skip to Main Content

Jäynääminen on oleellinen osa karjalaista teekkari- ja kylterikulttuuria ja jäynäkulttuurin vaaliminen kuuluu jokaiselle lappeen Rantalaiselle teekkarilla ja kylterille. Jäynääminen ei ole vaikeaa ja pienilläkin resursseilla toteutettu jäynä voi olla onnistunut ja riemua tuottava. Onnistuneesta jäynästä kannattaa olla ylpeä, sillä se on karjalaista teekkari- ja kylterikulttuuria parhaimmillaan!

Oikean teekkarijäynän ja meillä myös kyltereiden suorittaman jäynän olemus on usein ilkikurinen mutta hyväntahtoinen, toisinaan sopivaisuuden äärirajoilla liikkuva tapahtuma, laite, oivallus tai esitys. Teekkarijäynän tarkoituksena on tuottaa hupia niin jäynän tekijälle, jäynän kohteelle kuin suurelle yleisöllekin.

Jäynääminen on ollut aina teekkareiden yhteishenkeä kasvattava teekkarikulttuurin kulmakivi kaikilla teekkaripaikkakunnilla ja se on muovannut myös suuren yleisön käsitystä teekkariudesta niin hyvässä kuin ei-niin-hyvässä. Jäynääjä toimii siis teekkarikulttuurin sanansaattajana ja tähän sisältyy myös vastuu siitä, että jäynä ei tuota kenellekään vahinkoa.

Jäynälle sallitut rajat määritellään lappeen Rantojen Jäynäkisan säännöissä, jotka jokaisen jäynääjän tulee lukea läpi ennen jäynän aloittamista.

LAPPEEN RANTOJEN JÄYNÄKISA 2018-2019

11.9.2018 – Wappu 2019

Lappeen Rantojen paikalliset jäynäkilpailut alkavat NYT. Tarkista ohesta säännöt, kerää joukkue ja ryhdy jäynäämään. Muista dokumentoida jäynä huolella.

Etkö ole varma mikä oikein on jäynä tai miten sellaisia tehdään?  Ylioppilaskunnan 50 -vuotis juhlavuoden kunniaksi järjestämme Jäynä KickOff -tapahtuman, minkä jälkeen jokainen lappeen Rantojen teekkari ja kylteri hallitsee jänyäämisen perusteet ja on valmis ottamaan osaa kilpailuun!

Kilpailun ylituomarina toimii kulttuurivastaava, muut tuomarit tullaan päättämään myöhemmin. Kilpailusuoritusten dokumentoinnit tulee toimittaa ylituomarille Wapun 2019 tienoilla myöhemmin tarkemmin ilmoitettavaan aikaan mennessä. Voittajat julkaistaan Jäynägaalassa.

Jäynäysriemua!

LAPPEEN RANTOJEN JÄYNÄKISAN SÄÄNNÖT

I JÄYNISTÄ JA JÄYNÄKILPAILUSTA

1 § Jäynäkilpailun tarkoituksena on vaalia jäynäperinteitä, edistää lappeen Rantalaista teekkari- ja kylterikulttuuria sekä kohottaa teekkari- ja kylterihenkeä.

2 § Kilpailussa on tarkoituksena suorittaa mahdollisimman hauskoja, ajankohtaisia, huomiota herättäviä, perinteitä vaalivia sekä teekkari- ja kylterikulttuuria myönteisessä mielessä esiin tuovia jäyniä.

Jäynän tarkoituksena on tuottaa hyväntahtoisesti riemua itselle, jäynän kohteelle ja suurelle yleisölle. Jäynä ei tosimielellä ota kantaa uskontoon tai politiikkaan. Se on luonteeltaan yllätyksellinen ja tekniikan keinoja hyväksikäyttävä. Jäynä voi olla kestoltaan lyhyt tai pitkä.
Jäynä ei solvaa, rienaa, turmele, varasta tai tuhoa. Jäynä ei aiheuta kenellekään taloudellista, henkistä tai ruumiillista haittaa. Jäynä ei saa kohdistua millään muotoa poliisi- tai pelastusviranomaisiin, Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon eikä ylituomariston jäseniin.

