skip to Main Content
Mustalista

Lappeenrannan teknillisen yliopiston opetuksen ja opiskelun ohjeen 71§ mukaan:

”Opettajan tulee toimittaa kuukauden kuluessa tiedot kuulustelun tai muun opintosuorituksen tuloksista opiskelijoiden tietoon. Opintojakson loppuarvosana toimitetaan opiskelijarekisteriin kirjallisesti kuukauden kuluessa opintojakson viimeisestä opintosuorituksesta. Kesä-heinäkuussa järjestetyn kuulustelun tai muun opintosuorituksen tuloksista opettajan tulee toimittaa tiedot tuloksista opiskelijoiden tietoon kahden kuukauden kuluessa, kuitenkin viimeistään elokuun loppuun mennessä.”

Kuitenkin osa opetushenkilökunnasta rikkoo tätä johtosääntöä ja tenttien sekä harjoitustöiden korjaamiseen saattaa kulua suhteettoman kauan aikaa. LTKY:n edunvalvonta-asiantuntija tarkkailee tenttien palautusaikoja ja näin valvoo opiskelijan oikeusturvan toteutumista. Ilmoita oheisella lomakkeella myöhässä olevista tentti- tai harjoitustyötuloksista!

Opintosuorituksen päivämäärä = Päivä, jolloin olet tehnyt tentin/sinun on pitänyt palauttaa harjoitustyö.
Kuukauden kuluessa = 30 päivää

Päivämäärä on erittäin tärkeä siksi, että säästymme turhilta jatkokäsittelyiltä. Tarkasta aina, että päivämäärä on oikea!

”Opiskelijan tietoon” tuleminen tarkoittaa sitä, että arvostelu on tullut jotain kautta tietoosi (Moodle, sähköposti jne.). Ei siis välttämättä sitä, että olet jo saanut loppuarvosanan WebOodiin.

HUOM!
Tarkistathan ennen ilmoituksen lähettämistä WebOodista/Moodlesta, etteivät vain tuloksesi ole jo tulleet! Näin Mustalista ei kuormitu aiheettomista ilmoituksista.

Huomioithan myös, että täytät kaikki tiedot, jotta käsittely on sujuvaa! Kurssin tiedot esim. vastuuopettajasta löydät opinto-oppaasta.

Kurssin numero ja nimi*:

Opintosuorituksen tyyppi*:
KuulusteluHarjoitustyö

Harjoitustyön nimi:

Opintosuorituksen päivämäärä*:
/ /

Kurssin vastuuopettajan nimi*:

Jätäthän yhteystietosi, mikäli haluat että tiedotamme palautteen etenemisestä.

Nimi

Sähköposti

Back To Top