skip to Main Content

HallOpEdit eli hallinnon opiskelijaedustajat

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston johtosäännön sekä muiden sidosryhmien sääntöjen mukaan jokaisessa yliopiston ja sidosryhmien hallintoelimissä on ylioppilaskunnan valitsema opiskelijaedustaja. Ylioppilaskunnalla on hallinnon opiskelijaedustajia eli HallOpEdeja kaikkien kolmen Akateemisen neuvoston sekä erillisten yksiköiden kuten kirjaston ja kielikeskuksen neuvottelukunnissa. Ylioppilaskunta valitsee edustajat myös sidosryhmiensä kuten YTHS:n ja LOAS:in hallintoelimiin.

HallOpEd-toiminta antaa mahdollisuuden tutustua yliopiston ja muiden sidosryhmien päätöksentekoon, vaikuttaa paikallisesti opiskelijoiden arjessa tuntuviin asioihin sekä korvaamatonta kokemusta yhteiskunnallisesta toiminnasta. Lisätietoa HallOpEdina toimimisesta saa HallOpEd-oppaasta.

Päättäviin elimiin opiskelijaedustajat valitsee pääsääntöisesti ylioppilaskunnan edustajisto, epävirallisiin taas ylioppilaskunnan hallitus. Jokaisessa yksikössä on oma akateeminen neuvostonsa.

Avoimista HallOpEd-paikoista tiedotetaan LTKY:n nettisivuilla sekä tiedotteissa. Voit löytää ne myös Avoimet paikat-välilehdestä tältä sivulta.

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää eri hallintoelimien toiminnasta tai itse HallOpEdina toimiminen kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä edunvalvonta-asiantuntijaamme.

Alla olevasta dokumentista näet, kuinka täytät HallOpEd-hakemus.

HallOpEd-hakemuslomake täyttöohje

Tältä sivulta löytyy päivitetyt (2019) HallOpEd-oppaat.

Minustako HallOpEd | Osa I

Uudelle HallOpEdille | Osa II

Edustajisto valitsee

Kollegio (4+4) (1.1.2017-31.12.2018)

Yliopistokollegio mm. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän toimikausiensa pituudesta, valitsee yliopiston sisäiset edustajat hallitukseen ja valitsee yliopiston tilintarkastajat. Yliopistokollegiossa on 4 varsinaista jäsentä, joille jokaiselle on oma varajäsen. Kollegion toimikausi on kaksi vuotta. Kokouspalkkio on 100 euroa kokouksesta.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet, jotka eivät ole yli 20 h/viikko käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset HallOpEd paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

 • Pia Etelävuori (varalla Jenni Aaltonen)
 • Kuisma Närhi (varalla Reetta Määttänen)
 • Miika Laurikainen (varalla Olli Kousa)
 • Jenni Lunttila (varalla Mika Teiska)

LUT:n hallitus (1+0) (1.1.2018-31.12.2019)

Hallitus on yliopiston ylin päättävä hallintoelin. Sen tehtävänä on päättää mm. yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista.

Kelpoisia tehtävään ovat LTKY:n jäsenet, jotka eivät ole yli 20 h/viikko käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset HallOpEd paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

 • Henri Antikainen

LUT School of Energy Systems (LES) (3+3) (1.1.2017-31.12.2018)

Akateeminen neuvosto mm. päättää akateemisen yksikön opetussuunnitelmista, tekee esitykset yksikön virkojen täytöstä ja myöntää väittelyluvat. Akateeminen neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana, joten aikaa kuluu kokouksiin valmistautuminen mukaan luettuna kuukaudesta riippuen 10-20 tuntia kuukaudessa. Kokouksista on luvassa kokouspalkkio sekä arvokasta kokemusta esimerkiksi kokouskäyttäytymisestä ja neuvottelemisesta.

