skip to Main Content
Mustalista

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintosäännön 37§ mukaan:

”Opettajan tulee toimittaa 30 vrk:n kuluessa siitä, kun opintojakson viimeinen opintosuoritus on tehty ja palautettu, tiedot tuloksista opiskelijoiden tietoon. Useita päiviä auki olevan Exam- tai Moodle -tentin tulokset on toimitettava 30 vrk:n kuluessa tentin sulkeutumisesta. Opintojakson loppuarvosana toimitetaan opiskelijarekisteriin kirjallisesti 30 vrk:n kuluessa opintojakson viimeisestä opintosuorituksesta. Kesä-heinäkuussa järjestetyn tentin tai muun opintosuorituksen tuloksista opettajan tulee toimittaa tiedot tuloksista opiskelijoiden tietoon kahden kuukauden kuluessa, kuitenkin viimeistään elokuun loppuun mennessä.”

Osa opetushenkilökunnasta ei noudata tutkintosääntöä ja tenttien sekä harjoitustöiden korjaamiseen saattaa kulua suhteettoman kauan aikaa. LTKY:n edunvalvonta-asiantuntija tarkkailee tenttien palautusaikoja ja näin valvoo opiskelijan oikeusturvan toteutumista. Ilmoita oheisella lomakkeella myöhässä olevista tentti- tai harjoitustyötuloksista!

Opintosuorituksen päivämäärä = Päivä, jolloin olet tehnyt tentin/sinun on pitänyt palauttaa harjoitustyö.
30 vrk = 30 päivää (pois lukien kun deadline osuu viralliselle suomalaiselle pyhäpäivälle, jotka ovat lakisääteisesti vapaapäiviä, niin silloin deadline on siitä seuraava päivä).

Päivämäärä on erittäin tärkeä siksi, että säästymme turhilta jatkokäsittelyiltä. Tarkasta aina, että päivämäärä on oikea!

”Opiskelijan tietoon” tuleminen tarkoittaa sitä, että arvostelu on tullut jotain kautta tietoosi (Moodle, sähköposti jne.). Ei siis välttämättä sitä, että olet jo saanut loppuarvosanan WebOodiin.

HUOM!
Tarkistathan ennen ilmoituksen lähettämistä WebOodista/Moodlesta, etteivät vain tuloksesi ole jo tulleet! Näin Mustalista ei kuormitu aiheettomista ilmoituksista.

Huomioithan myös, että täytät kaikki tiedot, jotta käsittely on sujuvaa! Kurssin tiedot esim. vastuuopettajasta löydät opinto-oppaasta.

Kurssin numero ja nimi*:

Opintosuorituksen tyyppi*:
KuulusteluHarjoitustyö

Harjoitustyön nimi:

Opintosuorituksen päivämäärä*:
/ /

Kurssin vastuuopettajan nimi*:

Jätäthän yhteystietosi, mikäli haluat että tiedotamme palautteen etenemisestä.

Nimi

Sähköposti

Back To Top