan teknillisessä, yliopistossa opiskeleva maineeltaan ja kunnialtaan teekkariksi tai kylteriksi kelvoton ensimmäisen vuosikurssin opiskelija. Fuksille, joka on suorittanut teekkariuden saavuttamiseksi häneltä edellytetyt tehtävät ja joka on saanut teekkarikasteen, voidaan myöntää teekkarin arvo huhtikuun viimeisenä päivänä pimeän laskeuduttua Lappeenrannan ylle.

Merkkiohjesääntö 14 § Lakin käyttöoikeus voidaan myöntää ainoastaan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelevalle teekkarille.

Merkkiohjesääntö 15 § Lakin käyttöaika alkaa kunakin vuonna huhtikuun viimeisenä päivänä, jolloin suoritetaan välittömästi vappurauhan rikkomisen jälkeen yhtäaikainen lakin päähänpano. Lakin käyttöaika päättyy kunakin vuonna syksyllä vietettäviin lakinlaskiaisiin, jolloin suoritetaan yhtäaikainen lakin päästäotto. Muina aikoina on teekkarilakin käyttö julkisella paikalla kielletty. Poikkeusluvan voi myöntää kirjallisesta anomuksesta Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri tai hallituksen puheenjohtaja tai heidän poissaollessaan hallituksen erikseen keskuudestaan määräämä henkilö.

Back To Top