skip to Main Content

Edustajiston kokous 23.4.

Edustajiston kokous 4/2020 pidetään LUT:n Zoom-sovelluksessa 23.4.2020 klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Ilmoitusasiat
HallOpEd-valinnat
Hallituksen raportti toiminnastaan
Aalefin raportti toiminnastaan
LTKY:n vuoden 2019 toiminta
Aalef Oy:n yhtiökokouksen asiat
LTKY:n ja KOEn kuntavaalitavoitteet
Varainhoitostrategia
Vuokraneuvottelut Eekoon kanssa Salen vuokraa koskien
Hallituksen puheenjohtajan kesäajan työt ja palkkio
Yhdistysten hyväksyminen LTKY:n yhdistysluetteloon
Vuoden teekkari ja kylteri
Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit lähetään suoraan edustajiston jäsenille ja ne ovat muille nähtävillä pääsihteeriltä pyydettäessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Antti Ilmavirta

Back To Top