II KILPAILUSUORITUS

3 § Kilpailuaikana suoritetut jäynät voivat osallistua käynnissä olevaan kilpailuun, jonka voittajia kutsutaan arvonimellä ”Lappeen Rantojen vuoden jäynääjä”. Voittajat saavat Lappeenrannan edustusoikeuden seuraavassa valtakunnallisessa jäynäkilpailussa. Mikäli voittajat eivät ole halukkaita osallistumaan valtakunnalliseen jäynäkilpailuun, ylituomaristo nimeää sinne joukkueen.

4 § Kilpailusuoritus koostuu vähintään yhdestä (1) jäynästä.

III JOUKKUEET JA YLITUOMARISTO

5 § Joukkueen koko on vähintään yksi (1) jäynääjä. joukkuun jäsenistä 50% tulee olla LTKY:n jäseniä ja joukkueeseen täytyy kuulua vähintään yksi (1) vanhmepi kuin ensimmäisen vuoden LUT:n opiskelija.

Halutessaan joukkue voi osallistua jäynäkilpailuun nimimerkillä, mutta jäynääjien todellinen henkilöllisyys on ilmoitettava ylituomaristolle.

6 § Kilpailuun osallistuvat kaikki jäynäjulistuksessa annettujen ohjeiden mukaisesti ilmoittautuneet joukkueet.

7 § Osallistujat vastaavat itse kaikesta toiminnastaan kilpailun aikana. Jäynä tulee dokumentoida Jäynäkisaohjeessa määritellyllä tavalla ja palautettavan materiaalin tulee olla julkaisukelpoista. LTKY:n Jäynäkisojen ylituomaristolla on lupa jakaa ja esittää palautettua materiaalia.

8 § Kilpailun kulkua ohjaa ja valvoo korkea-arvoisa ylituomaristo. Ylituomariston kokoonpanon määrittelee Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Ylituomariston jäsenet nimetään ennen jäynäjulistuksen antamista ja heidän toimikautensa kestää jäynäkilpailun palkintojenjakoon saakka.

IV AIKA JA PAIKKA

9 § Jäynäkilpailun päättymisajankohta määritellään jäynäjulistuksessa.

10 § Seuraava jäynäkilpailu alkaa Lakinlaskiaisten jälkeen.

11 § Kilpailualueena on lappeen Rantojen maa-, ilma- ja vesialueet sekä muu tunnettu maailma. Muuallakin suoritetut jäynät voidaan hyväksyä kilpailuun.

V ARVOSTELU JA TULOSTEN JULKISTAMINEN

12 § Kilpailun arvostelussa kiinnitetään huomiota erityisesti pykälissä I ja II mainittuihin seikkoihin. Joukkueiden tulee kiinnittää erityistä huomiota tekemiensä jäynien todennettavuuteen. Tämä voi tapahtua joko suullisesti, kirjallisesti, monumentaalisesti, visuaalisesti, magneettisesti tai muutoin saattamalla tehdyt jäynät ylituomariston tietoisuuteen arvostelutilaisuudessa.

Kaikki edellä mainitut todisteet tulee saattaa ylituomariston tietoisuuteen viimeistään kahdenkymmenenneljän (24) tunnin kuluessa kilpailuajan päättymisestä. Ylituomariston jäsenen voi myös tarvittaessa pyytää todentamaan jäynän toteutuksen paikan päälle.

13 § Ylituomaristo julkistaa kilpailun tulokset jäynäjulistuksessa ilmoitettuna ajankohtana, erikseen ilmoitetussa paikassa.

VI MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

14 § Muilta osin jäynäkisan yksityiskohdat määrittelee ylituomaristo jäynäjulistuksessaan.

15 § Näiden sääntöjen lisäksi on noudatettava EU:n lainsäädäntöä, Suomen Lakia, kyseessä olevan paikkakunnan järjestyssääntöä sekä hyviä tapoja. Jäynän tapahtuessa Suomen rajojen ulkopuolella on noudatettava kyseisen tapahtumapaikan lakeja ja sääntöjä.

16 § Näitä sääntöjä tulkitsee kilpailun ylituomaristo.

Back To Top