Kelpoisia tehtävään ovat energiatekniikan, konetekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan opiskelijat, jotka eivät ole yli 20 h/viikko käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset HallOpEd paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

 • Topias Suikula (varalla Juho Ukkola)
 • Senni Auvinen (varalla Otto Salminen)
 • Miika Laurikainen (varalla Petri-Tapio Heikkonen)

LUT School of Engineering Science (LENS) (3+3) (1.1.2017-31.12.2018)

Akateeminen neuvosto mm. päättää akateemisen yksikön opetussuunnitelmista, tekee esitykset yksikön virkojen täytöstä ja myöntää väittelyluvat. Akateeminen neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana, joten aikaa kuluu kokouksiin valmistautuminen mukaan luettuna kuukaudesta riippuen 10-20 tuntia kuukaudessa. Kokouksista on luvassa kokouspalkkio sekä arvokasta kokemusta esimerkiksi kokouskäyttäytymisestä ja neuvottelemisesta.

Kelpoisia tehtävään ovat tuotantotalouden, tietotekniikan, kemiantekniikan ja laskennallisen tekniikan opiskelijat, jotka eivät ole yli 20 h/viikko käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

 • Kuisma Närhi (varalla Hannalotta Kataja)
 • Jenni Lunttila (varalla Olli Kousa)
 • Armi Rissanen (varalla Reetta Määttänen)

LUT School of Business and Management (LBM) (3+3) (1.1.2017-31.12.2018)

Akateeminen neuvosto mm. päättää akateemisen yksikön opetussuunnitelmista, tekee esitykset yksikön virkojen täytöstä ja myöntää väittelyluvat. Akateeminen neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana, joten aikaa kuluu kokouksiin valmistautuminen mukaan luettuna kuukaudesta riippuen 10-20 tuntia kuukaudessa. Kokouksista on luvassa kokouspalkkio sekä arvokasta kokemusta esimerkiksi kokouskäyttäytymisestä ja neuvottelemisesta.

Kelpoisia tehtävään ovat kauppatieteiden opiskelijat, jotka eivät ole yli 20 h/viikko käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

 • Jan Saariniemi (varalla Mira Rossi)
 • Taika Sipponen (varalla Emma Korhonen)
 • Pia Etelävuori

YTHS:n paikallisaseman johtokunta (3+0) (1.1.2018-31.12.2019)

YTHS:n Lappeenrannan terveyspalveluyksikön johtokunta päättää mm. yksikön talousarvioesityksestä YTHS:n hallitukselle.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet.

Päätökset paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

 • Ida Mäkelä
 • Vishaal Sood
 • Tuomas Kuismanen

YTHS:n valtuuskunta (1+0) (1.1.2018-31.12.2019)

YTHS:n valtuuskunta on säätiön ylin päättävä elin, joka hyväksyy talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet.

Päätös paikasta tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

 • Jenni Kyheröinen

Hallitus valitsee

Tiedekirjaston ohjausryhmä (1+0)

Kirjaston neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Sen tehtävänä on seurata Lappeenrannan tiedekirjaston toimintaa.

Päätökset HallOpEd paikoista tekee LTKY:n hallitus

 • Arttu Kaukinen

LOAS:n hallitus (1+0)

LOAS:n hallitus päättää päivittäisistä ja strategista toiminnan suuntalinjoista valtuuskunnan asettamien toiminta- ja talousraamien puitteissa.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet.

Päätöksen HallOpEd paikasta tekee LTKY:n hallitus

 • Antti Ilmavirta

Etelä-Karjalan kesäyliopiston Lappeenrannan kesäyliopistotoimikunta (1+0)

Etelä-Karjalan kesäyliopiston Lappeenrannan kesäyliopistotoimikunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Toimikunta keskustelee Etelä-Karjalan kesäyliopiston tarjonnasta.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet.

Päätökset paikasta tekee LTKY:n hallitus.

 • Arttu Kaukinen

Tutkintolautakunta (1+0)

Tutkintolautakunta päättää opintosuoritusten oikaisupyynnöistä.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet, jotka eivät ole yli 20 h/viikko käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset paikasta tekee LTKY:n hallitus.

 • Vilma Mäkitalo

Laadunhallinnan ja ympäristön ohjausryhmä

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja johtaa laadunhallintajärjestelmän sekä ympäristöjärjestelmän kehittämistä yliopistossa, päättää työn organisoinnista ja muista järjestelmiin liittyvistä asioista, kehittämisen periaatteista ja arvioinnista sekä hyväksyä yliopiston laadunhallintajärjestelmästä ja ympäristöjärjestelmästä laadittu dokumentaatio.

 • Vilma Mäkitalo
Back To Top