skip to Main Content

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen sektori valvoo ylioppilaskunnan jäsenten etuja opintoasioissa sekä valtakunnallisissa koulutuspoliittisissa asioissa. LTKY:n kopo-sektorin muodostavat ylioppilaskunnan hallituksen kaksi koulutuspoliittista vastaavaa sekä edunvalvonta-asiantuntija. Koulutuspoliittisten vastaavien vastuualueet on jaettu korkeakoulupolitiikkaan ja opintoasioihin. Tämän lisäksi edunvalvontatyötä tekee edunvalvontatoimikunta, joka koostuu ylioppilaskunnan toimijoiden lisäksi kiltojen edustajista.

Korkeakoulupoliittisen sektorin toiminta jakaantuu edunvalvontatoimintaan ja jäsenpalveluiden tuottamiseen. Edunvalvontatoiminta koostuu pääasiallisesti yhteydenpidosta eri tahoihin niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Paikallisesti pidetään aktiivisesti yhteyttä muun muassa opintotoimistoon, koulutuksesta vastaavaan vararehtoriin ja hallinnon opiskelijaedustajiin, lisäksi osallistutaan aktiivisesti useisiin eri LUT:n työryhmiin ja toimikuntiin. Kansallisesti yhteyttä pidetään moniin valtakunnallisiin vaikuttajiin sekä muihin ylioppilaskuntiin. Tiivistä yhteistyötä tehdään muun muassa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL), teekkari- ja kylteriylioppilaskuntien, periferiaylioppilaskuntien sekä Tekniikan Akateemisten Liiton (TEK) ja Suomen Ekonomiliiton (SEFE) kanssa.

Back To Top