skip to Main Content

Edustajiston kokous 20.2.

Edustajiston kokous 3/2020 pidetään LUT:n luokassa 1318 20.2.2020 klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Ilmoitusasiat
HallOpEd-valinnat
Hallituksen raportti toiminnastaan
Aalefin raportti toiminnastaan
Hallitusohjelma vuodelle 2020
LTKY:n toiminnan laajeneminen Lahteen
LTKY:n nettisivujen uudistus
Ylioppilakunnan nimi
Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit lähetään suoraan edustajiston jäsenille ja ne ovat muille nähtävillä pääsihteeriltä pyydettäessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Antti Ilmavirta

Back To Top