skip to Main Content

Opinnoista

Fuksina tulette heti ensimmäisinä viikkoina huomaamaan, että yliopisto-opiskelu eroaa huomattavasti lukiossa tutuksi tulleesta tavasta opetella asioita. Samassa luentosalissa saattaa hyvinkin istua yli sata ihmistä opiskelemassa matematiikan saloja, toisaalta asioita opiskellaan hyvin paljon myös pienemmissä ryhmissä. Ehkä merkittävin ero on kuitenkin akateeminen vapaus, joka mahdollistaa opiskelun juuri itselle sopivalla tavalla. Luentosalissa ei ole pakko istua, vaikka yleensä se hyödyllistä onkin. Sinne tullaan vapaaahtoisesti kuuntelemaan luennoitsijaa ja muille opiskelijoille tulisikin myös antaa tähän mahdollisuus tarjoamalla työrauha.

Vapaus tuo mukanaan myös vastuuta. Sinun on itse joka tapauksessa opittava kursseilla vaadittavat asiat jossain vaiheessa ja vaadittavat harjoitustyöt on myös tehtävä vaikka kukaan ei tule pakottamaan sinua sängystä ylös niitä tekemään ja asioita opiskelemaan. Tärkeää on oppia oppimaan, eli kehitellä itselleen paras tapa opiskella. Tässä sinua voi auttaa koulun tuottama Opiskelun ja oppimisen opas, jossa kerrotaan mm. erilaisista oppimistekniikoista. Myös opiskelukavereiden kanssa yhdessä lukeminen ja harjoitusten tekeminen auttaa monia sisäistämään luennoilla opitut asiat.

Koululta löytyy laajasti erilaisia opintojen tukipalveluita, joiden käyttäminen on sallittua, jopa suotavaa. Kaikilla koulutusohjelmilla on omat opintoneuvojansa, teknillisen tiedekunnan puolella tutorointivastaavat, jotka antavat opintoihin liittyvää neuvontaa ja auttavat erityisesti henkilökohtaisen opintosuunnitelman HOPS:in suunnittelussa ja päivittämisessä. Vertaistutoreihin päästään tutustumaan fuksiviikkojen aikana ja he ovat tukena skinnarilan henkeen tutustumisessa ja yliopistoelämään integroitumisessa. Opintotoimistossa taas annetaan kaikkia opiskelijoita koskevaa yleisneuvontaa esimerkiksi ilmoittautumisiin ja opintotukeen liittyen. Näistä ja muista yliopiston tarjoamista opintojen tukipalveluista kerrotaan lisää Uni-portaalissa.

Back To Top