skip to Main Content

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan vippilainarahaston säännöt

1 §
Rahaston nimi on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (LTKY) vippilainarahasto. Rahaston
tarkoituksena on auttaa tilapäisissä rahavaikeuksissa olevia ylioppilaskunnan varsinaisia jäseniä.

2 §
Lainaoikeus on jokaisella ylioppilaskunnan varsinaisella jäsenellä, jollei sitä ylioppilaskunnan hallitus jonkin erityisen syyn perusteella ole evännyt.

3 §
Rahaston peruspääomana on lahjoituksina tähän tarkoitukseen saatu pääoma, jota kartutetaan

  1. lainojen koroista saatavilla tuloilla
  2. rahaston vastaanottamilla lahjoituksilla
  3. ylioppilaskunnan omilla pääomankorotuksilla

4 §
Myönnettävien lainojen enimmäismäärän, lainakoron ja yliaikakoron määrää ylioppilaskunnan hallitus.

5 §
Lainat myöntää ylioppilaskunnan hallituksen tähän tehtävään nimeämä vippilainarahaston hoitaja. Erikoisvippilainasta päättää ylioppilaskunnan hallitus.

Ylioppilaskunnan hallitus, vippilainarahaston hoitaja sekä muut lainaa käsitelleet henkilöt ovat vaitiolovelvollisia laina-asioista.

Lainoista päätettäessä ovat äänivaltaisia hallituksen jäsenistä ne, joilla on lainaoikeus.

6 §
Myönnettäviä lainoja on kahdenlaisia:

  1. tavallinen vippilaina kolmeksi (3) kuukaudeksi
  2. erikoisvippilaina kolmeksi (3) kuukaudeksi

Laina-ajoiksi lasketaan myös loma-ajat. Kuitenkin kesäloman aikana (1.6.-31.8.) maksettavaksi erääntyvien lainojen eräpäivä on 15.9. ja joululoman aikana (20.12.-31.1.) maksettavaksi erääntyvien lainojen eräpäivä on 31.1.

Lainahakemus jätetään ylioppilaskunnan toimistoon sieltä saatavalle lomakkeelle laadittuna.

Haettaessa erikoisvippilainaa tulee anomuksen olla hyvin perusteltu.

7 §
Kullakin lainanottajalla tulee olla takaajina kaksi ylioppilaskunnan varsinaista jäsentä, joilla itsellään on lainaoikeus.

Sama henkilö voi olla samanaikaisesti korkeintaan kahden lainan takaajana. Takaajat takaavat lainan omavelkaisesti.

Jäsen, jolla on itsellään nostettuna laina vippilainarahastosta, voi taata yhden (1) lainan. Näin ollen yhtä lainaoikeutettua kohden vippilainarahastolla olevien sitoumusten määrä voi olla korkeintaan kaksi (2).

Saman henkilön kahdella samanaikaisella lainalla (erikoisvippilaina ja tavallinen) on oltava eri takaajat.

8 §
Ellei lainaa korkoineen makseta viimeistään eräpäivään mennessä, on takaajien maksettava se yliaikakorkoineen
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa ulosoton uhalla.

9 §
Ennen eräpäivää ylioppilaskunnan hallitus voi anomuksesta myöntää vippilainalle pidennystä, kuitenkin enintään kolme (3) kuukautta. Anomus tulee jättää kirjallisena ylioppilaskunnan toimistoon hallitukselle osoitettuna viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lainan eräpäivää. Jatketulta vippilainan laina-ajalta voidaan periä lisäkorko, jonka suuruuden hallitus 4 §:n mukaan päättää.

10 §
Vippilaina on maksettava takaisin ennen kuin lainanottaja voi saada ylioppilaskunnalta esteettömyystodistuksen. Myös takaus on siirrettävä toiselle lainaoikeutetulle, jotta takaaja voisi saada esteettömyystodistuksen.

11 §
Vippilainarahaston hoitajan on pidettävä hallitus tietoisena vippilainarahaston pääomasta ja myönnettyjen lainojen
kokonaismääristä.

12 §
Nämä säännöt on pidettävä nähtävillä LTKY:n toimistossa sekä saatettava lainannostajien tietoon.

13 §
Rahaston säännöt hyväksyy ylioppilaskunnan edustajisto, joka päättää myös niiden muuttamisesta.

14 §
Nämä säännöt astuvat voimaan, kun LTKY:n edustajisto on ne hyväksynyt ja koskevat ko. päivästä lähtien rahastosta myönnettäviä lainoja.

Hyväksytty LTKY:n edustajiston kokouksessa 3/2003 31.3.2003.

Back To Top