skip to Main Content

Koronaviruksen vaikutukset opiskelijoihin

Tällä kyselyllä LTKY haluaa selvittää miten vallitseva COVID19-pandemia ja siitä johtuvat poikkeustoimet ovat vaikuttaneet opiskelijoihin. Tarkastelun kohteena on opintojen sujuvuus sekä opiskelijoiden henkiset voimavarat. Kysely on täysin anonyymi. Vastauksista LTKY kokoaa yhteenvedon joka tullaan julkaisemaan myöhemmin.

Linkki kyselyyn.

Back To Top