skip to Main Content

Edustajiston kokous 10.9.

Edustajiston kokous 5/2020 pidetään LUT:n salissa 7343.1+7343.2, sekä Zoom-sovelluksessa 10.9.2020 klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Ilmoitusasiat
HallOpEd-valinnat
Hallituksen puolivuotisraportti
Aalefin raportti toiminnastaan
Koronaviruspandemia ja LTKY:n toiminta
Kuntapoliittinen ohjelma
Sääntömuutosprosessi ja työryhmän ehdotukset
Opetuspalkinnot
LTKY:n ansiomerkit
Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit lähetään suoraan edustajiston jäsenille ja ne ovat muille nähtävillä pääsihteeriltä pyydettäessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Antti Ilmavirta

Back To Top